TFF KULUP LISANS VE MALI FAIR PLAY TALIMATI

TFF KULUP LISANS VE MALI FAIR PLAY TALIMATI

 

FEDERASYON un SITESINDE YAYINLANAN  

 

 

 

KULÜP LİSANS VE MALİ FAİR PLAY TALİMATI

 

ARALIK 2012

 

 

http://www.tff.org/Default.aspx?pageId=218

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

TANIMLAR 

 

BÖLÜM I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

 

 

MADDE 1 - AMAÇ 11 

 

MADDE 2- KAPSAM 12 

 

 

BÖLÜM II. KULÜP LİSANS 

 

MADDE 3 – İSTİSNALAR POLİTİKASI 12 

 

MADDE 4 - LİSANS VEREN 12 

 

MADDE 5 – KULÜP LİSANS MÜDÜRLÜĞÜ 12 

 

MADDE 6 – KULÜP LİSANS KURULU 13 

 

MADDE 7 – KULÜP LİSANS KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 13 

 

MADDE 8 – KULÜP LİSANS KURULU TOPLANTILARI, KARARLARI VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 14

 

MADDE 9– İNCELEME, ARAŞTIRMA, TEBLİGAT 15 

 

MADDE 10 - BİLGİ VE BELGE İSTENMESİ 16 

 

MADDE 11 – TAHKİM KURULU 16 

 

 

BÖLÜM III. YAPTIRIMLAR 

 

 

MADDE 12 - ULUSAL KULÜP LİSANS İÇİN BAŞVURMAMA 16 

 

MADDE 13 - ULUSAL KULÜP LİSANS İÇİN GEÇ BAŞVURU 17 

 

MADDE 14 - ULUSAL KULÜP LİSANS TALEBİNİN REDDİ 17 

 

MADDE 15 – ANA SÜREÇ 17 

 

MADDE 16 – DEĞERLENDİRME USULLERİ 18 

 

MADDE 17 – EŞİT MUAMELE VE GİZLİLİK 18 

 

 

BÖLÜM IV. LİSANS ADAYI VE LİSANS 

 

 

MADDE 18 - LİSANS ADAYININ SORUMLULUKLARI 18 

 

MADDE 19 – LİSANS 18 

 

MADDE 20 - LİSANS TALEBİ 19 

 

MADDE 21- LİSANSIN VERİLMESİ 19 

 

MADDE 22- LİSANSIN SONA ERMESİ VE GERİ ALINMASI 19 

 

MADDE 23 – ÖZEL İZİN 19 

 

MADDE 24 - DENETİM SİSTEMİ 20 

 

MADDE 25 - UEFA KULÜP LİSANS KRİTERLERİ 20 

 

 

BÖLÜM V. ULUSAL KULÜP LİSANS KRİTERLERİ 

 

 

MADDE 26 - SÜPER LİG TAKIMLARI İÇİN ULUSAL KULÜP LİSANS KRİTERLERİ 20 

 

MADDE 27 - TFF 1. LİG TAKIMLARI İÇİN ULUSAL KULÜP LİSANS KRİTERLERİ 22 

 

MADDE 28 - TFF 2. LİG TAKIMLARI İÇİN ULUSAL KULÜP LİSANS KRİTERLERİ 23 

 

MADDE 29 - GEÇİŞ SÜRECİ 24 

 

 

BÖLÜM VI: LİSANS KRİTERLERİ 

 

 

MADDE 30 – GENEL 24 

 

SPORTİF KRİTERLER 25 

 

MADDE 31 – GENÇLİK GELİŞTİRME PROGRAMI 25 

 

MADDE 32 – GENÇ TAKIMLAR 25 

 

MADDE 33 – OYUNCULARIN SAĞLIK MUAYENELERİ 26 

 

MADDE 34 – OYUNCULARIN TESCİLİ 26 

 

MADDE 35 – PROFESYONEL OYUNCULARLA SÖZLEŞME İMZALANMASI 26 

 

MADDE 36 –HAKEMLİK VE FUTBOL OYUN KURALLARI 26 

 

MADDE 37 – IRKSAL EŞİTLİK UYGULAMASI 26 

 

ALTYAPI KRİTERLERİ 27 

 

MADDE 38 – UEFA/TFF KULÜP MÜSABAKALARININ OYNANACAĞI STADYUMLAR 27 

 

MADDE 39 – ANTRENMAN TESİSLERİ VE KULLANIMI 28 

 

PERSONEL KRİTERLERİ VE İDARİ KRİTERLER 28 

 

MADDE 40 – KULÜP SEKRETERLİĞİ 28 

 

MADDE 41 – GENEL MÜDÜR 28 

 

MADDE 42 – MALİ İŞLER SORUMLUSU 29 

 

MADDE 43 – MEDYA SORUMLUSU 29 

 

MADDE 44 – TIP DOKTORU 29 

 

MADDE 45 – FİZYOTERAPİST 30 

 

MADDE 46- MASÖR 30 

 

MADDE 47 – GÜVENLİK SORUMLUSU 30 

 

MADDE 48 - EMNİYET VE GÜVENLİK ORGANİZASYONU-GÖREVLİLER 33 

 

MADDE 49 – TARAFTAR İRTİBAT SORUMLUSU (TİS) 33 

 

MADDE 50 – A TAKIM TEKNİK SORUMLUSU 35 

 

MADDE 51 – A TAKIM TEKNİK SORUMLU YARDIMCISI 35 

 

MADDE 52 – GENÇLİK GELİŞTİRME PROGRAMI TEKNİK SORUMLUSU 35 

 

MADDE 53 – GENÇ TAKIM TEKNİK SORUMLULARI 36 

 

MADDE 54- AKREDİTASYON SORUMLUSU 36 

 

MADDE 55- STADYUM SORUMLUSU 36 

 

MADDE 56- ETİK TEMSİLCİSİ 36 

 

MADDE 57- KULÜP LİSANS SİSTEMİ SORUMLUSU 37 

 

MADDE 58 – BİLET SORUMLUSU 37 

 

MADDE 59 - ORTAK HÜKÜMLER 38 

 

MADDE 60 – HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 38 

 

MADDE 61 – LİSANS SEZONUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 38 

 

HUKUKİ KRİTERLER 38 

 

MADDE 62 –UEFA VE ULUSAL KULÜP LİSANS SİSTEMİNE UYMA TAAHHÜTNAMESİ 38 

 

MADDE 63- ASGARİ OLARAK VERİLMESİ ZORUNLU HUKUKİ BİLGİLER 39 

 

MADDE 64 – FUTBOL ŞİRKETİ İLE YAPILAN YAZILI SÖZLEŞME 39 

 

MADDE 65 – BİLDİRİMDE BULUNAN KURULUŞ VE BİLDİRİMDE BULUNMA ÇERÇEVESİ 40 

 

MALİ KRİTERLER 40 

 

MADDE 65 MÜKERRER – BİLDİRİMDE BULUNAN KURULUŞ VE BİLDİRİMDE BULUNMA ÇERÇEVESİ 40

 

MADDE 66 – YILLIK MALİ TABLOLAR 41 

 

MADDE 67 –ARA DÖNEM MALİ TABLOLARI 42 

 

MADDE 68 – DİĞER FUTBOL KULÜPLERİNE VADESI GEÇMİŞ BORCUN BULUNMAMASI 43 

 

MADDE 69 –PERSONELE VE/VEYA SGK/VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMAMASI 44 

 

MADDE 70 –LİSANS VERME KARARI ÖNCESİNDE SUNULMASI GEREKEN BEYANLAR 46 

 

MADDE 71 –GELECEK DÖNEME İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 46 

 

 

BÖLÜM VII. UEFA KULÜP İZLEMESİ 

 

 

MADDE 72 – UEFA KULÜP MALİ KONTROL KURULUNUN SORUMLULUKLARI 47 

 

MADDE 73 – İZLEME SÜRECİ 48 

 

MADDE 74 – LİSANS VERENİN SORUMLULUKLARI 48 

 

MADDE 75 – LİSANS SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI 49 

 

 

BÖLÜM VIII. İZLEME ŞARTLARI 

 

 

MADDE 76 – UYGULAMA KAPSAMI VE MUAFİYET 49 

 

DENK HESAP ŞARTLARI 50 

 

MADDE 77 - İLGİLİ GELİR VE GİDERLER KAVRAMI 50 

 

MADDE 78 - İZLEME DÖNEMİ KAVRAMI 50 

 

MADDE 79 – DENK HESAP SONUCU KAVRAMI 51 

 

MADDE 80 – KABUL EDİLEBİLİR SAPMA KAVRAMI 51 

 

MADDE 81 - DENK HESAP BİLGİLERİ 52 

 

MADDE 82 – DENK HESAP ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMESİ 53 

 

DİĞER İZLEME ŞARTLARI 54 

 

MADDE 83 – GELECEK DÖNEME İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN DEVAMLI TAKİBİ 54 

 

MADDE 84 - FUTBOL KULÜPLERİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMAMASI - DEVAMLI TAKİP 54 

 

MADDE 85 - PERSONELE VE/VEYA SGK/VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMAMASI - DEVAMLI TAKİBİ 56 

 

MADDE 86 – SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ 56 

 

MADDE 87 – UYGUNLUK DENETİMLERİ 57 

 

MADDE 88 - TÜM İZLEME ŞARTLARI İÇİN ORTAK HÜKÜM 57 

 

MADDE 89 – DİSİPLİN PROSEDÜRLERİ 57 

 

 

BÖLÜM IX. NİHAİ HÜKÜMLER 

 

 

MADDE 90- TALİMATTA HÜKÜM BULUNMAMASI 57 

 

MADDE 91 – EKLER 57 

 

MADDE 92 - YÜRÜRLÜK 58 

 

 

EK I: İSTİSNALAR POLİTİKASI 

 

 

B.Prensip 59 

 

 

EK II: 2. BÖLÜMÜN ULUSAL KULÜP LİSANS TALİMATINA ENTEGRASYONU 

 

 

A. Prensip 60 

 

B. Süreç 60 

 

 

EK III: UEFA KULÜP LİSANS SİSTEMİNİN OLAĞANÜSTÜ UYGULAMASI 

 

EK IV: DENETÇİ VE DENETÇİNİN DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

 

A. Prensip 62 

 

B. Değerlendirme prosedürleri 62 

 

 

EK V: ASGARİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

 

A. Prensip 63 

 

B. Bilanço 64 

 

C. Kar ve zarar 65 

 

D. Nakit akım beyanı 66 

 

E. Mali tablo Dipnotları 66 

 

F. Yönetim tarafından hazırlanan faaliyet raporu 71 

 

 

EK VI: MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

 

A. İlke 71 

 

B. Konsolidasyon gereklilikleri. 72 

 

C. Oyuncu kayıtları için muhasebe gereksinimleri 72 

 

D. Oyuncu tanımlama tablosu 74 

 

 

EK VII: VADESİ GEÇMİŞ BORÇLAR KAVRAMI 

 

EK VIII: MALİ KRİTERLER VE GEREKSİNİMLER İÇİN LİSANS VEREN TARAFIN DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ 

 

 

A. İlke 75 

 

B. Yıllık ve ara dönem mali tabloları hakkındaki denetçi raporunun değerlendirilmesi 76 

 

C. Diğer kulüplere olan vadesi geçmiş borçların değerlendirilmesi 77 

 

D. Personele ve/veya SGK/Vergi Dairelerine olan vadesi geçmiş borcun değerlendirmesi 78 

 

E. Yazılı temsil mektubunun değerlendirilmesi 79 

 

F. Gelecek döneme ilişkin mali bilgilerin değerlendirmesi 80 

 

G. Vadesi geçmiş borçların değerlendirmesi – devamlı takip 81 

 

H. Denk hesap şartları bilgilerinin değerlendirilmesi 81 

 

 

EK IX: DENK HESAP ŞARTLARI SONUÇLARININ HESAPLANMASI 

 

 

A. Denk hesap şartları sonuçlarının hesaplamasının özeti 81 

 

B. İlgili gelir 82 

 

C. İlgili giderler 86 

 

D. İştirakler ve/veya ilgili taraf/tarafların katkıları 91 

 

E. İlgili taraf, ilgili taraf işlemleri ve ilgili taraf işlemlerinin adil değeri 92 

 

 

EK X: İZLEME GEREKSİNİMLERİ BAKIMINDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN DİĞER FAKTÖRLER 

 

 

EK XI - ULUSAL KULÜP LİSANS SİSTEMİ YAPTIRIM TABLOLARI 

 

 

 

TANIMLAR 

 

 

İşbu talimatın amacına uygun olarak, aşağıdaki tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir: 

 

 

Yönetim prosedürleri 

 

 

Ödeme aczine düşmüş kurumları kurtarma ve bunların işlerini sürdürmelerini mümkün kılma hedefini taşıyan kanun ve talimatlara dayanan prosedürler. Kurumun tasfiyesine alternatif olan bu süreç, genellikle iflasla karşı karşıya kalma olarak bilinir. İflasla karşı karşıya olan bir kurumun faaliyetlerinin günlük yönetimi, alacaklılar adına idareci tarafından gerçekleştirilebilir. 

 

 

Futbolcu Temsilcisi 

 

 

Bir ücret karşılığında, profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla bir futbolcu ile bir kulübü veya bir transfer sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla iki kulübü bir araya getiren gerçek kişidir. 

 

 

Üzerinde mutabık kalınan prosedürler 

 

 

Üzerinde mutabık kalınan prosedürleri yerine getirmek amacıyla yapılan bir işte, bir denetçi kendisinin, kurumun veya uygun herhangi bir üçüncü tarafın üzerinde mutabık kaldığı denetleme şekliyle bu prosedürleri denetleme ve gerçeklere dayalı bulguları raporlama işiyle uğraşır. Raporun alıcıları, denetçinin hazırladığı rapordan kendi sonuçlarını çıkarmalıdır. Prosedürün gerekçelerine vakıf olmayan diğer kişiler sonuçları yanlış yorumlayabileceği için, rapor prosedürlerin yerine getirilmesini kabul eden taraflarla sınırlıdır. 

 

 

Denk hesap bilgileri 

 

 

Denk hesap şartları denk hesap şartına uyumunun değerlendirilmesi için bir kulüp tarafından sunulacak olan mali tablolar ve bunların temelini oluşturan muhasebe kayıtlarıdır. 

 

 

Kulüp lisans Kriterleri 

 

 

Lisans adayının, lisans alabilmek için yerine getirmesi gereken beş kategoriye ayrılmış gereksinimlerdir (sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali). 

 

 

Kulüp lisans Kalite Standardı 

 

 

Kulüp lisans sistemini uygularken, lisans veren tarafların uyması gereken asgari gereksinimleri tanımlayan belgedir. 

 

 

Kulüp izleme şartları 

 

 

UEFA kulüp müsabakasına katılmaya hak kazanan bir lisans sahibinin yerine getirmesi gereken gereksinimlerdir. 

 

 

Oyuncunun tescil haklarının alınmasının maliyeti  

 

 

Kulüp içindeki gelişmeler veya diğer masraflar hariç, bir oyuncunun tescil haklarının alınması için üçüncü taraflara yapılan ödemelerdir. Bunlar arasında oyuncunun tescil haklarının transferinin güvenceye alınması için ödenen transfer bedeli (yetiştirme tazminatı ve dayanışma katkı payı dahil) ve oyuncunun tescil haklarının alınmasına ilişkin doğrudan doğruya maliyete intikal eden masraflar (transfer bedelinden kaynaklanan vergi ve futbolcu temsilcisi ücreti dahil) bulunur. 

 

 

Sezon 

 

 

Liglerin ilk resmi müsabakası ile son resmi müsabakasının oynandığı tarihler arasındaki süredir. 

 

 

Lisans veren kuruma başvuru teslimi için son tarih 

 

 

Lisans başvuru sahiplerinin lisans başvurularına ilişkin tüm bilgileri teslim etmiş olması için lisans veren kurum tarafından belirlenen son tarihtir. 

 

 

Büyük ekonomik öneme sahip olay veya durum 

 

 

Raporlama yapan işletmenin mali tabloları için önem arz ettiği düşünülen ve bir önceki mali rapor dönemi veya ara dönemde meydana gelmesi durumunda, raporlama yapan işletmenin operasyonlarının sonuçlarının, mali konumunun ve net varlıklarının farklı (ters) şekilde temsilini gerektirecek olan bir olay veya durumdur. 

