UEFA Basvuru - Galatasaray'ın UEFA Lisansı

UEFA Basvuru - Galatasaray'ın UEFA Lisansı

 

 To the attention of UEFA Champions League Organization Authorities

 

Subject: Financial Fair Play criterias

 

 

To whom it may concern,

 

 

With regards to UEFA Financial Fair Play criterias to be implemented starting from 2013- 2014 season, we want to convey our opinions about Turkish team Galatasaray, applicant to UEFA Club License. Our assessments will be sent to European Clubs and European Sports Media which UEFA does not issue European League and Champions League License before.

 

 

 

Turkey League Champion Galatasaray Sports Club and a controlling shareholder GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.(GS Sportif AŞ) committed several illegal processes in terms of finance and administration in the last few years and due to the illegal processes, applications were made to Prime Ministry, Department of Finance, Department of Justice, Capital Markets Board and İstanbul Stock Exchange; was penalized and still have more than 15 cases on trial in İstanbul Courts.

 

 

 

If we summarize these processes to be certainly revealed as a result of investigations to be carried out by UEFA:

 

1-   The revenues of Galatasaray's ARENA STADIUM are transferred to Galatasaray Club instead of the Company which is open to the public and which has the Football Team and the stadium itself .

 

2-   There are many tricks at the Balance Sheet declared to you by the Galatasaray Club, such as ticket sales from the Club to the Company, and declaring as receivable by the Club. This receivable ( Euro 190 million ) is not true and these receivables are fictive for convincing UEFA

 

3-   Financial earnings of Galatasaray last year eclared at the Balance Sheet arise from the huge capital increase ( 10,000 % ) and not because of Football activities.

 

4-   Galatasaray Club submitted balance sheet of December 31, 2012 for LICENSE to Turkey Football Association. In fact from this date to end-may 2013 ( end season ) high valued transfers were executed and consequently bank loans turned into large borrowings. Only the TOTAL DEBT of GS Sportif AŞ increased by 25 Million Euros at least as a short-term debt. This difference the Club requests to be reported as changes after balance sheet date and still is not reported impairs the balance sheets.

 

5-   Total assets of GS Sportif A.Ş. who is the owner of football team due to football activities is 269 Million Euros and total debt of 279.5 Million Euros as of February 28, 2013. So it has 10.5 Million Euros of Football Activity LOSS. Despite these debts high cost transfers are executed and reported to be executed. PROHIBITION OF TRANSFER should be applied. By the end of the season the difference between the figures reach more than 15 Million Euros

 

6-  . DEBTS of Galatasaray to FOOTBALL PLAYERS and TECHNICAL TEAM reached to 10.6 Million Euros as of February 28, 2013. ( By the end of the season it is more than 15 Million Euros )  

 

7-   TAX DEBTS, due and repayable TAXES and TAX DEBT installment payments are totally 9 Million Euros as of end of February 2013. The figures are declared at the Balance Sheets and Galatasaray submit documents as NO-TAX - DEBT

 

8-   Payments to be paid to FOOTBALL Players of GALATASARAY are as follows:

 

2012 – 2013 Football season (Balance) 13.085.432 €

 

2013 – 2014 Football season                 41.111.539 €

 

2014 – 2015 Football season                 20.847.457 €

 

2015 – 2016 Football season                 18.265.784 €

 

2016 – 2017 Football season                   1.401.602 €

 

                                      TOTAL              94.711.814 € 

 

 

These payments should be considered in  ISSUING UEFA LICENSE and PROHIBITION OF TRANSFER decision.

 

9-   Galatasaray Company which is the owner of Stadium and Football Team is in  BANKRUPCY according to Turkish Commercial Code. With more than  10.500.000 Euro of NEGATIVE EQUITY CAPITAL total ( by end February 2013 ) . Galatasaray got out of this bankrupcy by declaring 251,333,400 Euros estimated income by 2030. How can a sports team declare revenues which is not clear and just estimated?

 

10- DENİZ YATIRIM executed the mentioned assessment is the participation of DENİZBANK who is the only BANK gives loan to Galatasaray. Executive Board Member is married with the CEO of Galatasaray. So all assessment reports prepared by DENIZBANK and Deniz Yatırım AŞ should be cancelled and prepared again due to the conflict of interest.

