TFF ye Başvuru - UEFA LİSANSI

TFF ye Başvuru - UEFA LİSANSI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

BAŞKANLIĞINA 

İSTANBUL

 

                                                                                14 Nisan 2014 

 

 

Konu: 2014 – 2015 Türkiye Süper Lig ve UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play kriterleri çerçevesinde verilecek LİSANS lar

Sn. Yetkili,

Federasyonunuzun yayınlamış olduğu Kulüp Lisans ve Mali Fair Play kriterleri çerçevesinde, 2014 – 2015 döneminde Türkiye Liglerinde müsabaka yapacak kulüpler 31 Mart 2014 itibariyle başvurularını tamamlamış ve Federasyonunuz, bu başvuruları değerlendirmeye almıştır.

Başvuru sayısının çokluğu ve kapsamının genişliği, UEFA Finansal Fair Play kriterleri açısından bu değerlendirmenin zorluğu ve zaman alacağının farkındayız. Bu nedenle, biz Türk Sporseverleri olarak, Sizlere ve değerlendirmeyi yapan uzman arkadaşlara birkaç konuda görüşlerimizi aktarmak istiyoruz. Bu değerlendirmelerimiz, yabancı dile çevrilerek son söz sahibi UEFA’ya ve UEFA’nın Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi Lisansı vermediği Avrupa kulüplerine de gönderilecektir.

Galatasaray Spor Kulübü ve hakim ortak olduğu GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (GS Sportif AŞ), son yıllarda finansal ve yönetsel açıdan bir çok usulsüz işlemde bulunmuş olup, bu usulsüz işlemler dolayısıyla Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul’a başvurular yapılmış; cezalar almış ve halen İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinde devam eden bir çok dava bulunmaktadır.

Kurumunuzun yaptığı ve yapacağı araştırmalar neticesinde mutlaka ortaya çıkacak olan bu işlemleri özetlersek :

1) Galatasaray Kulübü, hakim ortak olduğu GS STAD ve GS FUTBOL şirketlerinin Borsa’da işlem gören GS Sportif AŞ ile birleşme işlemi sırasında, Sermaye Piyasası Kurulunun denetim, tespit ve cezalandırdığı üzere, yatırımcılardan bilgi gizleyerek Stad Hasılatının % 90 ına daha sonra imzalanacak bir protokolle el koymuştur.

Bu konuda olması gereken, TT Arena Stadının Kulüp tarafından GS Sportif AŞ’ye kiralanması ve maç hasılatlarını ise tümüyle GS Sportif AŞ’nin almasıdır. Yıllardır haksız bir şekilde Kulüp’e aktarılan bedeller de GS Sportif AŞ'ye iade edilmelidir. Bu konuda mahkemelerde açılan ve devam eden onlarca dava bulunmaktadır.

2) Ayrıca Galatasaray Kulübü, mükellefiyetlerini yerine getirmediği için, TT ARENA Stadı ile ilgili olarak Genclik ve Spor Bakanlığı – GSGM ile mahkemelik olmuş ve 10 ayrı davada bu mahkemeler sürmektedir.

Galatasaray Kulübü, Sermaye Piyasası Kurulu’na sunduğu resmi izahnamede bu davaların sonucunda TT Arena’nın elinden alınabileceğini ve Galatasaray’ın maçlarını başka bir stada oynamak zorunda kalabileceğini bizzat ifade etmiştir.

(EK 1 A - B)

Bilindiği gibi UEFA, Kulüplerin Stad sahibi olmalarına ve o stadda müsabaka yapmalarına büyük önem vermektedir. Bu konunun tarafınızca dikkate alınması gerekir. 

3) Galatasaray Kulübü, belirtilen usulsüz işlem dolayısıyla elde ettiği TT ARENA Stad biletlerini 17 yıllık bir süreyle tabiatı geregi sahibi olması gereken GS Sportif A.Ş.’ye bir kez daha satmıştır.

Federasyonumuzun tanımıyla İLİŞKİLİ TARAF olan Kulüp ve Şirket arasında bir fiktif satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu fiktif işlem dolayısıyla ortaya çıkan 442 Milyon TL lik Galatasaray Kulüp fiktif ALACAĞI, 2012 de ve 2014 de yapılan sermaye artırımları sırasında kullanılarak, Galatasaray Kulübünün finansal tabloları düzeltilmiş, bu şekilde UEFA nın belirlediği Finansal Fair Play kurallarına uygun hale getirilmiştir.

 Federasyonumuzun, fiktif satış işlemi ile işlem yapılan bu bedelleri Galatasaray Kulübünün gelirleri hesabından çıkarması gerekmektedir.

 4) Galatasaray Kulübü, LİSANS için tarafınıza başvurduğu 31 Aralık 2013 tarihli bilançosundan sonra 28 Şubat 2014 tarihine kadar, çok yüksek bedelli transferler yapmış ve Banka kredileri dolayısıyla büyük borçlanmalara gitmiştir.

Sadece GS Sportif AŞ’nin ticari ve finansal borçları, bu 2 ay içerisinde 439.375.691 TL den 518.827.020 TL ye yükselmiştir. Bu borçların 413.570.525 TL si Kısa Vadelidir.

Kurumunuzun bilanço tarihinden sonraki değişiklikler olarak bildirilmesini istediği ama tarafınıza intikal ettirilmeyen bu fark bilançoları ve tüm dengeyi bozmaktadır. ( EK 2 A – B )

  5 ) Futbol takımının sahibi olan GS Sportif AŞ’nin, 2013 – 2014 sezonunda futbol faaliyetlerinden doğan gelirleri 28 Şubat 2014 itibariyle 200.678.822 TL olup, giderler 291.239.160 TL olarak gerçekleşmiş, 90.560.338 TL Futbol faaliyeti ZARARı oluşmuştur.