 

 

Geleceğe yönelik mali bilgiler 

 

 

UEFA kulüp müsabakalarının başlangıcını takip eden yıllarda sona eren raporlama dönemlerinde kulübün mali performansına ve konumuna ilişkin bilgilerdir (raporlama dönemleri T+1 ve sonrası).

 

 

A Grubu ana şirket ve alt şirketler 

 

 

Ana şirket, bir veya daha fazla alt şirkete sahip olan şirketlerdir. Alt şirket, ortaklık gibi adi bir şirketi içeren ve başka bir şirket tarafından kontrol edilen (ana şirket olarak bilinen) şirkettir. 

 

 

Ara dönem 

 

 

Mali takvim yılından daha kısa olan ve altı aylık bir dönem olması gerekmeyen mali raporlama dönemidir. 

 

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) 

 

 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından kabul edilen Standartlar ve Yorumlardır. 

 

Bu standartlar şunlardan oluşur: 

 

• Uluslararası Raporlama Standartları; 

 

• Uluslararası Muhasebe Standartları; ve 

 

• Uluslararası Raporlama Yorumlama Komitesi (IFRIC) veya eski Daimi Yorumlama Komitesi’nden (SIC) kaynaklanan Yorumlamalar 

 

 

Aşağıda verilenlere ilişkin Uluslararası Standartlar: 

 

 

• Denetim (ISA)  

 

• Gözden Geçirme Sözleşmeleri (ISRE) 

 

• İlgili Hizmetler (ISRS) 

 

Uluslararası Denetleme ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) aşağıdakilere ilişkin Uluslararası Standartları çıkartır: 

 

•geçmişe yönelik mali bilgilerin denetimlerinde kullanılacak olan Denetleme (ISA). 

 

•geçmişe yönelik mali bilgilerin gözden geçirilmesinde kullanılacak olan Gözden Geçirme Sözleşmeleri (ISRE). 

 

• derleme sözleşmelerinde ve üzerinde mutabık kalınan prosedürleri bilgilere uygulama işlemlerinde kullanılacak olan İlgili Hizmetler (ISRS). IAASB, ISA, ISRE ve ISRS hakkında ek bilgiler www.ifac.org adresinde mevcuttur. 

 

 

Geçmişe yönelik mali bilgiler 

 

 

UEFA kulüp müsabakalarının başlangıcından önceki yıllarda sona eren raporlama dönemlerinde kulübün mali performansına ve konumuna ilişkin bilgilerdir (raporlama dönemleri T-1 ve öncesi). 

 

 

Lisans 

 

 

UEFA kulüp müsabakalarına katılmak için gerekli prosedürün bir parçası olarak, lisans adayının tüm asgari kriterleri yerine getirdiğini teyit eden ve TFF tarafından verilen sertifikadır. 

 

 

Lisans adayı 

 

 

Ulusal veya uluslar arası kulüp müsabakalarına katılan futbol takımından tümüyle ve münferiden sorumlu olan tüzel kişiliktir. 

 

 

Lisans sahibi 

 

 

TFF tarafından lisans verilmiş olan lisans adayıdır. 

 

 

Lisans sezonu 

 

 

Lisans başvurusu yapan tarafın lisans için başvurduğu / lisansın verildiği UEFA sezonudur. TFF tarafından lisans kararları listesinin UEFA’ya teslimi için öngörülen mühletin dolmasını takip eden gün başlar ve bir sonraki yıl için öngörülen mühlete kadar devam eder. 

 

 

Lisans veren 

 

 

Kulüp lisans sistemini işleten, lisans veren ve kulüp izleme sürecinde belirli görevleri üstlenen organdır. İşbu talimat kapsamında Lisans Veren TFF’dir. 

 

 

Lisans kararları listesi 

 

 

Diğerlerinin yanı sıra, lisans sürecini geçiren ve UEFA tarafından oluşturulan ve bildirilen formatta ulusal karar verme organları tarafından lisans verilmiş veya verilmemiş olan lisansa başvuru yapan taraf hakkındaki bilgileri içeren ve lisans veren kurum tarafından UEFA’ya sunulan listedir.  

 

 

Önemlilik 

 

 

Öğelerin veya bilgilerin çıkarılması veya yanlış belirtilmesi, bunların bireysel veya kolektif olarak kulüp tarafından sunulan bilgiye dayanılarak verilen kullanıcı kararlarını etkiliyorsa, önemli addedilir. Önemlilik, çevresindeki durumlara veya bağlama göre yargılanan, yapılan çıkarımın veya yanlış bildirimin boyutuna ve doğasına bağlıdır. Öğe veya bilginin boyutu veya doğası veya ikisinin birleşimi belirleyici faktör olabilir. 

 

 

Asgari kriterler 

 

 

Lisans alabilmek için lisansa başvuran tarafın yerine getirmesi gereken kriterlerdir 

 

 

Ulusal muhasebe uygulaması 

 

 

Belirli bir ülkede kurumlardan istenen muhasebe ve raporlama uygulamaları ve açıklamaları. 

 

 

Net borç 

 

 

Bir kulübün net oyuncu transferleri bakiyesidir (yani; oyuncuların transferinden olan alacaklar ve oyuncu transferlerinden olan borçların neti ) ve net borçlar (yani; açık banka kredisi ve krediler, sahip ve/veya ilişkili taraf kredileri ve finansal kiralama borçları) Net borç ticari ve diğer borçları içermez. 

 

 

İlgili taraflar 

 

 

UEFA, lisans veren, lisansa başvuru yapan / lisans sahibi taraf ve onların adına dahil olan tüm bireyler dahil olmak üzere, UEFA kulüp lisans sistemi veya izleme sürecinde yer alan herkestir. 

 

 

Raporlama yapan kuruluş/kuruluşlar 

 

 

Lisans veren kuruma kulüp lisans ve kulüp izleme amaçları için bilgi vermek zorunda olan kayıtlı bir üye veya futbol şirketi veya işletmelerden oluşan grup veya işletmelerin başka bir formatta bir arada bulunuşudur. 

 

 

Raporlama dönemi 

 

 

Bir takvim yılı olup olmadığına bakılmaksızın, yasal olarak öngörülen sürede sona eren mali hesap kapama dönemidir. 

 

 

Önemli ölçüde değişim 

 

 

Lisans veren kuruma daha önceden sunulan belgeler için önem arz ettiği düşünülen ve belgelerin sunulmasından önce gerçekleşmesi halinde farklı bir sunum yöntemi gerektirecek olan bir olaydır. 

 

 

Stadyum 

 

 

Etrafındaki tüm mülkler ve tesisler ile birlikte (ofisler, misafir alanları, basın merkezi, akreditasyon merkezi, vb.) müsabakaların oynandığı sahadır. 

 

 

Yasal hesap kapama tarihi 

 

 

Raporlama yapan kuruluşun referans alacağı yıllık muhasebe tarihidir. 

 

 

Ek bilgiler 

 

 

Açıklama ve muhasebe için gerekli olan asgari yükümlülüklerin karşılanmamış olması halinde, mali tablolara ek olarak lisans veren kuruma verilecek olan mali bilgilerdir. Ek bilgiler, muhasebe ve muhasebe politikalarına dayalı olarak hazırlanmalıdır ve mali tablolarla tutarlı olmalıdır. Mali bilgiler, yıllık mali tabloların hazırlanması için kullanılan kaynaklarla tutarlılığa sahip kaynaklardan elde edilmelidir. Uygun olduğu hallerde, ek bilgilerdeki açıklamalar mali tablodaki ilgili açıklamalarla mutabakat sağlamalıdır. 

 

 

Antrenman tesisleri 

 

 

Kulübün kayıtlı oyuncularının düzenli olarak futbol antrenmanı yaptığı ve/veya gençlik geliştirme faaliyetlerinde bulunduğu yerlerdir. 

 

 

BÖLÜM I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

 

MADDE 1 - AMAÇ 

 

 

(1) Bu talimatın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu’nun çalışma usul ve esasları ile kulüp lisans sisteminin bileşenlerini, işleyişini, lisans ana sürecini, UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı ve amaçları doğrultusunda UEFA kupalarına katılacak kulüplerin sağlamaları gereken asgari kriterleri, ulusal kulüp lisans sistemi kriterlerini, kriterleri yerine getirmeyen kulüplere uygulanacak yaptırımları ve mali fair play esaslarını düzenlemektir. 

 

(2) Kulüp lisans sistemi, aşağıdaki hedeflere ulaşılmasını öngörür: 

 

a) Futbolun standardını bütün yönleriyle arttırmak, sürekli iyileştirmek, tüm kulüplerdeki genç oyuncuların eğitimine ve yetiştirilmesine sürekli olarak öncelik tanımak, 

 

b) Kulüplerin uygun yönetim ve organizasyon seviyesine sahip olmalarını sağlamak, 

 

c) Oyunculara, seyircilere ve basın temsilcilerine uygun, iyi donanımlı ve güvenli tesisler sağlanması için kulübün sportif altyapısını uyarlamak 

 

d) Kulüp müsabakalarının bütünlüğünü ve sürekliliğini korunmak; 

 

e) Kulüplerin mali, sportif, hukuki, personel, idari ve altyapıya ilişkin kriterlerde gelişimine olanak tanımak. 

 

 

(3) Kulüp Lisans ve Fair Play Sisteminin bir diğer temel amacı, kulüp müsabakalarında ‘mali fair play’i hakim kılmaktır. Bu cümleden olmak üzere, aşağıdaki hedeflere ulaşılması amaçlanır: 

 

 

 

a)Kulüplerin ekonomik ve mali imkânlarını geliştirmek suretiyle şeffaflık ve güvenilirliğini artırmak, 

 

b) Kulüplerin oyuncular, sosyal merciler/vergi mercileri ve diğer kulüplere karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini temin ederek alacaklıların korunmasına gereken önemi vermek, 

 

c) Kulüplerin futbol muhasebesine daha fazla disiplin ve rasyonellik getirmek, 

 

d) Kulüpleri kendi gelirlerini esas alarak idareye teşvik etmek, 

 

e) Uzun vadede futbol lehine sorumlu harcamayı özendirmek, 

 

f) Kulüp futbolunun uzun vadede yaşayabilirlik ve sürdürülebilirliğini korumak. 

 

 

MADDE 2- KAPSAM 

 

 

(1) Bu talimat, TFF tarafından düzenlenen ve TFF’nin yetki alanına giren tüm müsabakalarda ve UEFA’nın yetki alanına giren kulüp müsabakalarını yöneten özel talimatlar tarafından açıkça atfedilen yerlerde uygulanır. 

 

(2) Bu talimat, UEFA kulüp lisans sisteminde ve ulusal kulüp lisans sisteminde yer alan tüm tarafların haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını düzenler. 

 

 

BÖLÜM II. KULÜP LİSANS 

 

MADDE 3 – İSTİSNALAR POLİTİKASI 

 

 

UEFA, Ek I’de belirtilen sınırlar dahilinde Bölüm II’de belirtilen hükümlerde istisnalar yapabilir. 

 

 

MADDE 4 - LİSANS VEREN 

 

 

(1) Lisans Veren TFF’dir. TFF kulüp lisans sistemi ile ilgili yetkilerini Kulüp Lisans Kurulu, Kulüp Lisans Müdürlüğü ve Tahkim Kurulu aracılığıyla kullanır. 

 

(2) İlk derece karar mercii olan Kulüp Lisans Kurulu ve temyiz mercii olan Tahkim Kurulu birbirlerinden bağımsız olarak görev yaparlar. 

 

 

MADDE 5 – KULÜP LİSANS MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

(1) Kulüp lisans sisteminin yönetimi ve denetimi, Kurulun koordinasyonunda Kulüp Lisans Müdürlüğü tarafından yürütülür. Kulüp Lisans Müdürlüğü, bir müdür ve yeteri kadar uzman personelden oluşur. 

 

(2) Müdürlük çalışanlarının üniversite mezunu olması ve FIFA dillerinden en az birini iyi derecede konuşması ve yazması şarttır. Müdürlük çalışanları arasında en az bir mali uzman yer alır. Bu sağlanamazsa gerekli sertifikalara sahip bir mali uzman ile hizmet sözleşmesi imzalanır. 

 

(3) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır: 

 

a) Kurulun hazırlayacağı veya onaylayacağı program dahilinde bu talimat kapsamındaki kulüplerde inceleme yapmak, 

 

b) Bu talimatta yapılacak değişikliklerle ilgili taslak çalışmalarına yardımcı olmak,

 

c) Kulüp lisans sistemi ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu amaçla UEFA ve UEFA üyesi diğer federasyonlarla kulüp lisans sistemi konusunda temaslarda bulunmak, 

 

d) Lisanslama kararından sonra meydana gelen ve önceden lisans verene sunulan bilgilerde önemli bir değişiklik meydana getiren olaylar hakkında UEFA’ya bilgi vermek, 

 

e) Kurula ve gerektiğinde TFF Yönetim Kurulu ile ilgili TFF birimlerine gerekli uzmanlık desteğini sağlamak, 

 

f) Lisans dönemi içinde lisans adaylarına ve lisans alanlara danışmanlık yapmak ve yol göstermek,

 

g) Kurulun sekretaryasını yürütmek, 

 

h) Kurul Başkanınca ve/veya Başkan Vekilince verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

 

MADDE 6 – KULÜP LİSANS KURULU 

 

 

(1) Kurul, TFF Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilecek bir Başkan, bir Başkan Vekili, üç asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Başkanın ve başkan vekili olmak üzere asıl ve yedek üyelerden en az bir tanesi en az beş yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu, en az bir tanesi de işletme veya ekonomi alanında en az beş yıllık deneyime sahip ve üniversite mezunu olmalıdır. 

 

(2) Kurulun görev süresi dört yıldır. Bununla birlikte, TFF Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Kurul üyelerinin yeniden atanmaları mümkündür. 

 

(3) Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yeni üye seçilemez. Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, yedek üyeler Kurul Başkanının daveti üzerine, sırasıyla ve başkaca bir işleme gerek olmaksızın gelirler. Eksik kalan yedek üye sayısı, seçilecek yeni üyelerle tamamlanır. 

 

 

MADDE 7 – KULÜP LİSANS KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

 

 

(1) Kurul: 

 

a) Lisans adayı kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler ile Kulüp Lisans Müdürlüğü’nün hazırlayacağı raporları da incelemek suretiyle bu talimat hükümleri ile eklerinde yer alan ilke, kriter ve esaslar çerçevesinde başvuru sahibi kulübe lisans verilip verilmemesine veya lisansın geri alınmasına karar vermek, 

 

b) Bu talimatta yazılı kriter ihlalleriyle ilgili yaptırım kararlarını vermek, 

 

d) Türk futbolunda kulüp lisans sistemini yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak; bu amaçla kulüp temsilcileriyle toplantılar düzenlemek, konferans, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerektiğinde üniversitelerle ve uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 

 

e) Uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik olarak kulüp lisans sistemi konusunda istendiğinde görüş bildirmek, 

 

f) Kanun, statü ve bu talimatta belirtilen diğer yetkileri kullanmak görev ve yetkisini haizdir. (“d” ve “e” bentlerinde yazılı faaliyetler, Kulüp Lisans Müdürlüğü eliyle yürütülür.) 

 

(2) Kurul’un birinci fıkranın “a” bendinde yazılı kararlarına esas değerlendirmeleri bu talimat ve eklerinde yazılı sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere dayandırılır. 

 

(3) Kurul Kulüp Lisans Sistemini yerleştirmek üzere inceleme ve denetleme yapar. Kulüpler inceleme veya denetimleri yapacak Kurul üyelerine ve/veya Kulüp Lisans Müdürlüğü Müdür ve uzmanlarına görevlerine ilişkin her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler. 

 

(4) Kurulun mali kriterlerle ilgili denetimine yardımcı olmak ve mali konularda; Kurula danışmanlık yapmak üzere, bu talimat kapsamındaki herhangi bir kulüple iş ilişkisi olmayan ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetim yetkisi almış bağımsız denetim kuruluşları arasından saptanacak bir bağımsız denetim şirketi ile TFF arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanır. Şirket, TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin başkanlığında üç yönetim kurulu üyesinden oluşan bir değerlendirme kurulu tarafından yeterlik ve fiyat gibi ölçütler dikkate alınarak ihaleyle belirlenir. 

 

Şirket, denetçilerin hazırladığı denetim raporları ve gerektiğinde mali tablolar ve diğer belgeler üzerinde yaptığı değerlendirmelerini, 7’nci maddede yer alan Kurulun değerlendirmesi ve kararından önce bir genel rapor halinde Kurul’a sunar. 