 

11-   Another conflict of interest is related to balance statements inspected in INDEPENDENT AUDIT represented for LICENSE. AKİS INDEPENDENT AUDITING FIRM is a financial institution licensed by KPMG Turkey. President of KPMG is a person who is Galatasaray General Asembly Member. Executed audit is not independent. The report should be cancelled.

 

12-  In financial statements of last year, Galatasaray did not carry out assessment of footballer termination fees in accordance with International Accountancy Standards; was punished by Capital Markets Board and 25.3 Million TL due to Advertisement, Sponsorship and License Agreements seized by Galatasaray Club was returned to GS Sportif A.Ş. by directive of CMB.

 

In the case of assessments executed contain deficient and misleading information and documentation the punishment to be given to relevant Sports Club will cause dead losses and incorrect image in terms of our country.

 

 

For your information, we kindly submit to follow your Turkey Super League and UEFA LICENSE assessments.

 

 

Best Regards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılan Metnin TURKCE si

 

 

 

UEFA Şampiyonlar Ligi yetkililerinin dikkatine

 

 

 

Konu: Finansal Fair Play kriterleri

 

 

 

Sn. Yetkili,

 

 

 

2013 – 2014 sezonundan itibaren uygulanmaya başlanacak UEFA Finansal Fair Play kriterleri açısından, UEFA Kulüp Lisansına başvuran Türk takımı Galatasaray hakkında bazı görüşlerimizi aktarmak istiyoruz. Bu değerlendirmelerimiz, UEFA’nın Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi Lisansı vermediği Avrupa kulüplerine ve Avrupa Spor Medyasına da gönderilecektir.

 

 

 

 

 

 

Türkiye Ligi Şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü ve hakim ortak olduğu GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (GS Sportif AŞ), son birkaç yıldır finansal ve yönetsel açıdan bir çok usulsüz işlemde bulunmuş olup, bu usulsüz işlemler dolayısıyla Türkiye’de Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a başvurular yapılmış; cezalar almış ve halen İstanbul Mahkemelerinde devam eden bir çok dava bulunmaktadır.

 

 

UEFA tarafından yapılacak araştırmalar neticesinde mutlaka ortaya çıkacak olan bu işlemleri özetlersek :

 

 

1-   Galatasaray'ın Stadı ARENA'nın gelirleri, GS nin Futbol takımı ve Stadının sahibi, halka açık şirketi yerine yatırımcılardan bilgi gizlenerek Galatasaray Spor Kulubü Derneğine örtülü kaynak olarak aktarılmaktadır. 

 

2-   Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Şirketi, ARENA Stad biletlerini birbirleri arasında fiktif bir satış işlemleri yaparak yaklaşık 190 Milyon Euro karşılığında bir alacak yaratmıştır. Bu gelirler fiktiftir ve UEFA yı kandırmak maksatlı olarak beyan edilmektedir.

 

 

3-   Galatasaray'ın, Bilancolarında beyan ettiği gelirler Futbol faaliyetlerinden değil, yüksek sermaye artırımından ( % 10.000 ) kaynaklanmaktadır. 

 

 

4-   Galatasaray Kulübü, LİSANS için Türkiye Futbol Federasyonuna 31 Aralık 2012 bilançosunu göstermiştir. Oysa bu tarihten sezon sonu olan Mayıs sonu bilanço tarihine kadar, çok yüksek bedelli transferler yapmış ve Banka kredileri dolayısıyla büyük borçlanmalara gitmiştir. Sadece GS Sportif AŞ’nin bu süre içinde TOPLAM BORCU kısa vadeli 25 Milyon Euro olarak artmıştır. Federasyonun bilanço tarihinden sonraki değişiklikler olarak bildirilmesini istediği ve bildirilmeyen bu fark bilançoları bozmaktadır.

  

5-   Futbol takımının sahibi olan GS Sportif AŞ’nin, futbol faaliyetlerinden doğan varlıklar toplamı 28 Şubat 2013 itibariyle 269 Milyon Euro olup buna karşılık, 279,5 Milyon Euro borç toplamı bulunmaktadır. Yani 10,5 Milyon Euro Futbol Faaliyet ZARARı bulunmaktadır. Bu borçlara rağmen yüksek maliyetli transferler yapılmakta ve yapmaya devam edileceği açıklanmaktadır. TRANSFER YASAĞI getirilmelidir.