Bu zarara rağmen Galatasaray Kulübü yurt dışından yüksek maliyetli transferler yapmakta ve yapmaya devam edeceğini de açıklamaktadır. LİSANS değerlendirmesi yapılırken, UEFA nın büyük dikkat gösterdiği TRANSFER YASAĞI konusunun da dikkate alınması gerekir. ( EK 3 )

6 ) MALİYE BAKANLIĞI tarafından, Galatasaray Kulübünün, vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilmiş, ilave 54 Milyon TL de ceza ile birlikte, 123,6 Milyon TL vergi cezası tahakkuk ettirilmiştir. 

Ayrıca LİSANS Başvurusundan sonra gerçekleşen bir başka konu, GS Sportif A.Ş. nin, 2009 - 2010 yıllarına dair Vergi İncelemesine alınma kararıdır. Bu konu da KAP'ta açıklanmıştır.

 Resmi VERGİ DENETİM RAPORU na konu olan ve VERGİ KAÇAKÇILIĞI tespit edilen Galatasaray Kulübüne LİSANS verilmemelidir ( EK 4 A - B )

 7 ) Galatasaray Kulübünün hakim ortak olduğu, ve Stadın ve Futbol Takımının sahibi olan GS Sportif AŞ, Türk Ticaret Kanunu Md. 376’ya göre TEKNİK İFLAS kapsamına girmiştir.

Bu konuda Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Kanunun belirlediği hesaplamaya göre, 49.227.824 TL NEGATİF ÖZVARLIK toplamı ile GS Sportif AŞ, resmen TEKNİK İFLAS ını açıklamak zorundadır. Ancak GS Sportif AŞ, DENİZ YATIRIM tarafından yapılan bir Değerleme Raporu ile 2029-2030 yılına kadarki TAHMİNİ GELİRLER iskonto edilerek  bu İFLAStan kurtulmuştur. ( EK 5 )

Bu konuda yatırımcılar ve hissedarlar olarak Mahkemelere başvurularımız olmuş, Mahkeme kararı ile TEKNİK İFLAS’ın açıklanması beklenmektedir

8 ) Bahsi geçen değerleme işlemini yapan DENİZ YATIRIM’ın, Galatasaray’a kredi veren tek finansal kurum olan DENİZBANK’ın bir iştiraki olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin Galatasaray CEO su ile sıhri hısımlık içinde olduğunu belirtmek gerek.

Dolayısıyla DENİZBANK ve Deniz Yatırım AŞ tarafından yapılan bütün değerleme raporları çıkar çatışması nedeniyle iptal edilmeli ve yeniden yapılmalıdır.

9 ) Bir çıkar çatışması da, tarafınıza sunulan BAĞIMSIZ DENETİM’den geçmiş bilançolarla ilgilidir. Galatasaray Mali Tablolarını denetleyen AKİS Bağımsız Denetim kuruluşu, KPMG Türkiye tarafından lisanslanmış bir mali kuruluştur.

KPMG Türkiye’nin Başkanı, bizzat Galatasaray Kongre Üyesi olan bir kişidir. Bu kişinin süpervizyon ve yönetimi altında olan bir kuruluşun BAĞIMSIZ bir denetim yapabileceğine ne kadar inanılabilir?

Kurumunuzun çok iyi bildiği gibi, yapılan bildirimlerin hatalı eksik ve yanıltıcı bilgi ve belge içermesi durumunda, UEFA‘nın verdiği – vereceği cezalar maalesef ülkemiz ve Türk Spor kulüpleri açısından telafisi imkansız zararlar doğuracak ve yanlış imaj yaratacaktır. 

Özellikle geçmiş yıllara yönelik olarak MALİYE BAKANLIĞI tarafından tespit edilen VERGİ KAÇAKÇILIĞI, geçmiş yıllarda Galatasaray Kulübünün vergi borcu bulunmadığı konusunda tarafınıza ve UEFA'ya yanlış beyanda bulunduğunun açık ve net delilidir.

Bilgilerinize sunar, Türkiye Süper Lig ve UEFA LİSANSI verme değerlendirmelerinizin takipçisi olacağımızı, ve konuyu UEFA nezdinde de takip edeceğimizi arz ederiz.

Saygılarımızla,

 

İsim / Soyad 

TC Kimlik No 

Adres 

Telefon Numarası 

 

 

(EK 1 A )


(EK 1  B)

( EK 2 A )

( EK 2  B )


( EK 3 )


 ( EK 4  A )


 ( EK 4  B )

( EK 5 )

 

______________________________________________________

 

Lütfen metni ( bu bölüm hariç ) isim adres telefon numarası ile imzalayıp aşağıda yer alan adreslere Faks - Kargo - Mail ile gönderiniz 

 

Türkiye Futbol Federasyonu - İstinye 

Adres : İstinye Mahallesi Darüşşafaka Caddesi No: 45 

Kat: 2-3 PK:34460 İstinye / İstanbul 

Faks: 0 212 323 49 50 

Mail: iletisim@tff.org 

 

Türkiye Futbol Federasyonu - Ankara 

Adres : Ehlibeyt Mahallesi 6. Sokak No 3 06520 Balgat / Ankara 

Faks : 0-312-473 45 02 

 

Kulüp Lisans Kurulu - İstanbul 

Faks : 0-212-323 49 37 

 

Hukuk Müşavirliği  

İstanbul Faks: 0-212-323 47 87 

 

Temsilciler Kurulu - İstanbul 

Faks : 0-212-323 49 39 

 

Etkinlikler ve Dış İlişkiler Müdürlüğü - İstanbul 

Faks : 0-212-323 49 68 

 

Evrak Kayıt - İstanbul 

Faks: 0-212- 323 49 50