 

 

MADDE 8 – KULÜP LİSANS KURULU TOPLANTILARI, KARARLARI VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

 

(1) Kurul, Başkanın veya mazereti olması halinde Başkan Vekilinin daveti üzerine en az üç üye ile toplanır. Kurulun olağan toplantıları ayda en az bir kez yapılır. Kurul, Başkan tarafından belirlenen tarihte ve kural olarak TFF tarafından Kurul için tahsis edilmiş yerde toplanır. 

 

(2) Kurul üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Arka arkaya mazeretsiz olarak üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam yedi toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Ancak, bir sene içinde yapılan olağan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamış herhangi bir üye, mazeret bildirmiş ve izin almış olsa dahi çekilmiş sayılır. Çekilmiş sayılan üye, müteakip toplantıya iştirak ettirilmez. Durum, Kurul Başkanı tarafından TFF Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir. 

 

(3) Kurul kararlarında ve çalışmalarında bağımsızdır. TFF’nin herhangi bir organ veya yetkilisi, Kurul Başkan ve üyelerine talimat veremez, tavsiyede bulunamaz. 

 

(4) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. Üyeler, oy kullanmak zorunda olup çekimser kalamazlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu belirleyicidir. Kurul üyeleri hakkında çıkar çatışması ya da bağımsızlığın yitirildiği gerekçesiyle yapılacak üyenin reddi taleplerinin karara bağlanması da aynı usule tabidir.  

 

(5) Karar, Başkanın görevlendireceği ve kararın lehinde oy kullanan üyelerden biri tarafından yazılır ve kararın alındığı oturuma katılan üyeler tarafından imzalanır; varsa muhalefet şerhleri de eklenir. Kararlar ve muhalefet şerhleri gerekçeli olur. 

 

(6) Üyeler, üyelikleri süresince Genel Kurul delegesi olamazlar ve herhangi bir TFF kurul veya organında görev alamazlar; görevleri sırasında TFF'ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalışamazlar. Üyeler, görevleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirlerken tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde çalışmakla yükümlüdürler. Üyelerin; kendileri, eşleri, anneleri, babaları, çocukları veya kan ve kayın ikinci derece hısımları, lisans adayının; üyesi, hissedarı, iş ortağı, sponsoru, danışmanı ise veya her ne suretle olursa olsun lisans adayı ile bir çıkar ilişkisi söz konusuysa o üye müzakere ve oylamadan çekilmek zorundadır. 

 

(7) Kurul üyeleri, bu talimat kapsamındaki kulüplerden, kulüp yetkililerinden veya bunlarla doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir menfaat sağlayamazlar. 

 

(8) Üyeler, görevlerinin gereği olarak elde ettikleri bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar; görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkililer dışında kimseye açıklayamazlar. 

 

 

MADDE 9– İNCELEME, ARAŞTIRMA, TEBLİGAT 

 

 

(1) Kurul, başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmasını bu talimatta yazılı usul ve esaslar çerçevesinde yürütür. 

 

(2) Kulüp lisans başvurusuyla ilgili tamamlanan dosya, Kulüp Lisans Müdürü’nün esas hakkındaki düşüncesi ile birlikte Kurul’a sunulur. Kurul, incelemesini kural olarak dosya üzerinde yapar. Bununla birlikte gerekli görürse ilave bilgi ve belge istenmesine, yerinde incelemeye, bilirkişi görevlendirmeye ve mürafaa yapılmasına karar verebilir. 

 

(3) Müzakereleri Başkan yönetir, inceleme ve değerlendirmelerin sonrasında soyadı sırasına göre oylama yapılır. Başkan, oyunu en son verir. 

 

(4) Kurul, UEFA lisans başvuruları ile ilgili kararlarını en geç Mayıs ayının 10. Günü; Ulusal Lisans başvuruları ile ilgili kararlarının en geç Temmuz ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar sonuçlandırmak ve açıklamak zorundadır. 

 

(5) Kurul kararları Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanır, aynı gün faks ile kulüplere bildirilir, bu bildiri tebliğ niteliğindedir. 

 

(6) Tüm tebligatlar, kural olarak kulüplerin başvurularında belirttikleri adreslere yapılır. Kurul’un, gerekli gördüğü hallerde tebligatlar kulüplere faks ya da elektronik posta yoluyla yapılır. 

 

 

MADDE 10 - BİLGİ VE BELGE İSTENMESİ 

 

 

(1) Kulüpler ve futbol teşkilatı ile ilgili her görevli, Kurulun istediği bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. 

 

(2) Kurul, bu talimat kapsamındaki kuruluşların ilgili temsilcilerini çağırarak, bilgi alma yetkisine sahiptir. 

 

 

MADDE 11 – TAHKİM KURULU 

 

 

(1) Kurul kararlarına karşı, lisans adayı, lisansı Kurul tarafından geri alınan lisans sahibi veya TFF Hukuk Müşavirliği itiraz edebilir. Kararın taraflara tebliğini takip eden yedi gün içinde Tahkim Kurulu Talimatı uyarınca karara itiraz edilmez ise karar ilgililer hakkında kesin hüküm teşkil eder. Bu kararlara karşı başka herhangi bir yargı makamına başvurulamaz. 

 

(2) İlgililerin, üyeler hakkındaki ret talepleriyle ilgili olarak verilecek Kurul kararlarına karşı 7 gün içinde Tahkim Kuruluna başvuru hakları vardır. 

 

(3) Tahkim Kurulu kararları nihai ve kesindir. Tahkim Kurulu, itiraz edilen konularda kararlarını oluştururken, özellikle mali konularda uzmanların görüşüne başvurabilir. Mali konularla ilgili olarak Tahkim Kurulu tarafından atanan uzmanlar yeminli mali müşavirler arasından seçilirler. 

 

(4) Tahkim Kurulu üyeleri aynı zamanda TFF’nin diğer karar mercilerinin üyeleri olamazlar. 

 

(5) Menfaat çatışmaları ve üyelerin bağımsızlığı ile ilgili olarak Kulüp Lisans Kurulu üyeleri için öngörülen hükümler, Tahkim Kurulu üyeleri için de geçerlidir. 

 

 

BÖLÜM III. YAPTIRIMLAR 

 

MADDE 12 - ULUSAL KULÜP LİSANS İÇİN BAŞVURMAMA 

 

 

Mart ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunmayan Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüpleri, 13. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla 2014-2015 sezonundan itibaren Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına katılamazlar; 2014–2015 sezonuna kadar ise başvuruda bulunmayan kulüpler hakkında EK XI’de yer alan tabloda belirtilen yaptırımlar uygulanır. 

 

 

 

MADDE 13 - ULUSAL KULÜP LİSANS İÇİN GEÇ BAŞVURU 

 

Ulusal Kulüp Lisans için Mart ayının son iş günü ile 10 Nisan tarihleri arasında yapılan başvurular geç başvuru sayılacaktır. 2014–2015 sezonuna kadar, geç başvuruda bulunan kulüpler hakkında EK XI’de yer alan tabloda belirtilen yaptırımlar uygulanır ve 2014-2015 sezonundan itibaren geç başvuruda bulunan Süper Lig Kulüpleri’ne 150.000 TL, 1. Lig Kulüplerine 75.000 TL. ve 2. Lig Kulüpleri’ne 40.000 TL. para cezası verilir. 

 

 

MADDE 14 - ULUSAL KULÜP LİSANS TALEBİNİN REDDİ 

 

 

(1) Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerinin birini veya birkaçını yerine getiremediği tespit edilen kulüpler uyarılır ve eksik kriter veya kriterleri yerine getirmeleri için süre verilir. 

 

Kendilerine verilen süre içinde eksiklikleri tamamlamayan kulüplere kulübün bulunduğu lige ve yerine getirilmeyen kritere göre ceza verilir. Bu halde kulüplere eksiklikleri tamamlamaları için verilecek süreler ile eksikliklerin tamamlanmaması ve Ulusal Kulüp Lisansı alınamaması halinde EK XI’de belirlenen yaptırımlar uygulanır. 

 

(2) Kulüplere bu talimat uyarınca verilen puan silme cezaları, Ulusal Kulüp Lisansı başvurusunda bulunulan sezonu takip eden sezonda uygulanır. 

 

 

MADDE 15 – ANA SÜREÇ 

 

 

(1) Ana süreç, TFF’nin belirleyeceği tarihte başlar ve UEFA Kulüp Lisansı için lisans verme kararlarının UEFA’nın belirlediği süre içinde UEFA’ya iletildiği tarihte, Ulusal Kulüp Lisansı için ise ilgili kulübün bulunduğu ligin son resmi müsabakasının oynandığı tarihte sona erer. Ana süreç, bağımsız bir sertifikasyon organı tarafından yıllık olarak Kulüp lisans Kalite Standartlarına göre denetlenmelidir. 

 

(2) Ana süreç, TFF tarafından tanımlanan tarihte başlar ve belirtilen son teslim tarihinde UEFA idaresine lisans kararlarının sunulması ile sona erer. 

 

(3) Ana süreç, aşağıdakileri aşamaları içerir: 

 

a) Lisans adaylarına lisans başvuru evraklarının sunulması; 

 

b) Başvuru belgelerinin TFF’ye sunulması; 

 

c) Kulüp Lisans Müdürlüğü tarafından dokümantasyonun değerlendirilmesi; 

 

d) Yazılı temsil mektubunun TFF’ye sunulması; 

 

e) Kulüp Lisans Kurulunun değerlendirmesi ve karar vermesi; 

 

f) Lisans kararları listesinin TFF Başkanlığı’na, muhataplarına ve UEFA Yönetimine sunulması. 

 

 

(4) Yukarıda sıralanan temel aşamalara ilişkin nihai tarihler, Kulüp Lisans Müdürlüğünün teklifi üzerine, Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili kulüplere başvuru evrakları ile birlikte duyurulur. 

 

 

MADDE 16 – DEĞERLENDİRME USULLERİ 

 

 

Mali kriterlere uygunluğu doğrulamak için kullanılan, Ek VIII’de belirtilenler dışında kalan metotlar TFF tarafından tanımlanır. 

 

 

MADDE 17 – EŞİT MUAMELE VE GİZLİLİK 

 

 

TFF, lisans başvurusunda bulunan bütün kulüplere eşit muamele yapılacağını ve lisanslama sürecinde sunulan tüm bilgi ve belgelerin gizli tutulacağını garanti eder. Lisans sürecine dahil olan veya TFF tarafından atanan herkes, görevlerini üstlenmeden önce gizlilik anlaşması imzalar. 

 

 

BÖLÜM IV. LİSANS ADAYI VE LİSANS 

 

MADDE 18 - LİSANS ADAYININ SORUMLULUKLARI 

 

 

(1) TFF’ye en az üç (3) yıl süreyle tescilli bulunan kulüpler lisans için başvurabilir. TFF Kulüp Tescil Talimatı hükümleri çerçevesinde futbol faaliyetlerinin devri halinde bu hüküm uygulanmaz. 

 

(2) Lisans adayı, UEFA ve ulusal müsabakalara katılan futbol takımından tamamen sorumlu olacaktır. 

 

(3) Lisans yükümlülüklerinin tamamen yerine getirildiğine dair bütün bilgi ve belgelerin TFF’ye sunulması gerekmektedir. (Bu yükümlülükler Bölüm V’ de belirtilen sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlere ilişkindir.) 

 

(4) Lisans adayı, lisans belgelerinin TFF’ye teslim edilmesinden sonra herhangi bir önemli değişikliğin ortaya çıkması halinde, bu durumu TFF’ye bildirmekle yükümlüdür. 

 

 

MADDE 19 – LİSANS 

 

 

(1) Sportif başarıya dayalı olarak veya UEFA fair play sıralamasına bağlı olarak UEFA kulüp müsabakalarına katılmaya hak kazanan kulüplerin, UEFA kulüp müsabakalarına katılabilmesi için, bu talimat hükümleri uyarınca, madde 23 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, TFF tarafından verilen “UEFA Kulüp Lisansı”nı almaları zorunludur. 

 

(2) Lisans devredilemez. 

 

 

(3) Lisans, aşağıdaki durumlarda TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından geri alınabilir: 

 

a) lisansın verilmesi sırasında mevcut şartların artık karşılanmaması veya 

 

b) lisans sahibinin talimatta öngörülen yükümlülüklerini ihlal etmesi. 

 

(4) Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin, bu talimat hükümleri uyarınca “Ulusal Kulüp Lisansı” başvurusunda bulunmaları zorunludur. 

 

 

MADDE 20 - LİSANS TALEBİ 

 

 

(1) Lisans adayı kulüp, her yıl en geç Mart ayının son iş günü TFF’ye yazılı olarak başvurmak ve başvuru ekinde lisans yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren tüm bilgi ve belgelerle beraber bütün lisans kriterlerini karşılayacağına ve ilgili talimatları kabul ettiğine dair beyanını içeren bir taahhütnameyi vermek zorundadır. 

 

(2) Lisans başvuruları kural olarak Ulusal Kulüp Lisansı için yapılır. UEFA Kulüp Lisansı almak isteyen kulüpler, yazılı başvurularında UEFA Lisansı başvurusunda bulunduklarını belirtmek zorundadırlar ve bu başvuru ulusal kulüp lisans için de yapılmış kabul edilir. 

 

 

MADDE 21- LİSANSIN VERİLMESİ 

 

 

Lisans kriterlerini karşılayan kulüplere Kurul’un kararı ile takip eden sezonda geçerli olacak bir yıllık lisans verilir. Herhangi kriterin tam veya gerektiği gibi karşılanmaması veya bu Talimata aykırılık halinde lisans talebi reddedilir. 

 

 

MADDE 22- LİSANSIN SONA ERMESİ VE GERİ ALINMASI 

 

 

(1) Lisans, ilgili sezonun sonunda herhangi bir işlem veya ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. 

 

(2) Lisans sahibinin başvuru sırasında aranan şartların bir veya birkaçını yitirmesi, Talimata aykırı davranması veya iflasına karar verilmesi durumunda, lisans Kurul kararı ile her zaman geri alınabilir. 

 

(3) UEFA Kulüp Lisansının geri alınmasına dair bir süreç başlatılması durumunda, UEFA derhal bilgilendirilir. 

 

 

MADDE 23 – ÖZEL İZİN 

 

 

(1) Bir kulübün sportif başarı neticesinde, bir UEFA kulüp turnuvasına katılma hakkı elde etmesi fakat herhangi bir lisans sürecinden geçmemiş olması veya en üst lig dışında bir lige ait olması sebebiyle en üst lig kulüpleri için geçerli olan lisans sürecinden geçmemiş olması durumunda, TFF tarafından Ek III’e göre –söz konusu kulüp adına– istisna başvurusunda bulunulur. 

 

 

(2) Söz konusu istisna başvurusuna dayalı olarak, kulübe katılma hakkı kazandığı UEFA kulüp turnuvasına girmek için UEFA tarafından UEFA Kulüp Müsabakaları Talimatı’na kapsamında özel izin verilebilir. Söz konusu istisna başvurusu, sadece o kulüp ve söz konusu sezon için geçerlidir. 

 

 

MADDE 24 - DENETİM SİSTEMİ 

 

 

(1) UEFA Lisansı başvurusunda bulunan kulüpler ile Ulusal Lisans başvurusunda bulunan Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin denetim gerektiren tüm belgelerinin, kulübün bulunduğu lige göre belirlenen denetçi tarafından denetlenmiş olması zorunludur. 

 

(2) Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 2. Lig Kulüpleri’nin denetim gerektiren belgelerinin serbest mali müşavir tarafından denetlenmiş olması zorunludur. 

 

 

MADDE 25 - UEFA KULÜP LİSANS KRİTERLERİ 

 

 

(1) TFF’ye tescilli bir profesyonel futbol kulübünün UEFA kulüp müsabakalarına katılımı, Kurul tarafından verilecek lisansa bağlıdır. Kulüplerin UEFA Kulüp Lisansı alabilmesi için, talimatın üçüncü bölümünde yer alan sportif, altyapı, personel ve idari, hukuki ve mali kriterlerin tamamını yerine getirmeleri zorunludur. 

 

(2) Bir kulübün herhangi bir UEFA kulüp müsabakasına katılmasına ilişkin nihai karar UEFA’nın yetkili organları tarafından verilir. 