 

 

 

6-   Galatasaray’ın FUTBOLCU ve TEKNİK KADRO ya olan BORÇLARI 28 Şubat 2013 itibariyle 10,6 Milyon Euro’yu bulmuştur. (Sezon sonunda bu rakam 15 Milyon Euro'yu bulmuştur) 

 

 

 

7-   Galatasaray’ın Şubat 2013 sonu itibariyle VERGİ BORÇLARI, muaccel VERGİLER ve VERGİ Borcu taksit ödemeleri toplamı 9 Milyon Euro’yu bulmuştur. Bilancoda gösterilen bu vergi borcuna rağmen, Galatasaray UEFA'ya VERGI BORCU YOKTUR yazısı vermiştir

 

 

 

8-   Şubat 2013 bilançosunda yıllar itibariyle GALATASARAY’ın FUTBOLCULARA ÖDEYECEĞİ  bedeller 

 

 

2012 – 2013 Futbol sezonu ( Bakiye ) 13.085.432 €

 

2013 – 2014 Futbol sezonu                 41.111.539 €

 

2014 – 2015 Futbol sezonu                 20.847.457 €

 

2015 – 2016 Futbol sezonu                 18.265.784 €

 

2016 – 2017 Futbol sezonu                   1.401.602 €

 

                                      TOPLAM      94.711.814 €    dur. 

 

Bu bedeller LİSANS verme ve TRANSFER YASAĞI kararında göz önüne alınmalıdır.

 

 

9-   Galatasaray Stadının ve Futbol Takımının sahibi olan GS Sportif AŞ, Türk Ticaret Kanununa gore İFLAS kapsamına girmiştir. Şubat sonu itibariyle 10,5 Milyon Euro NEGATİF ÖZVARLIK toplamı vardır. Galatasaray, bu iflastan 2030 yılına kadarki TAHMİNİ GELİRLERi olan 251.333.400 Euro’yu göstererek kurtulmuştur. Bir futbol takımı, acık ve net olmayan ve sadece tahmini gelir gösterebilir mi?

 

 

10-               Bahsi geçen değerleme işlemini yapan DENİZ YATIRIM, Galatasaray’a kredi veren tek finansal kurum olan DENİZBANK’ın bir iştirakidir; Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray CEO su ile evlidir. Dolayısıyla DENİZBANK ve Deniz Yatırım AŞ tarafından yapılan bütün değerleme raporları çıkar çatışması nedeniyle iptal edilmeli ve yeniden yapılmalıdır.

 

 

 

11-              Bir çıkar çatışması da, LİSANS için sunulan BAĞIMSIZ DENETİM’den geçmiş bilançolarla ilgilidir. Galatasaray Mali Tablolarını denetleyen AKİS Bağımsız Denetim kuruluşu, KPMG Türkiye tarafından lisanslanmış bir mali kuruluştur. KPMG Türkiye’nin Başkanı, bizzat Galatasaray Kongre Üyesi olan bir kişidir. Yapılan BAĞIMSIZ bir denetim değildir. Rapor iptal edilmelidir 

 

 

 

12-              Geçen yılki mali tablolarında, Galatasaray, futbolcu fesih bedellerini Uluslararası Standartlara uygun olarak değerleme yapmamıştır, Sermaye Piyasası Kurulunca cezalandırılmıştır; Galatasaray Kulübünün el koyduğu Reklam, Sponsorluk ve Lisans Anlaşmalarından kaynaklanan 25,3 Milyon TL bizzat SPK talimatıyla GS Sportif A.Ş. ye iade edilmiştir. 

 

 

 

Yapılan bildirimlerin hatalı eksik ve yanıltıcı bilgi ve belge içermesi durumunda, ilgili Spor Kulübüne verilecek cezalar ülkemiz açısından telafisi imkansız zararlar doğuracak ve yanlış imaj yaratacaktır

 

 

Bilgilerinize sunar, Türkiye Süper Lig ve UEFA LİSANSI değerlendirmelerinizin takipçisi olacağımızı arz ederiz.