 

 

BÖLÜM V. ULUSAL KULÜP LİSANS KRİTERLERİ 

 

MADDE 26 - SÜPER LİG TAKIMLARI İÇİN ULUSAL KULÜP LİSANS KRİTERLERİ 

 

 

Süper Lig Kulüpleri, Ulusal Kulüp Lisansı alabilmek için aşağıdaki kriterleri yerine getirmek zorundadırlar: 

 

 

a) Mali Kriterler: 

 

 

1) Bildirimde Bulunan Kuruluş ve bildirimde bulunma çerçevesi 

 

2) Yıllık Mali Tablolar (Denetçi) 

 

3) Ara Dönem Mali Tablolar (Denetçi) 

 

4) Diğer Futbol Kulüplerine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması 

 

5) Başvuru dosyasında bulunan Personele ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) / Vergi Dairesine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması 

 

6) Lisans Verme Kararı Öncesinde Sunulması Gereken Beyanlar  

 

 

7) Gelecek Döneme İlişkin Mali Bilgiler 

 

8) Denk Hesap Şartı 

 

9) Futbol kulüplerine vadesi geçmiş borcun bulunmamasının devamlı takibi 

 

10) Personele ve/veya SGK’ya / Vergi Dairesine Vadesi Geçmiş Borcun bulunmamasının devamlı takibi 

 

11) Geleceğe Yönelik Mali Bilgilerin Devamlı Takibi 

 

12) Sonraki Değişikliklerin Bildirilmesi 

 

 

b) Sportif Kriterler: 

 

 

1) Gençlik Geliştirme Programı 

 

2) Genç Takımlar 

 

3) Oyuncuların Sağlık Muayeneleri 

 

4) Oyuncuların Tescili 

 

5) Profesyonel oyuncularla sözleşme imzalanması 

 

6) Hakemlik ve Futbol Oyun Kuralları 

 

7) Irksal Eşitlik Uygulaması 

 

 

c) Personel/İdari Kriterler: 

 

 

1) Kulüp Sekreterliği 

 

2) Genel Müdür 

 

3) Mali İşler Sorumlusu 

 

4) Medya Sorumlusu 

 

5) Tıp Doktoru 

 

6) Fizyoterapist 

 

7) Masör 

 

8) Güvenlik Sorumlusu 

 

9) Emniyet ve Güvenlik Organizasyonu ve Görevliler 

 

10) Taraftar İrtibat Sorumlusu 

 

11) A Takım Teknik Sorumlusu 

 

12) A Takım Teknik Sorumlu Yardımcısı 

 

13) Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu 

 

14) Genç Takım Teknik Sorumluları 

 

15) Akreditasyon Sorumlusu 

 

16) Stadyum Sorumlusu 

 

17) Etik Temsilcisi 

 

18) Kulüp Lisans Sistemi Sorumlusu 

 

19) Bilet Sorumlusu 

 

20) Haklar ve Yükümlülükler 

 

21) Lisanslama Sezonunda Değişiklik Yapma Yükümlülüğü 

 

 

d) Altyapı Kriterleri: 

 

 

1) TFF Kulüp Müsabakalarının Oynanacağı Stadyumlar 

 

 

2) Antrenman Tesisleri ve Kullanımı 

 

3) Stadyum ve Güvenlik Talimatı 

 

 

e) Hukuki Kriterler: 

 

 

1) UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans Sistemine Uyma Taahhütnamesi 

 

2) Asgari Olarak Verilmesi Zorunlu Hukuki Bilgiler 

 

3) Futbol Şirketi ile yapılan sözleşme 

 

4) Bildirimde bulunan kuruluş ve bildirimde bulunma çerçevesi 

 

 

MADDE 27 - TFF 1. LİG TAKIMLARI İÇİN ULUSAL KULÜP LİSANS KRİTERLERİ 

 

 

TFF 1. Lig kulüpleri, Ulusal Kulüp Lisansı alabilmek için aşağıdaki kriterleri yerine getirmek zorundadırlar: 

 

 

a) Mali Kriterler: 

 

 

1) Bildirimde Bulunan Kuruluş ve bildirimde bulunma çerçevesi 

 

2) Yıllık Mali Tablolar (Denetçi ) 

 

3) Ara Dönem Mali Tablolar ( Denetçi) 

 

4) Diğer Futbol Kulüplerine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması 

 

5) Başvuru dosyasında bulunan Personele ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) / Vergi Dairesine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması 

 

6)Lisans Verme Kararı Öncesinde Sunulması Gereken Beyanlar 

 

7)Gelecek Döneme İlişkin Mali Bilgiler 

 

8)Sonraki Değişikliklerin Bildirilmesi 

 

 

b) Sportif Kriterler: 

 

 

1) Gençlik Geliştirme Programı 

 

2) Genç Takımlar 

 

3) Oyuncuların Sağlık Muayeneleri 

 

4) Oyuncuların Tescili 

 

5) Profesyonel oyuncularla sözleşme imzalanması 

 

6) Hakemlik ve Futbol Oyun Kuralları 

 

7) Irksal Eşitlik Uygulaması 

 

 

c) Personel/İdari Kriterler: 

 

 

1) Kulüp Sekreterliği 

 

2) Genel Müdür 

 

3) Mali İşler Sorumlusu 

 

4) Medya Sorumlusu 

 

5) Tıp Doktoru 

 

6) Fizyoterapist 

 

7) Masör 

 

8) Güvenlik Sorumlusu 

 

9) Emniyet ve Güvenlik Organizasyonu ve Görevliler 

 

10) Taraftar İrtibat Sorumlusu 

 

11) A Takım Teknik Sorumlusu 

 

12) A Takım Teknik Sorumlu Yardımcısı 

 

13) Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu 

 

14) Genç Takım Teknik Sorumluları 

 

15) Akreditasyon Sorumlusu 

 

16) Stadyum Sorumlusu 

 

17) Etik Temsilcisi 

 

18) Kulüp Lisans Sistemi Sorumlusu 

 

19) Bilet Sorumlusu 

 

19) Haklar ve Yükümlülükler 

 

20) Lisanslama Sezonunda Değişiklik Yapma Yükümlülüğü 

 

 

d) Altyapı Kriterleri: 

 

 

1) TFF Kulüp Müsabakalarının Oynanacağı Stadyumlar 

 

2) Antrenman Tesisleri ve Kullanımı 

 

3) Stadyum ve Güvenlik Talimatı 

 

 

e) Hukuki Kriterler: 

 

 

1) UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans Sistemine Uyma Taahhütnamesi 

 

2) Asgari Olarak Verilmesi Zorunlu Hukuki Bilgiler 

 

3) Futbol Şirketi ile yapılan sözleşme 

 

4) Bildirimde bulunan kuruluş ve bildirimde bulunma çerçevesi 

 

 

MADDE 28 - TFF 2. LİG TAKIMLARI İÇİN ULUSAL KULÜP LİSANS KRİTERLERİ 

 

 

TFF 2. Lig Kulüpleri, Ulusal Kulüp Lisansı alabilmek için aşağıdaki kriterleri yerine getirmek zorundadırlar: 

 

 

a) Mali Kriterler: 

 

 

1) Yıllık Mali Tablolar (SMM) 

 

2) Ara Dönem Mali Tablolar (SMM) 

 

3) Diğer Futbol Kulüplerine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması 

 

4) Başvuru dosyasında bulunan Personele ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 

 

5) Vergi Dairesine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmaması 

 

 

b) Sportif Kriterler: 

 

 

1) Gençlik Geliştirme Programı 

 

2) Genç Takımlar 

 

3) Oyuncuların Sağlık Muayeneleri 

 

4) Oyuncuların Tescili 

 

5) Profesyonel oyuncularla sözleşme imzalanması 

 

6) Hakemlik ve Futbol Oyun Kuralları 

 

7) Irksal Eşitlik Uygulaması 

 

 

c) Personel/İdari Kriterler: 

 

 

1) Kulüp Müdürü 

 

2) Stadyum Sorumlusu 

 

3) Doktor 

 

4) Masör 

 

5) A Takım Teknik sorumlusu 

 

6) A Takım Teknik Sorumlu yardımcısı 

 

7) Gençlik Geliştirme teknik sorumlusu 

 

8) Kulüp Sekreteri 

 

9) Akreditasyon Sorumlusu 

 

 

d) Altyapı Kriterleri: 

 

 

1) Stadyum Güvenlik Talimatı 

 

2) Stadyum Kullanım Belgesi 

 

3) Tesis Kullanım Belgesi 

 

 

e) Hukuki Kriterler: 

 

 

1) Sisteme Uyma Taahhütnamesi 

 

2) Ana Statü/Tüzük 

 

 

MADDE 29 - GEÇİŞ SÜRECİ 

 

 

Her kulüp, başvuru tarihinde bulunduğu ligin kriterlerine göre değerlendirilir. 

 

 

BÖLÜM VI: LİSANS KRİTERLERİ 

 

MADDE 30 – GENEL 

 

 

(1) Aşağıdaki paragraf 2’de tanımlananlar hariç olmak üzere, UEFA kulüp müsabakalarına katılmak amacıyla lisans alabilmeleri için kulüplerin bu bölümde tanımlanan kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. 

 

(2) Madde 36, 37, 41, 49, 53, 58, 60 ve 61’de tanımlanan kriterlerin yerine getirilmemesi, lisans başvurusunun reddine değil, yaptırımlar kataloğu uyarınca TFF tarafından tanımlanan bir yaptırım uygulanmasına neden olur. 

 

 

SPORTİF KRİTERLER 

 

MADDE 31 – GENÇLİK GELİŞTİRME PROGRAMI 

 

 

(1) Lisans adayı, lisans veren kurum tarafından onaylanmış yazılı bir gençlik gelişim programına sahip olmalıdır. Lisans veren taraf, onaylı gençlik geliştirme programını doğrulamalı ve değerlendirmelidir. 

 

(2) Program en az aşağıdaki alanları kapsamalıdır: 

 

a) Amaçlar ve gençlik geliştirme felsefesi; 

 

b) Gençlik geliştirme departmanının yapısı (organizasyon şeması, ilgili birimler, lisans adayı ile ilişkisi, genç takımlar vs.); 

 

c) Personel (teknik, sağlık, idari vs.) ve gerekli olan asgari nitelikleri; 

 

d) Gençlerin kullanabileceği altyapı tesisleri (antrenman ve maç tesisleri, diğer); 

 

e) Mali kaynaklar (mevcut bütçe, lisans adayının katkıları, oyuncular veya yerel toplum, vs.); 

 

f) Farklı yaş grupları için futbol eğitimi programı (oyun becerileri, teknik, taktiksel ve fiziksel); 

 

g) Oyun Kuralları hakkında eğitim programı; 

 

h) Anti-doping hakkında eğitim programı; 

 

i) Genç oyuncular için tıbbi destek (sağlık muayeneleri dahil); 

 

j) Çocuk koruma politikası; 

 

k) Belirlenen hedeflerin sonuçlarını ve başarılarını değerlendirmek için gözden geçirme ve geri bildirim süreci; 

 

l) Programın süresi (asgari üç, azami yedi yıl) 

 

(3) Lisans adayı ayrıca: 

 

a) gençlik geliştirme programında yer alan her genç oyuncunun ulusal kanunlar uyarınca zorunlu okul eğitimine devam etme imkanı olduğunu; ve 

 

b) gençlik geliştirme programındaki hiçbir genç oyuncunun futbol dışı eğitimine devam etmekten alıkonulmadığını temin etmelidir. 

 

 

MADDE 32 – GENÇ TAKIMLAR 

 

 

(1) Lisans adayı kendi tüzel kişiliği, yasal grup yapısına dahil olan bir diğer ek iştirak veya kendi tüzel kişiliğine bağlı kulübün kapsamında en az aşağıdaki altyapı takımlarına sahip olmalıdır: 

 

a) 15 – 21 yaş aralığında en az iki takım; 

 

a) 10 – 14 yaş aralığında en az iki takım; 

 

c) En az bir tane 10 yaş altı takımı. 

 

 

(2) 10 yaş altı takımı hariç tüm altyapı takımları resmi müsabakalarda veya TFF tarafından tanınan ulusal, bölgesel veya yerel programlarda yer almalıdır. 

 

(3) 10 yaş altında olan takımlar için eğlence amaçlı ve başka çocuk takımlarıyla oynayarak deneyim kazanma olanağı sağlamak amacıyla uygun etkinlikler organize edilmelidir. (mini turnuvalar, yerel düzeyde gençlik toplantıları, vs.) Bu oyuncular için kayıt mecburi değildir. 

 

(4) Bu maddede yer alan genç takımlar kriteri, Süper Lig ve 1. Lig Kulüpleri açısından bu maddenin birinci fıkrasında yer alan her bir yaş kategorisi için birer takım bulundurmak suretiyle yerine getirilir. 

 

(5) Bu maddede yer alan genç takımlar kriteri, 2. Lig Kulüpleri açısından 13-18 yaş kategorisinde en az üç genç takım bulundurulmak suretiyle yerine getirilir. 

 

 

MADDE 33 – OYUNCULARIN SAĞLIK MUAYENELERİ 

 

 

Lisans adayı, kendi A takımında oynamaya elverişli olan tüm oyuncuların, UEFA tarafından bildirilen asgari standartlar uyarınca yıllık tıbbi incelemeden geçmesini sağlayan bir politika oluşturmalı ve uygulamalıdır. 

 

 

MADDE 34 – OYUNCULARIN TESCİLİ 

 

 

Lisans adayının 10 yaşın üzerindeki genç oyuncuları dahil tüm oyuncuları, FIFA Oyuncu Statüsü ve Transferi Talimatları’nın ilgili hükümlerine uygun olarak TFF tarafından tescil edilmiş olmalıdır. 

 

 

MADDE 35 – PROFESYONEL OYUNCULARLA SÖZLEŞME İMZALANMASI 

 

 

Lisans adayının tüm profesyonel oyuncuları, FIFA Oyuncu Statüsü ve Transferi Talimatı’nın ve TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı’nın ilgili hükümlerine uygun olarak Lisans adayı ile yazılı bir sözleşme yapmış olmalıdır. 

 

 

MADDE 36 –HAKEMLİK VE FUTBOL OYUN KURALLARI 

 

 

(1)Lisans adayı, lisans için başvurulan sezondan önceki sezon TFF’nin düzenlediği veya TFF’nin işbirliğinde düzenlenen hakemlik konularına ilişkin bir seminere veya etkinliğe katılmalıdır. 

 

(2)A takımı kaptanı veya onun yedeği ve A takımın teknik sorumlusu veya onun yardımcısı bu seminere veya etkinliğe katılmalıdır. 

 

 

MADDE 37 – IRKSAL EŞİTLİK UYGULAMASI 

 

 

(1) Lisans adayı, UEFA Emniyet ve Güvenlik Talimatı’nda tanımlandığı şekilde UEFA'nın ırkçılığa karşı 10 maddelik planına uygun olarak ırkçılık ve ayrımcılık ile mücadele etmek için bir politika oluşturmalı ve uygulamalıdır. 

 

(2) UEFA’nın ırkçılıkla ilgili 10 maddelik planı: 

 

1. Irkçılık ya da herhangi bir ayrımcılığa müsamaha gösterilmeyeceğini belirten bir beyanda bulunma ve ırkçı tezahürat yapanlara karşı alınacak önlemleri ayrıntılı olarak açıklama. Söz konusu beyan bütün maç programlarında basılı olarak belirtilmeli ve başta stadyum civarında olmak üzere sürekli olarak gösterilmelidir. 

 

2. Maçlarda ırkçı tezahürat yapılmasını yasaklayan anonslar yapmak, 

 

3. Sezonluk bilet satın alanlara ırkçı eylemlere katılmamalarını şart koşmak, 

 

4. Irkçı yayınların stadyum içinde ve civarında satışını önlemek için gerekli önlemleri almak, 

 

5. Irkçı hareketlerde bulunan oyunculara karşı disiplin önlemleri almak, 

 

6. Diğer Federasyonlar ve kulüpler ile kendi Federasyon ya da kulübünün ırkçılık ile ilgili politikasını anlamalarını sağlamak için temas kurmak, 

 

7. Özel güvenlik görevlileri ve polisin ırkçı davranışlar ile mücadele etmek konusunda ortak bir strateji geliştirmelerini teşvik etmek, 

 

8. Duvarlara yazılmış bütün ırkçı sloganları acilen ortadan kaldırmak, 

 

9. İstihdam ve hizmet sağlama konularında bir eşit fırsatlar politikası benimsemek, 

 

10. Oyuncu dernekleri, taraftarlar, okullar, gönüllü örgütleri, gençlik kulüpleri, sponsorlar, mahalli işletmeler, polis ve diğer resmi makamlar ile ırkçı davranış ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için kampanyalar düzenlenmesinin öneminin bilincine daha çok varılmasına yönelik proaktif programlar hazırlayıp geliştirmek ve bu konuda ilerlemeler kaydetmek amacıyla işbirliği yapmak. 