 

Saygılarımızla

 

 

İsim / Soyad

 

Telefon Numarası

 

____________________________________________________________________________

 

 

UEFA FAX KAMPANYASI

 

 

 

Lütfen yukarıdaki metinleri isim ve telefon numarası ile  aşağıda yer alan isimlere TEK TEK gönderiniz ( Mail göndermek isteyenler en alttaki maillere de gönderebilirler Ama FAX ı tercih ediniz )

 


BU ISIMLERIN HER BIRINE AYRI AYRI Fax çekilecek Asagıdaki numaraya

 

UEFA Fax: +41 848 01 2727  

 

 

________________________________________________________________

 

 

MAIL ATILACAK ADRESLER

 

media@fifa.org; datainfo@fifa.org; webinfo@fifa.orG; discipline@uefa.ch; info@uefa.com; contact@uefa.com; gianni.infantino@uefa.ch; contact@fifa.org; discipline@uefa.ch

 

 

MEDYA OPERASYONU

 

direzione@quotidiano.net; segreteria.redazione.milano@monrif.neet; online@quotidiano.net; assistenzatecnica@class.it; amministrazione@altrimedia.it; ervizioclienti@republica.it; derclub@diepresse.com; online@welt.de; syndication@sueddeutsche.de; juergen_kremb@yahoo.co; letters@nytimes.com; yourpics@bbc.co.uk; jemima.kiss@guardian.co.uk; editor@sundaytimes.wnl.lk; dtletters@telegraph.co.uk; mirrornews@mgn.co.uk; talkback@the-sun.co.uk; mbentley3@bloomberg.net; bholland1@bloomberg.net; marc.champion@wsj.com; sabrinat@nytimes.com; charles.arthur@guardian.co.uk ; jason.deans@guardian.co.uk; stephanie.pertuiset@afp.com; colin.dronio@afp.com; info@faz.net; impressium@vrm.de; info@bild.de; forum@badische-zeitung.de; aboservice@badische-zeitung.de; redaktion@badische-zeitung.de

 

 

 

FRANSIZ GAZETELERI

 

courrier@courrier-picard.fr; contact@afp.com; contact_lettres@lesechos.fr; fdelannoy@interne.lesechos.fr; contact@lefigaro.fr; endirect@humanite.presse.fr; mail@mondepub.fr; contact@edelweb.fr

 

 

 

INGILIZ - IRLANDA GAZETELERI

 

paul.crosbie@examiner.ie; aidan.forde@examiner.ie; jreston@mediaforce.co.uk; recruitment@examiner.ie; ruth.walshe@examiner.ie; gladys.hourigan@examiner.ie; smullins-workforce@mediaforce.co.uk; willie.wills@examiner.ie; rose.mulcahy@examiner.ie; jreston@mediaforce.co.uk; eileen.oleary@examiner.ie; nicky.boylan@examiner.ie; anne.berot@examiner.ie; jreston@mediaforce.co.uk; jessica.lane@examiner.ie; nicky.boylan@examiner.ie; anne.berot@examiner.ie; ; jreston@mediaforce.co.uk; siobhan.moriaty@examiner.ie; feedback@unison.ie; info@unison.ie; content@unison.ie; nw@irishnews.com; d.fitzpatrick@irishnews.com; p.meehan@irishnews.com; s.higgins@irishnews.com; k.murphy@irishnews.com; business@irishnews.com; alan.hunter@sunday-times.co.uk; tom.english@sunday-times.co.uk; michael.clower@sunday-times.co.uk; michael.foley@sunday-times.co.uk; denis.walsh@sunday-times.co.uk; paul.rowan@sunday-times.co.uk; peter.carbery@sunday-times.co.uk; paul.durman@sunday-times.co.uk; frankfitzgibbon@hotmail.com; rory.godson@sunday-times.co.uk; kirstie.hamilton@sunday-times.co.uk; lucinda.kemeny@sunday-times.co.uk; terry.murden@sunday-times.co.uk; david.parsley@sunday-times.co.uk; rpeston@csquest.com; dominic.rushe@sunday-times.co.uk; david.smith@sunday-times.co.uk; rupert.steiner@sunday-times.co.uk; stelzer@aol.com; mark.stretton@sunday-times.co.uk; john.waples@sunday-times.co.uk; businessletters@sunday-times.co.uk; kathryn.cooper@sunday-times.co.uk; odonnell@sunday-times.co.uk; sarah.toyne@sunday-times.co.uk; margaret.ward@sunday-times.co.uk; robert.winnett@sunday-times.co.uk; money.matters@sunday-times.co.uk; money.ireland@sunday-times.co.uk; readersrants@sunday-times.co.uk; QandAtravel@sunday-times.co.uk; holidayclinic@sunday-times.co.uk; mel.clarke@sunday-times.co.uk; liam.fay@sunday-times.co.uk; mick.heaney@sunday-times.co.uk; rosemary.keogh@sunday-times.co.uk; shane.otoole@sunday-times.co.uk; michael.ross@sunday-times.co.uk; medb.ruane@sunday-times.co.uk; opendoors@sunday-times.co.uk; simon.crerar@sunday-times.co.uk; hewson@columnist.com; roland.white@sunday-times.co.uk; style.cook@sunday-times.co.uk; style.letters@sunday-times.co.uk; michael.winner@sunday-times.co.uk; property@sunday-times.co.uk; customerservice@tnl-classifieds-online.co.uk; mediashop@eircom.net; colin.coyle@sunday-times.co.uk; frankfitzgibbon@hotmail.com; mick.heaney@sunday-times.co.uk; housedoctor@sunday-times.co.uk; duncan.stewart@sunday-times.co.uk; niall.toner@newsint.co.uk; eglin.roger@virgin.ne; funday.times@sunday-times.co.uk; sue.castling@sunday-times.co.uk; graham.duffill@sunday-times.co.uk; suntimes@sundaytimes.co.za