 

 

ALTYAPI KRİTERLERİ 

 

MADDE 38 – UEFA/TFF KULÜP MÜSABAKALARININ OYNANACAĞI STADYUMLAR 

 

 

(1) Lisans adayı, UEFA/TFF kulüp müsabakaları için TFF’nin yetki alanı içinde bulunan ve TFF tarafından onaylanması gereken bir stadyuma sahip olmalıdır. 

 

(2) Lisans adayının bir stadyum sahibi olmaması durumunda, TFF’ye, kullanacağı stadyumun/stadyumların sahibi/sahipleri ile yapılmış yazılı bir sözleşme sunmalıdır. 

 

(3) Stadyumun/stadyumların lisans sezonu esnasında Lisans adayının evinde oynayacağı ulusal müsabakalar ve UEFA müsabakaları için kullanılabileceği garanti edilmelidir. 

 

(4) Stadyum/stadyumlar, UEFA müsabakaları için UEFA Stadyum Altyapısı Talimatı’nda belirlenen minimum UEFA 2.kategori kriterlerini sağlamalı ve ulusal müsabakalar için Stadyum ve Güvenlik Talimatı’nda tanımlanan minimum gereksinimleri yerine getirmelidir. 

 

 

MADDE 39 – ANTRENMAN TESİSLERİ VE KULLANIMI 

 

 

(1) Lisans sahibi yıl boyunca elverişli antrenman tesislerine sahip olmalıdır. 

 

(2) Lisans adayının antrenman tesisi sahibi olmaması durumunda, antrenman tesisinin sahibi/sahipleri ile yapılmış yazılı bir sözleşme sunmalıdır. 

 

(3) Gençlik geliştirme programını da göz önünde bulundurarak, antrenman tesislerinin lisans sezonu esnasında lisans adayının tüm takımları tarafından kullanılabileceği garanti edilmelidir. 

 

(4) Antrenman tesislerinde asgari olarak açık ve kapalı tesislerin (minimum 1 adet en az 60m x en az 90m doğal çim saha), soyunma odalarının (sıcak/soğuk su ve duş olanağına sahip) ve bir adet tıbbi tedavi odasının bulunması zorunludur. 

 

 

PERSONEL KRİTERLERİ VE İDARİ KRİTERLER 

 

MADDE 40 – KULÜP SEKRETERLİĞİ 

 

 

Lisans adayı, günlük faaliyetlerini sürdürülmesi için yeterli sayıda nitelikli ofis personelini görevlendirmiş olmalıdır. İdari işlerini gerçekleştirmek için bir ofis alanına sahip olmalıdır. Ofisin, TFF ve kamu ile iletişime açık olmasını, telefon, faks ve e-posta olanaklarının bulunması gereklidir. 

 

 

MADDE 41 – GENEL MÜDÜR 

 

 

(1) Lisans adayının Yönetim Kurulu tarafından, kulübün olağan işlerini yürütmek ve işleyişini sağlamaktan sorumlu bir genel müdür atanmalıdır. 

 

(2) Genel Müdür, TFF tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz, hatasız, zamanında tanzim ve tesliminden sorumlu, kulüp adına bu konularda belgeleri imza ve beyanda bulunma yetkisine sahip olacaktır. 

 

(3) Sorumluluk ve yetki tarifine uygun olmak kaydı ile yetkili organca atanma ve görev ve yetkileri belirlenmek kaydı ile aday kulüplerin kendi iç mevzuatlarına ve mevzuata uygun olarak bu pozisyon için başka isim kullanma hakları saklıdır. Bu kişinin sorumluluk ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. 

 

(4) Genel Müdür Üniversite mezunu olmalı (finans, işletme, ekonomi, hukuk veya spor) veya spor kulüplerinde veya spor federasyonlarında en az 5 yıl idari pozisyonda deneyime sahip olmalıdır. 

 

 

MADDE 42 – MALİ İŞLER SORUMLUSU 

 

 

(1) Lisans adayının Yönetim Kurulu tarafından, kulübün mali işlerinden (defterleri tutmak, mali kriterler açısından gerekli belgeleri hazırlamak vs.) sorumlu bir kişi atanmalıdır. 

 

(2) Mali sorumlu, TURMOB tarafından verilen aşağıdaki niteliklerden en az bir tanesine sahip olmalıdır: 

 

a) Yeminli mali müşavir diploması; 

 

b) Yetkili denetçi diploması; 

 

c) Mali konularda en az üç yıllık uygulamalı deneyime dayalı olarak TFF tarafından verilen "Yeterliliğin Tanınması". 

 

(3) Mali işler sorumlusu; 

 

a) Kulübün tam zamanlı çalışanı olabilir veya 

 

b) Yetkili organın kararı ile belirlenmiş görevleri yerine getirmesi için yazılı sözleşme yapılan, kulüp dışından bir kişi/ortaklık/firma olabilir. 

 

 

MADDE 43 – MEDYA SORUMLUSU 

 

 

(1) Lisans adayının Yönetim Kurulu tarafından, medya ile ilgili ilişkileri yürütmekten sorumlu bir kişi atanmalıdır. Bu sayı; Süper Lig ve 1.Lig kulüpleri için 1 olarak belirlenmiştir. 

 

(2) Medya sorumlusu, aşağıdaki niteliklerden en az bir tanesine sahip olmalıdır: 

 

a) İletişim fakültesinin, gazetecilik veya radyo-televizyon bölümlerinden mezun olmak; 

 

b) En az üç yıl profesyonel gazetecilik deneyimine sahip olmak; 

 

c) TFF veya TFF’nin onayladığı bir kuruluş tarafından düzenlenen bir medya sorumlusu sertifikasına sahip olmak; 

 

 

MADDE 44 – TIP DOKTORU 

 

 

(1) Lisans adayının Yönetim Kurulu tarafından, dopingin önlenmesi ve müsabakalar ve antrenmanlar esnasında tıbbi destek sağlanmasından sorumlu en az bir adet doktor görevlendirilmiş olmalıdır. 

 

(2) Tıp doktorunun yeterliliği, Tabipler odası veya Sağlık Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş olmalıdır. 

 

(3) Tıp doktoru, TFF’ye kayıtlı olmalıdır. 

 

 

MADDE 45 – FİZYOTERAPİST 

 

 

(1) Lisans adayının Yönetim Kurulu tarafından, müsabakalar ve antrenmanlar esnasında A takımına tıbbi tedavi sağlamak ve masaj yapmaktan sorumlu en az bir fizyoterapist görevlendirilmiş olmalıdır. 

 

(2) Fizyoterapist, ilgili ulusal sağlık makamları tarafından belgelendirilmiş ve TFF’de kayıtlı olmalıdır. 

 

(3) Fizyoterapist, TFF’ye kayıtlı olmalıdır. 

 

 

MADDE 46- MASÖR 

 

 

Lisans adayının Yönetim Kurulu tarafından, antrenman ve maçlar sırasında A takımına tıbbi tedavi ve masaj hizmetleri vermekten sorumlu olacak en az bir masör görevlendirilmelidir. 

 

 

MADDE 47 – GÜVENLİK SORUMLUSU 

 

 

(1) Lisans adayının Yönetim Kurulu tarafından, emniyet ve güvenlik konularında sorumlu olan, stadyumun birinci güvenlik çemberinden itibaren tüm stadyum alanını kapsayacak iç güvenliğinden sorumlu olacak şekilde, kalabalık yönetimi eğitimi almış veya ilgili meslekte çalışmış nitelikli bir güvenlik sorumlusu atamalıdır. 

 

(2) Güvenlik sorumlusu, aşağıdaki niteliklerden en az birisine sahip olmalıdır: 

 

a) Ulusal mevzuata uygun olarak alınmış asker, polis veya özel güvenlik, güvenlik elemanı diploması; 

 

b) TFF tarafından düzenlenmiş veya resmi bir kuruluşça onaylanmış bir emniyet & güvenlik diploması, 

 

c) TFF tarafından düzenlenen bir özel emniyet ve güvenlik kursuna katılım sonucunda verilen ve ulusal federasyonca tanınan bir “yetkinlik sertifikası” ve ilgili alanda en az 1 yıllık mesleki deneyimi. 

 

 

(3) Güvenlik Sorumlusunun görev tanımı aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

 

i. TFF ve UEFA’nın Talimatlarında belirtilen ve tüm ulusal ve uluslararası müsabaka organizasyonlarında güvenlik ve emniyet ile ilgili olan tüm faaliyetlerden sorumlu olmak; 

 

ii. 6222 Sayılı Kanun ve yönetmeliğinde belirtilen ve kulübün yapması gereken tüm güvenlik uygulamalarını koordine etmek ve kulüp adına güvenlik konularında sorumlu olmak, 

 

iii. Görevini tüm stadyum dış ve içini gören kamera sistemleri ile donatılmış kontrol odasında ifa etmelidir, kulübe ait bölümde, genel kolluğa ait kontrol odasına yakın ve resmi müsabaka amirinin ile de anlık temas kurabilecek şekilde konumlanmalı ve müsabakanın güvenlik operasyonunu kulüp görevlileri ve özel güvenlik marifetiyle yönetmelidir, 

 

iv. Güvenlik/emniyet konularında yerel polisle ve diğer makamlarla işbirliği yapmak; 

 

v. Ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde sorunlu taraftarların bir listesini yapmak; 

 

vi. İç ve dış saha maçlarıyla ilgili olarak diğer kulüplerin güvenlik sorumluları, seyahat acenteleri, taraftar dernekleri, polis, vs. ile yakın ilişki içinde olmak; 

 

vii. Yerel makamlarla işbirliği içinde kulübün stat boşaltma planı ve emniyet ve güvenlik stratejisini yürütmek; 

 

viii. Sağlık hizmetleri ve hastaneler açısından acil durum organizasyonunu ve acil durum planlarını düzenli olarak test etmek ve bağımsız inceleme ve raporlama yapmak; 

 

ix. Kriz Yönetim Planlarının geliştirilmesi; 

 

x. Bütün güvenlik standartlarının bağımsız olarak test edilmesi ve incelenmesi; 

 

xi. Spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlileri marifetiyle, stadyum alanı etrafındaki birinci güvenlik çemberinden itibaren, seyircilerin yönlendirilmesi, bilet kontrolü, tahliye alanlarının boş bırakılması, sahaya girmeye çalışacak riskli taraftarların ve spor alanına seyirden yasaklama tedbiri uygulanan kişilerin girişinin engellenmesi, acil durumlarda seyircilerin en yakın sağlık odası veya tahliye alanlarına yönlendirilmesiyle ilgili tedbirleri alınması görevini yerine getirmek kusurlu davranan özel güvenlik görevlisinin yeniden görev almamasını koordine etmek, 

 

xii. Kulübün bağlı olduğu İl ve ilçe spor güvenlik kurul toplantılarına katılmak, alınan kararlarla ilgili kararların uygulanmasını sağlamak, 

 

xiii. Kulüp ile spor güvenliğinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

 

xiv. Haklarında spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı bulunanların, spor müsabakalarına ve antrenmanlara girmelerinin engellenmesi için kulüp görevlileri ve özel güvenlik marifetiyle ile gerekli tedbirleri görev alanı içersinde aldırmak, 

 

xv. Kontrol odasını ve güvenlik sistemi ile ilgili kamera vb teknik donanımın düzgün işletilmesini sağlamak, 

 

xvi. Spor alanında kulübün bulundurmakla mükellef olduğu, kulüp görevlileri ve özel güvenlik görevlilerin temin edilmesini, görev alacakları yerlerinde bulunmalarını ve görev saatinde hazır bulunmalarını sağlamak, 

 

xvii. FIFA ve UEFA Güvenlik talimatlarına yönelik tüm altyapısal tertibatın stadyum dahilinde alınmasını sağlamak, 

 

xviii. Stadyum dahilinde, müsabakadan önce veya sonra, her iki takımın seyirci topluluklarını birbirinden ayıracak güvenlik tedbirlerini kulüp görevlileri ve özel güvenlik marifetiyle aldırmak, 

 

xix. Stadyum dahilinde, kapılarda ve turnikelerde, 6222 Sayılı Kanunda belirtilen kulübün yapması gereken tüm güvenlik operasyonlarını yönetmek, taraftarların bilet ve elektronik kart bilgilerini, üst arama, pankart, afiş ve diğer yasaklı maddelerin kontrolünü genel kolluk gözetiminde kulüp görevlileri ve özel güvenlik marifetiyle yaptırmak, 6222 Sayılı Kanun kapsamında öngörülen yasak madde ve eşyalara el koyulması için genel kolluğa bildirim yapmak, 

 

xx. Stadyumun, yangından korunma, seyirciye yönelik ilk yardım, yapısal sağlamlık, iç ve dış tüm tahliye alanları, acil aydınlatma sistemleri yönünden ulusal mevzuat ve ilgili federasyonun ulusal ve uluslararası kurallarına göre işletilmesine yönelik stadyum sorumlusu ile birlikte koordineli çalışmak, gerekli olan sertifikasyonları temin etmek, gerekli tatbikatları kulüp görevlileri ve özel güvenliklerle birlikte yaptırmak, 

 

xxi. İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının koordinasyonunda her sezon yapılacak olan, Spor alanı Güvenlik Sertifikası ile ilgili denetimlere stadyumların, stadyum  sorumlusu ile koordineli olarak hazır edilmesini sağlamak, seyirci emniyeti ve sağlığı yönünden stadyumun seyirci alımının uygun olmasını sağlamak, 

 

xxii. Müsabakalarda seyirci güvenliğinin sağlanması amacıyla; seyirci sağlığı ve ilk yardım ile ilgili sağlık müdürlüğünden müsabaka ilk yardım sorumlusunu ve itfaiye müdürlüğünden de müsabaka itfaiye sorumlusu ile koordineli çalışmak, 

 

xxiii. İlk yardım ve yangından korunma ile ilgili stadyumda görevlendirilmesi gerekli kulüp görevlilerinin teminini sağlamak, 

 

xxiv. Stadyumun; risklere göre emniyet ve güvenlik stratejisini, kamera ve benzeri teknik donanımların yerleştirilecekleri yerleri ve sayılarını, seyirci tahliye sistemini, seyircilerin tribünlerden tahliye güzergâhına ilişkin planlarını, acil durumlarda seyircilerin toplanma alanlarını, yangın söndürme gereçleri ve yangın dedektörlerinin konumunu, belirlenen her riske göre oluşacak acil durumlarda müsabakada görev alan tüm sorumluların görev tanımlarını, acil durum iletişim stratejisini, acil durum araçlarının güzergâhlarının belirlenmesini, acil durumda görev alması muhtemel tüm personelin görmesi gereken eğitimlerin belirlenmesi amacıyla, Federasyonun ve spor güvenlik biriminin belirleyeceği kriterlere uygun olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli biçimde kulüp tarafından hazırlanmasını gereken, stadyuma özgü spor alanı güvenlik planını hazırlamak, 

 

xxv. Spor alanı güvenlik planında belirtilen görev tanımlarına uygun olarak tatbikatlar yapılmasını sağlamak ve stadyumda güvenlik planında belirtilen eğitim almış personelin görevlendirilmesini sağlamak, 

 

xxvi. Sezon başında il ve ilçe spor güvenlik kurullarının belirlediği, spor alanlarına sezon boyunca emniyetli şekilde alınabilecek seyirci sayısına göre stadyuma seyirci alınmasını sağlamak, 

 

xxvii. Belediye zabıta görevlileri ile koordineli olarak, 6222 Sayılı Kanunda belirtilen işlemleri gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 

xxviii. Seyirden men cezası almış kişilerin, müsabakaya girişinin engellenmesine yönelik tedbirleri aldırmak, giriş kapılarında ve turnikelerde kart, bilet ve kişi kontrollerinin yapılmasını sağlamak, 

 

xxix. Müsabaka öncesi ve esnasında seyirden men cezası almış kişilerin, kaçak yollarla stadyuma girme ihtimaline karşı stadyum dahilinde ve özellikle tribünlerde bu kişilere yönelik tedbirleri almak, 

 

xxx. Yurtiçi ve yurt dışında yapılacak ulusal ve uluslar arası müsabakalara yönelik yapılacak tüm güvenlik toplantılarını yapmak ve yapılacak toplantılara katılmak, 

 

xxxi. Federasyonun, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği her türlü spor güvenliği ile ilgili eğitimlere katılmak, 

 

xxxii. Stadyumda, 6222 Sayılı Kanunda belirtilen bekletme odasının oluşturulmasını sağlamak ve genel kolluk ile koordineli bekletme odasını müsabaka anında olay çıkaran kişilerin kanuni işlemleri için kullandırmak, 

 

xxxiii. Bilet satışı ile ilgili tüm koordinasyonu bilet sorumlusu ile birlikte yapmalı, gerekli güvenlik önlemlerini aldırmalıdır, 

 

xxxiv. Taraftar Sorumlusu ile birlikte taraftarın iyi karşılanması ve güvenli ortamda müsabakayı izlemesi için çalışmalıdır, 

 

xxxv. Müsabaka anında ayakta seyirci olmamasını ve stadyum dahilinde sigara içilmemesini temin etmelidir. 

 

 

MADDE 48 - EMNİYET VE GÜVENLİK ORGANİZASYONU-GÖREVLİLER 

 

 

(1) Lisans adayı, kendi sahasında yapılan maçlar için 5149 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve TFF statülerine göre özel güvenlik görevlileri yardımıyla bir emniyet ve güvenlik organizasyonu tesis etmelidir. Bu amaçla, lisans adayı: 

 

a) 5149 sayılı kanun gereği il ve ilçe spor güvenlik kurullarınca belirtilen sayıda güvenlik görevlisi istihdam etmeli, 

 

b) Güvenlik görevlilerini tedarik edecek özel bir güvenlik şirketi ile yazılı bir sözleşme yapmalı ve TFF’nin bilgisine sunmalıdır. 

 

(2) Lisans adayı, gerekli nitelikleri haiz güvenlik görevlilerini kendi bünyesinde veya kulüp dışından istihdam etmelidir. 

 

(3) Güvenlik görevlilerinin hak ve yetkileri aşağıdaki gibidir, 

 

a) Güvenlik sorumlusu adına maç öncesi güvenlik kontrolü yapmak; 

 

b) Güvenlik organizasyonuna dahil olan herkese maç öncesinde brifing vermek; 

 

c) Stadyumun emniyetini etkileyebilecek olan ve gözle görülebilir aksaklıkları veya koşulları güvenlik sorumlusuna bildirmek; 

 

d) Stada giren veya stattan çıkan seyircileri kontrol etmek ve yönlendirmek ve böylece insanların stadyuma giriş ve çıkışlarının emniyetli bir şekilde gerçekleşmesini temin etmek; 

 

e) Personel girişi, çıkışı, protokol çıkışları, seyircilerin giriş ve çıkışları bağlamında stat çevresindeki ve diğer alanlardaki gelişmeleri izlemek; 

 

f) Seyircilerin güvenle çıkması ve sıkışıklıkları önleyebilmek adına kalabalıkları yönlendirebilmek; 

 

g) Gerektiğinde acil durum hizmetlerine yardımcı olmak; 

 

h) Nitelikli sağlık ekibi gelinceye kadar temel ilk yardım hizmetlerini verebilmek; 

 

i) Kazalarda, soruşturmalarda, acil durumlarda yardımcı olmak, alarm vermek ve güvenlik sorumlusunun talimatlarına uygun olarak gerekli acil adımları atmak; 

 

j) Acil durumlarda spesifik görevleri yerine getirmek veya güvenlik sorumlusunun talimatına göre hareket etmek veya uygun acil durum hizmetlerini vermek. 

 

 

MADDE 49 – TARAFTAR İRTİBAT SORUMLUSU (TİS) 

 

 

(1) Lisans adayı, taraftarları için kulüp profesyonel kadrosu içerisinde, kilit irtibat noktası olarak bir Taraftar İrtibat Sorumlusu (TİS) istihdam etmek zorundadır. 

 

 

(2) Taraftar irtibat Sorumlusunun profesyonel becerileri, 

 

 

a) Pozitif insan yönetimi deneyimi İyi iletişim ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma becerileri, 

 

b) Kilit öneme sahip taraftar ağları (örneğin taraftar birlikleri, fanatikler ve holiganlar) ile yerel ve ulusal düzeyde irtibat ve deneyim 

 

c) Mesleki veya teknik yeterlilik ya da akademik derece 

 

d) Özellikle grup dinamikleri açısından insanlar ile ilgilenme konusunda temel eğitim, psikoloji ve sosyoloji becerileri 

 

e) Yeni medya ve teknolojileri eksiksiz anlama (masaüstü iş uygulamaları, internet v.b.) 

 

f) Siyasi tarafsızlık 

 

g) Ayrımcılık karşıtlığı ve şiddetin reddedilmesi gibi kilit öneme sahip değerlere bağlılık 

 

olmalıdır. 

 

(3) Taraftar İrtibat Sorumlusunun aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır; 

 

 

a) İyi iletişim ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma becerileri, 

 

b) Takım çalışması yapabilmek 

 

c) Öğrenmeye istekli olmak 

 

d) İleri derece bağlılık, motivasyon, güvenilirlik ve esneklik 

 

e) Özellikle gruplar ve halk içinde iletişim kurabilmek 

 

f) Hizmet odaklı düşünce ve davranışlar 

 

g) Kendinden emin müzakere becerileri ve özgüven 

 

h) Uygun bir hayat tecrübesi ve taraftarlar ile ilgilenme konusunda deneyim; kulübün taraftar kitlesine dair bilgi birikimi sahip olmak ve onlarla irtibat halinde olmak 

 

i) Özellikle hafta sonlarında olmak üzere esneklik (zaman açısından) ve kişisel dirençlilik 

 

j) Duruma uygun profesyonel davranış sergileyebilmek 

 

k) Stres ve anlaşmazlık hallerinde yatıştırıcı, öfkeyi ve duygusallığı azaltıcı profesyonel tutumlara sahip olmak, 

 

(4) Taraftar İrtibat Sorumlusunun görev tanımı; 

 

a) Düzenli olarak kulübün yönetimi ile toplantılara katılmak, emniyet ve güvenlikle ilgili konular hakkında güvenlik görevlileriyle işbirliği yapmak, 

 

b) Taraftarlar ve kulüp arasında bir köprü olmak ve iki taraf arasındaki diyalogun geliştirilmesine yardımcı olmak, 

 

c) Çalışmaları iki taraftan da aldıkları bilgiye ve itibara dayandırmak, 

 

d) Kulüp yönetimi tarafından verilen kararlar hakkında taraftarları bilgilendirmek ve diğer bir yandan da taraftarların görüşlerini kulüp yönetimine aktarmak, 

 

e) Sadece çeşitli taraftar grupları ve girişimler ile ilişki kurmakla kalmayıp, aynı zamanda polis ve güvenlik görevlileri ile de diyalog halinde olmak, 

 

f) Taraftarların güvenlik talimatlarına uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak için müsabakalardan önce diğer kulüplerin TİS’leri ile bağlantı kurmak, 

 

g) Taraftarları kulübün birer parçası olmasını sağlayan projeler geliştirmek ve uygulamak olmalıdır. 

 

 

MADDE 50 – A TAKIM TEKNİK SORUMLUSU 

 

 

(1) Lisans adayı, A takımının futbol faaliyetlerinden sorumlu olan nitelikli bir teknik sorumlu görevlendirmiş olmalıdır. 

 

(2) Teknik Sorumlu aşağıdakilerden en az bir tanesine sahip olmalıdır: 

 

a) UEFA PRO Diploma, 

 

b) UEFA PRO Diplomasına eşit olan ve UEFA tarafından tanınan, yurtdışından alınmış ancak UEFA tarafından verilmeyen antrenörlük diploması; 

 

c) A Takım Teknik Sorumlusu olarak en az beş yıllık uygulamalı deneyime dayanılarak UEFA üyesi herhangi bir federasyon tarafından 2009/10 sezonundan önce verilen "Yeterliliğin Tanınması" belgesi. 

 

 

MADDE 51 – A TAKIM TEKNİK SORUMLU YARDIMCISI 

 

 

(1) Lisans adayı, A takımının futbol faaliyetlerinden sorumlu olan nitelikli bir yardımcı teknik sorumlu görevlendirmiş olmalıdır. 

 

(2) Yardımcı teknik sorumlu, aşağıdaki asgari antrenörlük niteliklerinden en az bir tanesine sahip olmalıdır: 

 

a)UEFA A Diploma, 

 

b) UEFA A diplomasına eşit olan ve UEFA tarafından tanınan ancak UEFA tarafından verilmeyen antrenörlük diploması, 

 

c) Teknik Sorumlu veya yardımcı teknik sorumlu olarak en az beş yıllık uygulamalı deneyime dayanılarak UEFA üyesi herhangi bir federasyon tarafından 2009/10 sezonundan önce verilen "Yeterliliğin Tanınması" belgesi. 

 

 

MADDE 52 – GENÇLİK GELİŞTİRME PROGRAMI TEKNİK SORUMLUSU 

 

 

(1) Lisans adayı, genç takımların günlük programlarının ve teknik aktivitelerinin yürütülmesinden sorumlu olan nitelikli bir gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu atamalıdır. 

 

(2) Gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu aşağıdaki asgari antrenörlük niteliklerinden en az bir tanesine sahip olmalıdır: 

 

a) UEFA A diploması; 

 

b) UEFA A diplomasına eşit olan ve UEFA tarafından tanınan ancak UEFA tarafından verilmeyen antrenörlük diploması; 

 

c) UEFA Elit Genç A – Diploması; 

 

d) Gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu olarak en az iki yıllık uygulamalı deneyime dayanılarak UEFA üyesi herhangi bir federasyon tarafından 2009/10 sezonundan önce verilen "Yeterliliğin Tanınması" belgesi. 

 

 

MADDE 53 – GENÇ TAKIM TEKNİK SORUMLULARI 

 

 

(1) Lisans adayı, her bir zorunlu genç takım için, bu takımlara ilişkin tüm futbol konularından sorumlu olan en az bir tane nitelikli antrenör görevlendirmiş olmalıdır. 

 

(2) En az bir tane altyapı takımı antrenörü, aşağıdaki asgari antrenörlük niteliklerinden bir tanesine sahip olmalıdır: 

 

a) UEFA A Diploması; 

 

b) UEFA A diplomasına eşit olan ve UEFA tarafından tanınan ancak UEFA tarafından verilmeyen antrenörlük diploması; 

 

c) En az beş yıllık uygulamalı deneyime dayanılarak UEFA üyesi herhangi bir federasyon tarafından 2009/10 sezonundan önce verilen "Yeterliliğin Tanınması" belgesi. 

 

(3) Diğer genç takım antrenörleri, TFF tarafından tanımlandığı şekilde asgari niteliklere sahip olmalıdır. 

 

 

MADDE 54- AKREDİTASYON SORUMLUSU 

 

 

Lisans adayının Yönetim Kurulu tarafından, TFF’nin yapmış olduğu seminerlere katılarak sertifika sahibi olan, TFF Akreditasyon Talimatı’na ilişkin tüm düzenlemeleri yerine getiren, bu düzenlemeleri kulübün stadyum, güvenlik, taraftar ve medya sorumluları talimatıyla yerine getiren bir kişi atanmalıdır. 

 

 

MADDE 55- STADYUM SORUMLUSU 

 

 

Lisans adayı, TFF’nin yapmış olduğu seminerlere katılarak sertifika sahibi olan, TFF’nin stadyum altyapısı hakkında belirlenmiş tüm talimat ve statülerinde belirtilen düzenlemeleri yerine getirmekten, stadyumla ilgili tüm teknik ve idari konularından, stadyumu kullanan kulübün medya, taraftar ve güvenlik sorumlularıyla koordineli olarak çalışmasından, yerel makamların ilgili stadyum hakkında almış olduğu tüm kararları yerine getirilmesinden ve stadyumu müsabakalara hazır halde bulundurmasından sorumlu bir stadyum müdürü atamalıdır. 

 

 

MADDE 56- ETİK TEMSİLCİSİ 

 

 

Lisans adayının Yönetim Kurulu tarafından, TFF Etik Kurulu Talimatı’nın 19. maddesinde belirtildiği şekilde ve söz konusu maddenin birinci fıkrasında yazılı işlevleri yerine getirmek üzere bir etik temsilcisi atanmalıdır. 

 

 

MADDE 57- KULÜP LİSANS SİSTEMİ SORUMLUSU 

 

 

Lisans adayının Yönetim Kurulu tarafından, bu talimat kapsamındaki hususlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak, lisans başvurusu sürecinde hazırlıkları kontrol ve koordine etmek, Kulüp Lisans Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmak ve kulüp bünyesinde kulüp lisans sistemine dair eğitim çalışmaları yapmak üzere bir kulüp lisans sorumlusu atanmalıdır. 

 

 

MADDE 58 – BİLET SORUMLUSU 

 

 

(1) Lisans adayı Yönetim Kurulu tarafından, kulübünün ev sahibi olduğu müsabakalarda biletleme operasyonunu (planlama, basım, dağıtım vb.) yönetmek üzere bir bilet sorumlusu atanmalıdır. 

 

(2) Bilet Sorumlusunun aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir: 

 

 

a) Mesleki veya teknik yeterlilik ya da akademik derece, 

 

b) Biletleme ve biletleme yazılımları konusunda tecrübe ve eğitim, 

 

c) Müşteri ilişkileri yönetimi konusunda tecrübe, 

 

d) Organizasyon becerisi, 

 

(3) Bilet sorumlusunun görevleri; 

 

a) Maç günü ve öncesindeki bilet basım, dağıtım operasyonundan sorumlu olmak ve dağıtım kanallarına karar vermek, 

 

b) Maç günü ve öncesindeki biletlerden sorumlu olmak, 

 

c) Taraftar ve Güvenlik sorumluları ile beraber çalışmak, yürüttüğü operasyon hakkında bilgilendirmek, 

 

d) Kombine bilet operasyonunu yönetmek, 

 

e) Misafir takımları bilet operasyonu hakkında bilgilendirmek, 

 

f) Sahte Bilet ve karaborsa faaliyetleri ile mücadele etmek, taraftarı bilinçlendirmek, 

 

g) Taraftarın bilete ulaşım kanallarını çeşitlendirmek, adil bir bilet satış sistemi kurgulamak, 

 

h) 6222 Sayılı Kanun kapsamında biletin isme düzenlenmesi konusunda gerekli teknik ve operasyonel sistemlerin kurulmasına öncü olmak, 

 

i) Satılan günlük ve kombine biletlerin verilerinin TFF Merkezi veritabanına iletilmesini sağlamak ve takip etmek, 

 

j) Gerçek zamanlı olarak anlık stadyum giriş-çıkış verilerinin tutulmasını sağlamak ve TFF merkezi sistemine verilerin erişimini denetlemek . 

 

 

MADDE 59 - ORTAK HÜKÜMLER 

 

 

(1) 50, 51, 52 ve 53. madde ile bu madde uygulamasında, UEFA Antrenör Konvansiyonu ve UEFA uygulama hükümlerine göre UEFA antrenörlük diplomasının sahibi olan kişi; 

 

a) UEFA üyesi federasyon tarafından düzenlenen UEFA antrenörlük diploması sahibi olmalı veya 

 

b) gerekli sertifikayı almak için UEFA antrenörlük kursuna başlamış olmalıdır. Gereken diploma kursuna sadece kayıt olmak bu kriteri karşılamak için yeterli değildir. 

 

(2) Yeterliliğe sahip tüm antrenörler TFF’ye kayıtlı olmalıdır. 

 

(3) İlgili liglerde görev yapan antrenör ve teknik adamlarının sınıflandırılmasında, TFF’nin ilgili talimat hükümleri esas alınır. 

 

 

MADDE 60 – HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 

Madde 40' dan 59’a kadar olan bölümde tanımlanan personelin hakları ve görevleri yazılı olarak belirtilmelidir. 

 

 

MADDE 61 – LİSANS SEZONUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

 

(1) Madde 40’dan 59’a kadar olan bölümde tanımlanan görevlerden herhangi birinin lisans sezonu esnasında boşalması halinde, lisans adayı 15 günlük bir süre içerisinde fonksiyonun gerekli yeterliliklere sahip birisinin tarafından devralınmasını temin etmelidir. 

 

(2) Anılan pozisyonların, hastalık veya kaza nedeniyle boşalması durumunda, lisans veren kurum, ilgili kişinin görevine devam etmek için tıbbi olarak hala uygun olmadığı konusunda makul derece tatmin olması durumunda 15 günlük ekstra süre verebilir. 