 

 

 

 

 

ALMAN GAZETELERİ

 

spon_wirtschaft@spiegel.de; doerte_trabert@spiegel.de;  leserbriefe@berlinonline.de; abo@berlinonline.de; bkrbk@berlinonline.de; redaktion@tip-berlin.de; redaktion@gujba.com; efaz@faz.de; k.scheller@faz.de; Anzeigen@leadermedia.de; redaktion@rhein-main.net; anzeigen@fr-aktuell.de; tast@fr-aktuell.de; h.klein@fr-aktuell.de; k.krenzer@fr-aktuell.de; k.volz@fr-aktuell.de; b.eckert@fr-aktuell.de; ausbildung@fr-aktuell.de; w.rexer@fr-aktuell.de; besichtigung@fr-aktuell.de; einkauf@fr-aktuell.de; r.pabst@fr-aktuell.de; r.zoell@fr-aktuell.de; s.goettmann@fr-aktuell.de; k.kaffenberger@fr-aktuell.de; m.kuemmerling@fr-aktuell.de; hp.volz@fr-aktuell.de; vertrieb@fr-aktuell.de; h.griesand@fr-aktuell.de; p.hass@fr-aktuell.de; c.lagler@fr-aktuell.de; k.voelker@fr-aktuell.de; vilbel@fr-aktuell.de; friedberg@fr-aktuell.de; hanau@fr-aktuell.de; neu-isenburg@fr-aktuell.de; moerfelden-walldorf@fr-aktuell.de; homburg@fr-aktuell.de; hofheim@fr-aktuell.de; betriebsrat@fr-aktuell.de; g.krause@fr-aktuell.de; w.zingrebe@fr-aktuell.de; wh@germany-live.de; info@kicker.de; joerg_diehl@spiegel.de; ruediger_ditz@spiegel.de

 

 

 

 

florian_harms@spiegel.de; jule_lutteroth@spiegel.de; roland_nelles@spiegel.de; steffen_haug@spiegel.de; christian_rickens@spiegel.de; 

 

yasmin_el-sharif@spiegel.de; david_boecking@spiegel.de; florian_diekmann@spiegel.de; 

stefan_kaiser@spiegel.de; nicolai_kwasniewski@spiegel.de; maria_marquart@spiegel.de; christian_teevs@spiegel.de;

stefan_schultz@spiegel.de; clemens_gerlach@spiegel.de; mike_glindmeier@spiegel.de; christian_goedecke@spiegel.de; peter_ahrens@spiegel.de; birger_hamann@spiegel.de; christian_paul@spiegel.de; sara_peschke@spiegel.de; lukas_rilke@spiegel.de; rafael_buschmann@spiegel.de; matthias_gebauer@spiegel.de; redaktion@focus.de; leserservice@focus-money.de; sportbild@sportbild.de; info@faz.net; jakobs@handelsblatt.com; fhueppe@handelsblatt.com; inacker@handelsblatt.com; Bastian@handelsblatt.com; baumann@handelsblatt.com; lger@handelsblatt.com; Heilmann@handelsblatt.com; inacker@handelsblatt.com; kewes@handelsblatt.com; kolf@handelsblatt.com; muenchrath@handelsblatt.com; prange@handelsblatt.com; reuter@handelsblatt.com; stock@handelsblatt.com; brueggmann@handelsblatt.com; t.hoppe@vhb.de; hoehler@handelsblatt.com; Kokologiannis@handelsblatt.com; steffendobbert@gmail.com; kontakt@zeit.de