 

(3) Lisans sahibi, bu tür bir yenileme hakkında TFF’yi en kısa sürede bilgilendirmeli ve yeni görevlendirmeleri 15 gün içerisinde TFF’ye bildirmek zorundadır. 

 

 

HUKUKİ KRİTERLER 

 

MADDE 62 –UEFA VE ULUSAL KULÜP LİSANS SİSTEMİNE UYMA TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

(1) Lisans başvurusunda bulunan; 

 

a) Lozan'da bulunan Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) yetkisinin yanı sıra, FIFA, UEFA ve TFF mevzuatının, kurullarının, talimatlarının, kararlarının hukuki olarak bağlayıcı olduğunu ve UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans Sistemi ile ilgili olarak öngörülen Talimat, Yönetmelik ve Kararlarına belirlenen süre içinde uymayı; 

 

b) Federasyonun düzenlediği tüm müsabakalara katılmayı ve Federasyonun kurallarına her zaman uyacağını; 

 

c) Uluslararası seviyede UEFA/FIFA tarafından tanınan ve hazırlık müsabakası statüsünde olmayan müsabakalara katılacağını; 

 

d) Lisans verilmesine dayanak olarak Federasyona sunulan tüm belge ve bilgilerin tam ve doğru olduğunu, önemli ekonomik etkiye sahip olan ve lisans başvurusu belgelerin verilmesinden sonra vuku bulan her türlü olay ve gelişmeyi belirlenen süreler içinde TFF’ye bildirmeyi; 

 

e) TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı’na uymayı ve bağlı kalmayı; 

 

f) UEFA Kulüp Müsabakalarına katılım halinde, UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı’na uymayı ve bağlı kalmayı; 

 

g) Sunulan tüm belgelerin, eksiksiz ve doğru olduğunu; 

 

h) Federasyonun ve UEFA’nın yetkili kurul ve organlarına, gerekli her türlü belge ve bilgilerin incelenmesi amacı ile yetki verdiğini; 

 

(i) UEFA’nın ulusal düzeyde yerinde denetimler yapma, değerlendirme ve karar alma sürecini, inceleme hakkını saklı tuttuğunu beyan, kabul ve taahhüt etmelidir. 

 

(2) Taahhütname, yetkili kişi tarafından lisans başvurusu yapılması gereken son süreden en fazla üç ay önce imzalanmış olmalıdır. 

 

 

MADDE 63- ASGARİ OLARAK VERİLMESİ ZORUNLU HUKUKİ BİLGİLER 

 

 

(1) Lisans adayı, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri (aslını veya noterden tasdikli örneğini) sunmalıdır: 

 

a) Lisans adayının yürürlükteki dernek tüzüğünün veya şirket ana sözleşmesinin bir nüshası; 

 

b) Lisans adayının resmi unvanı; 

 

c) Lisans adayının merkez adresi; 

 

d) Lisans adayının hukuki statüsü; 

 

e) İmza sirküleri. 

 

(2) Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen bilgiler, resmi kayıtların veya lisans adayının bu bilgileri içeren kulüp tescil çıktısının bir özeti şeklinde de olabilir. 

 

 

MADDE 64 – FUTBOL ŞİRKETİ İLE YAPILAN YAZILI SÖZLEŞME 

 

 

(1) Lisans adayının, Madde 18/2'de tanımlandığı gibi bir futbol şirketi olması durumunda, kayıtlı bir üye ile yaptığı devir sözleşmesini sunmalıdır. 

 

(2) Sözleşme, asgari olarak aşağıdakileri belirtmelidir: 

 

a) Futbol şirketi FIFA, UEFA, TFF’nin mevzuatlarına, talimatlarına ve kararlarına uymalıdır. 

 

b) Futbol şirketi, ulusal veya uluslararası düzeydeki bir müsabakaya katılma hakkını devretmemelidir. 

 

c) Futbol şirketinin böyle bir müsabakaya katılma hakkı, hakkını devreden kulübün federasyon üyeliği sonlandığında sona erer. 

 

d) Futbol şirketinin iflas etmesi veya tasfiyeye girmesi durumunda, Madde 18 kapsamında bu durum üyeliğin veya sözleşmeye dayalı ilişkinin kesintiye uğraması olarak farz edilir. Durumu açıklığa kavuşturmak adına; lisansın futbol şirketine hâlihazırda verilmiş olması durumunda, bu lisans futbol şirketinden kayıtlı üyeye devredilemez. 

 

e) TFF, futbol şirketinin ulusal müsabakalara katılırken kullandığı adı onaylama hakkını saklı tutar. 

 

f) Futbol şirketi, TFF kurulları veya CAS’ın talep etmesi halinde, futbol şirketinin ulusal ve/veya uluslararası müsabakalara katılımına dair konulara ilişkin görüş, bilgi ve dokümanları temin eder. 

 

(3) Devir sözleşmesi veya üzerinde yapılacak herhangi bir düzenleme TFF tarafından onaylanmalıdır. 

 

 

MADDE 65 – BİLDİRİMDE BULUNAN KURULUŞ VE BİLDİRİMDE BULUNMA ÇERÇEVESİ 

 

 

(1) Lisans adayı, TFF’ye, kendi yönetim kurulu tarafından usulüne göre onaylanmış genel yasal grup yapısını (örneğin bir şemada temsil edilmiş olarak) sunmak zorundadır: 

 

(2) Bu belge, tüm yan kuruluşlar, bağlantılı kuruluşlar ve ana şirket ile kontrol eden taraf da dahil tüm ortak kuruluşlara ait tüm bilgileri içermelidir. Söz konusu ana şirketin herhangi bağlantılı şirket veya yan kuruluşu da açıklanmalıdır. 

 

(3) Yasal grup yapısı, TFF’ye tescilli olan lisans adayını açıkça tanımlamalı ve aynı zamanda lisans adayının tüm yan kuruluşları için aşağıdaki bilgileri sunmalıdır: 

 

a) Kuruluşun unvanı; 

 

b) Kuruluşun yasal Statüsü; 

 

c) Ana faaliyet konusu ve herhangi futbol faaliyeti hakkında bilgiler; 

 

d) Mülkiyet hakkı yüzdesi (ve farklıysa, sahip olunan oy yetkisi yüzdesi); 

 

e) Hisse senedine dayalı sermaye 

 

f) Aktif Varlıklar Toplamı 

 

g) Toplam Gelir 

 

h) Toplam Sermaye 

 

 

MALİ KRİTERLER 

 

MADDE 65 MÜKERRER – BİLDİRİMDE BULUNAN KURULUŞ VE BİLDİRİMDE BULUNMA ÇERÇEVESİ 

 

 

(1) Lisans adayı raporlama kapsamını, yani EK VI B uyarınca tüzel kişilerin veya tüzel kişiler kombinasyonunun hangi bilgilerin temin edileceğini belirler (örn; tek tüzel kişi, konsolide veya kombine mali tablolar). 

 

(2) Raporlama kapsamı, muhasebelerin kayıtları aşağıdakiler bakımından incelenen tüm tüzel kişileri içermelidir: 

 

a) Sözleşmeden veya yasal yükümlülüklerden doğan çalışanlara ödenen tazminatlar (madde 69’de tanımlandığı gibi); ve 

 

b) Oyuncunun tescil haklarının transferinden kaynaklanan masraflar. 

 

(3) Raporlama kapsamı, özellikle lisans adayının aşağıdaki faaliyetleri bakımından gelir yaratan ve/veya hizmet veren ve/veya masraf oluşturan tüm kişiler olmak üzere, grubun yasal yapısında yer alan tüm tüzel kişileri içermelidir: 

 

a) biletlendirme; 

 

b) sponsorluk ve reklam; 

 

c) yayın; 

 

d) ticaret(mal ve hizmet satışı) ve ağırlama; 

 

e) kulüp operasyonları (örn; idare, müsabaka günü faaliyetleri, seyahat); 

 

f) finansman (lisans adayının varlıklarına karşı teminat veya rehin verilen finansman dahil); 

 

g) stadyum ve antrenman tesislerinin kullanımı ve yönetimi; 

 

h) genç takımlar; 

 

(4) Bir kuruluş sadece aşağıdaki durumlarda raporlama kapsamından muaf tutulabilir: 

 

a) lisans adayı tarafından oluşturulan grubun geneli ile karşılaştırıldığında önemsiz olması veya 

 

b) ana faaliyetinin futbol kulübünün faaliyetleri, mekânları, varlıkları veya markası ile ilişkili olmaması. 

 

(5) Lisans adayı: 

 

a) paragraf 3'te belirtilen faaliyetlerin raporlama kapsamına dahil edilen tüzel kişilerinin birinin muhasebe kayıtlarına işlenip işlenmediğini beyan etmeli ve durumun böyle olmaması halinde detaylı bir açıklama sunmalıdır; ve 

 

b) grubun yasal yapısı dahilinde olan bir tüzel kişinin raporlama kapsamından hariç tutulmasını detaylı olarak gerekçelendirmelidir. 

 

 

MADDE 66 – YILLIK MALİ TABLOLAR 

 

 

(1) TFF’ ye başvuru için son teslim tarihinden önce ve lisans kararları listesinin UEFA'ya son teslim tarihinden önceki kanuni bitiş tarihine göre, yıllık mali tablolar hazırlanmalı ve sunulmalıdır.

 

(2) Yıllık mali tablolar, Ek IV’de tanımlandığı gibi bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmelidir. 

 

(3) Yıllık mali tablolar şunlardan oluşmalıdır:  

 

a) bilanço; 

 

b) gelir tablosu; 

 

c) nakit akım tablosu 

 

d) önemli muhasebe politikalarının bir özetini içeren notlar ve diğer açıklayıcı notlar; ve 

 

e) Yönetim tarafından hazırlanan mali rapor 

 

f) denetleme kurulu raporu 

 

g) başvuru dosyasında tanımlanan ek mali bilgiler 

 

(4) Yıllık mali tablolar, Ek V’de belirtilen asgari bildirim yükümlülüklerini ve Ek VI'de belirtilen muhasebe ilkelerine uygun olmalıdır. Bir önceki yasal hesap dönemi kapanışına ilişkin mukayeseli rakamlar belirtilmelidir. Bitiş tarihine dair karşılaştırmalı rakamlar temin edilmelidir. 

 

(5) Yukarıda paragraf 4’te belirtilen asgari içerik ve muhasebe yükümlülüklerini mali tablolarda karşılanmaması durumunda, EK IV’de tanımlandığı şekilde bağımsız bir denetçi tarafından değerlendirilmesi gereken asgari bilgi yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla, Lisans adayı ek bilgiler hazırlamalıdır. 

 

 

MADDE 67 –ARA DÖNEM MALİ TABLOLARI 

 

 

(1) Lisans adayının yasal hesap kapama tarihi, lisans alan kulüplerin UEFA’ya bildirileceği son tarihten asgari altı ay öncesine denk düşüyorsa, ara döneme ilişkin ilave mali tablolar hazırlanacak ve sunulacaktır. 

 

(2) Ara dönem, yasal hesap kapama tarihini takip eden gün başlayacak ve lisans alan kulüplerin UEFA’ya bildirileceği son tarihe kadar olan altı aylık dönem içindeki herhangi bir tarihte sona erecektir. Bir ara dönem, altı aylık bir süreyi kapsamak zorunda değildir, ancak tam bir mali yıldan daha kısa bir mali bildirim dönemi olarak tanımlanır. 

 

(3) Yıllık mali tablolar, Ek IV’de tanımlandığı gibi bağımsız bir denetçi tarafından gözden geçirilmeli veya denetlenmelidir. 

 

(4) Ara dönem mali tabloları şunlardan oluşmalıdır: 

 

a) ara dönemin bitiminden itibaren bir bilanço ve bir önceki tam mali yılın bitiminden itibaren olan karşılaştırmalı bilançosu; 

 

b) bir önceki mali yıldan önceki karşılaştırılabilir ara dönemin kar ve zarar hesapları ile birlikte ara dönemin gelir tablosu; 

 

c) bir önceki mali yıldan önceki karşılaştırılabilir ara dönemin karşılaştırmalı tablosu ile birlikte ara dönemin nakit akım tablosu; 

 

d) özel açıklayıcı dip notlar. 

 

e) denetleme raporu; 

 

f) Başvuru dosyasında tanımlanan ek bilgiler.  

 

 

(5) Lisans adayının bir önceki mali yılın karşılaştırılabilir ara dönemi için ara dönem tablosu hazırlamaması durumunda, karşılaştırma olarak kullanılan rakamlar bir önceki tam mali yılın mali tablosunun rakamları olabilir. 

 

(6) Ara dönem mali tabloları, EK V’te belirtilen asgari bildirim yükümlülüklerine uygun olmalıdır. Açıklanmadığında ara dönem mali tabloların yanıltıcı olmasına yol açabilecek ilave kalemler veya notlar da eklenmelidir. 

 

(7) Ara dönem mali tabloları yıllık mali tablolarının hazırlanması için uyulan muhasebe politikalarının aynısına uymalıdır; bir sonraki yıllık mali tabloya yansıtılacak olan ve en yakın tarihte düzenlenen tam yıllık mali tabloların tarihinden sonra yapılan muhasebe politikaları değişiklikleri hariçtir. Bu durumunda, ayrıntılar ara dönem mali tablosunda beyan edilmelidir. 

 

(8) Yukarıda verilen paragraf 6 ve 7’de belirtilen asgari içerik ve muhasebe gereksinimlerinin mali tablolarda karşılanmaması durumunda, EK IV’de tanımlandığı şekilde bağımsız bir denetçi tarafından değerlendirilmesi gereken asgari bilgi yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla, Lisans adayı ek bilgiler hazırlamalıdır. 

 

 

MADDE 68 – DİĞER FUTBOL KULÜPLERİNE VADESI GEÇMİŞ BORCUN BULUNMAMASI 

 

 

(1) Lisans adayı, lisans sezonundan önceki 31 Mart tarihine kadar, bir önceki 31 Aralık geçmişe yönelik dönemden önce gerçekleşen transfer faaliyetleri ile ilişkili herhangi bir borcunun olmadığını (Ek VII’de tanımlandığı gibi) kanıtlamalı ve başvuru dosyasında yer alan ek belgeler sunmalıdır. 

 

(2) Borçlar, belirli koşulların yerine getirilmesinden kaynaklanan miktarlar yanı sıra, Oyuncuların Statüsü ve Transferi hakkındaki FIFA Talimatında tanımlandığı şekilde yetiştirme tazminatı ve dayanışma katkı payı da dahil olmak üzere transfer faaliyetlerinden dolayı futbol kulüplerine ödenecek olan miktarlardır. 

 

(3) Lisans adayı, mevcut ulusal transfer yükümlülüklerini uyarınca lisans verene hâlihazırda beyan edilmemiş olması durumunda, lisans veren için bir transfer borçları tablosu hazırlamalı ve sunmalıdır. İlgili dönem esnasında hiçbir transferin /kiralamanın yapılmamış olması durumunda dahi bu tablo hazırlanmalıdır. 

 

(4) 31 Aralık tarihinde ödenecek olan bir miktarın olup olmadığına bakılmaksızın, lisans adayı 31 Aralık'a kadar gerçekleştirilen tüm transfer faaliyetlerini (kiralamalar dahil) beyan etmelidir. Ek olarak, lisans adayı, ulusal yasalar uyarınca yetkili bir merci önünde beklemede olan bir hak iddiasına veya ulusal ya da uluslararası yetkili bir futbol mercisi veya ilgili tahkim kurulu önünde beklemede olan yasal işlemlere tabi olan tüm transferleri beyan etmelidir. 

 

(5) Transfer borçları tablosu asgari olarak aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir (her oyuncu transferine ilişkin ve kiralamalar dahil): 

 

a) Oyuncu (adı veya numarasına göre kimlik bilgileri); 

 

b) Transfer/kiralama sözleşmenin tarihi; 

 

c) Lisansı devreden kulübünün adı; 

 

d) Alacaklının ödemeyi talep etmemiş olmasına rağmen ödenen ve/veya ödenecek transfer (veya kiralama) ücreti (yetiştirme tazminatı ve dayanışma katkı payı dahil); 

 

e) Lisansa ilişkin olarak doğrudan ödenen ve/veya ödenecek olan diğer maliyetler; 

 

f) Ödenen miktar ve ödeme tarihi; 

 

g) Her bir ödenmemiş tutarın vade tarihi dahil her bir oyuncunun transferine dair 31 Aralık tarihinde ödenecek miktar; 

 

h) Açıklayıcı yorumlarla birlikte her bir ödenmemiş tutarın vade tarihi dahil olmak üzere 31 Mart itibariyle geçmişe yönelik dönemden (31 Aralık’tan itibaren) ödenecek olan borçlar; ve 

 

i) 31 Aralık tarihinden itibaren bilançoda henüz yer almayan şarta bağlı miktarlar (muhtemel borçlar). 

 

(6) Lisans adayı, transfer borçları tablosuna göre, toplam borcu ‘Oyuncu transferlerine ilişkin ödenecek hesaplar' (varsa) için olan mali tablolar bilançosundaki rakam veya altında bulunan muhasebe kayıtlar ile uyumlu hale getirmelidir. 

 

(7) Transfer borçları yönetim tarafından onaylanmalıdır ve bu durum lisans adayının idari organının adına yapılan kısa bir beyan ve imza yoluyla ispat edilmelidir. 

 

 

MADDE 69 –PERSONELE VE/VEYA SGK/VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMAMASI 

 

 

(1) Lisans adayı, lisans sezonundan önceki 31 Mart tarihine kadar, bir önceki 31 Aralık tarihinden önce ortaya çıkan ve çalışanlarına yönelik olan sözleşmesel veya yasal yükümlülüklerin sonucu olarak çalışanlarına, SGK / vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığını (Ek VII’de tanımlandığı gibi) kanıtlamalıdır. 

 

(2) Borçlar, çalışanlara yönelik olan sözleşmesel veya yasal yükümlülüklerin sonucu olarak çalışanlara, SGK / vergi dairesine olan vadesi geçmiş borçtan kaynaklanan miktarlardır. Çeşitli nedenlerle başvuru sahibi tarafından artık istihdam edilmeyen kişilere ödenecek olan miktarlar bu kriterin kapsamı dahilindedir ve mali tablolara nasıl yansıtıldıklarına bakılmaksızın, bu borçlar sözleşmede belirtilen ve/veya yasa ile tanımlanan dönem içerisinde ödenmelidir. 

 

(3) “çalışanlar” terimi aşağıdaki kişileri kapsar: 

 

a) FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatına göre tüm profesyonel oyuncular ve 

 

b) Madde 41’den 47’e kadar ve 49’ten 53' kadar olan bölümde belirtilen idari, teknik, tıbbi ve güvenlik personeli. 

 

(4) Lisans adayı, sadece yılsonunda hala çalışmakta olanları değil, lisans sezonundan önceki 31 Aralık tarihine kadar yıl boyunca istihdam edilen tüm çalışanları gösteren bir tablo hazırlamalıdır. Bu tablo, TFF’ ye sunulmalıdır. 

 

(5) Her bir çalışan hakkında asgari olarak aşağıdaki bilgiler verilmelidir: 

 

a) Çalışanın adı; 

 

b) Çalışanın ünvanı / görevi; 

 

c) İşe başlama tarihi; 

 

d) İşten çıkış tarihi(varsa); 

 

e) Ödenmemiş her bir borcun son vade tarihi dahil, 31 Aralık’a kadar ödenecek olan tutarları; ve 

 

f) Açıklayıcı yorumlarla birlikte her bir ödenmemiş tutarların vade tarihi dahil olmak üzere 31 Mart tarihinde (31 Aralık’tan ileri sarılmış) ödenecek olan borçlar. 

 

(6) Lisans adayı, transfer borçları tablosuna göre, toplam borcu ‘Çalışanlarına ilişkin ödenecek hesaplar' (varsa) için olan mali tablolar bilançosundaki rakam veya altında bulunan muhasebe kayıtlar ile uyumlu hale getirmelidir. 

 

(7) Lisans adayı, denetçiye ve/veya TFF’ye, lisans sezonundan önceki yılın 31 Aralık tarihi itibariyle yetkili kamu/vergi mercilerine çalışanlarına yönelik sözleşmesel veya yasal yükümlülükler nedeniyle ödenecek olan miktarları (varsa) gösteren bir kamu/vergi tablosu sunmalıdır. 

 

(8) Açıklayıcı yorumlar ile birlikte, kamu/vergi mercilerine olan her bir borç hakkında asgari olarak aşağıdaki bilgiler verilmelidir: 

 

a) Alacaklının adı; 

 

b) Ödenmemiş her bir unsurun son tarihi dahil, 31 Aralık’a kadar ödenecek olan miktarlar; 

 

c) Açıklayıcı yorumlarla birlikte her bir ödenmemiş borcun vade tarihi dahil olmak üzere 31 Mart tarihinde (31 Aralık’tan sonra oluşan borçlar) ödenecek olan borçlar; 

 

d) Yukarıda belirtilen borçlara dair tüm destekleyici kanıtlar. 

 

(9) Lisans adayı, transfer borçları tablosuna göre, toplam borcu ‘SGK/vergi mercilerine ilişkin ödenecek borçlar' (varsa) için olan mali tablolar bilançosundaki rakam veya altında bulunan muhasebe kayıtlar ile uyumlu hale getirmelidir. 

 

(10) Kamu/vergi tablosunun yanı sıra, çalışanlar tablosu yönetim tarafından onaylanmalıdır ve bu durum lisans adayının idari organının adına yapılan kısa bir beyan ve imza yoluyla ispat edilmelidir.  

 

 

MADDE 70 –LİSANS VERME KARARI ÖNCESİNDE SUNULMASI GEREKEN BEYANLAR 

 

 

(1) Kulüp Lisans Kurulu tarafından lisans kararının verileceği dönemin başlamasından önceki yedi gün içerisinde, lisans adayı TFF’ye yazılı bir beyan sunmalıdır. 

 

(2) Lisans adayı aşağıdakileri teyit etmelidir: 

 

a) TFF’ye sunulan tüm belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunu; 

 

b) Lisans kriterlerine ilişkin herhangi önemli bir değişikliğin meydana gelip gelmediğini; 

 

c) Bir önceki denetlenmiş yıllık mali tabloların veya incelenmiş ara dönem mali tablolarının (varsa) bilanço tarihinden itibaren lisans adayının mali konumu üzerinde ters etkiye sahip olabilecek büyük ekonomik öneme sahip olan herhangi bir olayın veya koşulun meydana gelip gelmediğini teyit etmelidir. Büyük ekonomik öneme sahip olay veya koşulların meydana gelmiş olması halinde, yönetimin temsil mektubu olayın veya koşulun doğasının tanımını ve mali etkilerinin tahminini veya böyle bir tahminin yapılayacağına dair bir beyan içermelidir. 

 

d)Lisans adayının (veya lisans adayı ile Madde 18'de belirtildiği gibi sözleşmeye dayalı bir ilişkiye sahip olan UEFA üyesi kuruluşun kayıtlı üyesi) veya lisans adayının raporlama kapsamında bulunan herhangi bir ana şirketinin lisans sezonundan önceki 12 ay içerisinde yasalar veya talimatlar uyarınca (gönüllü veya zorunlu idari prosedürler dahil) alacaklısından koruma arayışında olup olmadığını veya koruma alıp almadığını teyit etmelidir. 

 

(3) Yönetimin onayı, lisans adayının idari organının adına yapılan kısa bir beyan ve imza yoluyla ispat edilmelidir. 

 

 

MADDE 71 –GELECEK DÖNEME İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 

 

 

(1) Lisans adayı, aşağıdaki paragraf 2'de tanımlanan göstergelerden herhangi birini ihlal etmiş olması durumunda, TFF’ye lisans sezonunun sonuna kadar devam edebileceğini göstermek için geleceğe dair mali bilgileri hazırlamalı ve sunmalıdır. 

 

(2) Lisans adayı gösterge 1 veya 2'de tanımlanan koşulların herhangi birini sergilemesi halinde, göstergeyi ihlal etmiş sayılır: 

 

a) Gösterge 1: İşletmenin devamlılığı; Madde 66 ve 67 uyarınca sunulan yıllık veya ara dönem mali tabloları hakkındaki denetçi raporu işletmenin devamlılığı hakkında şartlı veya olumsuz görüş içerir. 

 

b) Gösterge 2: Negatif öz sermaye; Madde 66 uyarınca sunulan yıllık mali tablolar (gerekli olduğu yerde ilave bilgiler de dahil) bir önceki yılın mali tablolarında yer alan karşılaştırmalı rakamlara göre daha da gerilemiş bir net borç pozisyonunu beyan eder veya Madde 67 uyarınca sunulan ara dönem mali tabloları (gerekli olduğu yerde ilave bilgiler dahil) bir önceki yasal kapanış tarihindeki karşılaştırma rakamına göre daha da gerilemiş bir net borç pozisyonunu beyan eder. 

 

(3) Gelecek döneme ilişkin mali bilgiler, yıllık mali tabloların yasal kapanış tarihinden veya mümkünse ara dönem mali tablolarının bilanço tarihinden hemen sonra başlayan dönemi ve tüm lisans sezonunu kapsamalıdır. 

 

(4) Gelecek döneme ilişkin mali bilgiler aşağıdakileri içermelidir: 

 

a) bir önceki mali yılın ve (varsa) ara dönemin karşılaştırmalı rakamları ile birlikte bütçelenmiş bir gelir tablosu; 

 

b) bir önceki mali yılın ve (varsa) ara dönemin karşılaştırmalı rakamları ile birlikte bütçelenmiş bir nakit akım tablosu; 

 

c) Gelecek döneme ilişkin mali bilgileri etkileyebilecek temel risklerin yanı sıra, bütçelenmiş gelir tablosu ve nakit akım tablosu hazırlamak için kullanılan her bir önemli varsayımın kısa bir tanımını içeren açıklayıcı notlar (geçmişe dair mali ve diğer bilgilerin ilgili yönlerine yapılan referans ile birlikte). 

 

(5) Gelecek döneme ilişkin mali bilgiler asgari olarak üçer aylık dönem bazında hazırlanmalıdır. 

 

(6) Gelecek döneme ilişkin mali bilgiler, denetlenen yıllık mali tablolarına uyumlu şekilde hazırlanmalı ve yıllık mali tabloların hazırlanması için uyulan muhasebe politikalarına uyumlu olmalıdır; bir sonraki yıllık mali tabloya yansıtılacak olan ve en yakın tarihte düzenlenen yıllık mali tabloların geçmişe yöneliklerden sonra yapılan muhasebe politikaları değişiklikleri hariçtir. Bu durumunda, ayrıntılar ara dönem mali tablosunda beyan edilmelidir. 

 

(7) Gelecek döneme ilişkin mali bilgiler, Ek V'de belirtilen asgari beyan yükümlülüklerini karşılamalıdır. Dahil edilmemelerinin gelecek döneme ilişkin mali bilgileri açıklığa kavuşturması veya yanıltıcı bir hale getirmesi söz konusuysa, ilave bilgi veya notlar da dahil edilmelidir. 

 

(8) Gelecek döneme ilişkin mali bilgiler, temellerini oluşturan varsayımlar ile birlikte yönetim tarafından onaylanmalıdır ve bu durum raporlama yapan kuruluşun yönetimi adına yapılan kısa bir beyan ve imza yoluyla kanıtlanmalıdır. 

 

 

BÖLÜM VII. UEFA KULÜP İZLEMESİ 

 

1: İlgili tarafların hakları, görevleri ve sorumlulukları 

 

MADDE 72 – UEFA KULÜP MALİ KONTROL KURULUNUN SORUMLULUKLARI 

 

 

(1) UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, mevcut talimat ve UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulunu yöneten Prosedüre ait kurallarda belirtilen görevlerini yerine getirir. 

 

(2) UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, bu görevlerini yerine getirirken, tüm lisans alanlara eşit muamele yapılmasını ve sunulan tüm bilgilerin gizli kalmasını temin eder. 

 

(3) UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, özellikle bu hedeflerden sapmaları önlemek için bu talimatın genel hedeflerini daima göz önünde bulundurur. 

 

 

MADDE 73 – İZLEME SÜRECİ 

 

 

(1) İzleme süreci, lisans verene lisans kararları listesini UEFA yönetimine sunduğu tarihte başlar ve lisans sezonunun sonunda sona erer. 

 

(2) Bu süreç, aşağıdaki asgari temel adımları içerir: 

 

a) TFF’nin lisans sahibine izleme dokümantasyonunu vermesi; 

 

b) lisans sahibinin tamamlanmış gerekli izleme belgelerini TFF’ye geri sunması; 

 

c) lisans sahibinin her bir belgenin tam olduğunu TFF’nin değerlendirmesi ve teyit etmesi; 

 

d) onaylanan belgelerin TFF tarafından UEFA yönetimine sunulması; 

 

e) belgelerin UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu tarafından değerlendirilmesi; 

 

f) uygun olması durumunda, UEFA yönetimi veya UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu tarafından ilave bilginin talep edilmesi; 

 

g) UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulunu yöneten Prosedürsel kuralların ilgili hükümlerinde belirtildiği gibi UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulunun kararını vermesi. 

 

(3) Geçerli dokümantasyonun UEFA yönetimine teslimi için son tarih, UEFA yönetimi tarafından lisans veren kurumlara zamanında iletilir. 

 

 

MADDE 74 – LİSANS VERENİN SORUMLULUKLARI 

 

 

Lisans veren kurum: 

 

a) izleme sürecinin son tarihlerini lisans sahibine bildirmeli; 

 

b) talepleri ve soruları bakımından UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu ile işbirliği yapmalı; 

 

c) Asgari olarak, Ek VIII G ve H uyarınca izleme dokümantasyonunu değerlendirmeli; 

 

d) UEFA Kulüp Mali Kontrol Kuruluna raporlama yapan kişi/kişilerin kulüp lisans kriterlerini yerine getirenler ile aynı kişiler olduğunu ve kulüp izleme amacına uygun olduklarını teyit etmelidir. 

 

e) UEFA Kulüp Mali Kontrol Kuruluna, lisans sahibi tarafından kulüp izleme gereksinimleri hakkında sunulan tüm bilgileri ve lisans sahibi tarafından daha önce sunulan bilgilerin önemli derecede değişmesine neden olan ve lisans kararından sonra meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgi vermelidir. 

 

 

MADDE 75 – LİSANS SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI 

 

 

Lisans sahibi: 

 

a) talepleri ve soruları bakımından UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu ile işbirliği yapmalı; 

 

b) izleme gereksinimlerinin yerine getirildiğini göstermek için, kulüp izleme konusunda karar vermeye ilişkin talep edilen ve ilgili varsayılan diğer tüm dokümanların yanı sıra, gerekli tüm bilgileri ve/veya bilgileri lisans veren kuruma ve UEFA Kulüp Mali Kontrol Kuruluna sağlamalı (hakkında bilgi sağlanılması gereken raporlama kurumu veya kurumların birleşimi kulüp lisanssı ile aynı olmalıdır); 

 

c) lisans verene daha önceden sağlanan bilgiler üzerinde önemli bir değişiklik teşkil eden tüm olayları yazılı olarak en kısa sürede lisans veren kuruma bildirmelidir. 

 

 

BÖLÜM VIII. İZLEME ŞARTLARI 

 

MADDE 76 – UYGULAMA KAPSAMI VE MUAFİYET 

 

 

(1) UEFA kulüp müsabakalarına katılmaya hak kazanan tüm lisans sahipleri, izleme şartlarına; yani denk hesap gereksinimi (Madde 77'den 82'e kadar olan bölüm) ve diğer izleme şartlarına (Madde 83'ten 87'e kadar olan bölüm) uymalıdır. 

 

(2) Aşağıdaki kulüpler denk hesap şartları gereksinimlerinden muaftır: 

 

a) sportif başarı ile UEFA kulüp müsabakalarına katılmaya hak kazanan ve madde 23'te tanımlandığı gibi özel bir izin verilen bir kulüp; 

 

b) UEFA kulüp müsabakalarının başlangıcından iki yıl önce sona eren iki raporlama döneminin her birinde 5 milyon Euro'nun altında gelir ve gider gösteren bir lisans sahibi (Madde 77'de tanımlandığı gibi). Bu muafiyet kararları UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu tarafından verilir ve nihai kararlardır. 

 

(3) Lisans sahibinin yıllık mali tablolarının Euro’dan farklı bir para biriminde verilmesi durumunda, denk hesap şartlarından muaf bırakılıp bırakılmamasını belirlemek için, ilgili rakamlar raporlama döneminin ortalama döviz kuru üzerinden Euro’ya çevrilmeli; bu işlem Avrupa Merkez Bankası'nın yayınladığı kur üzerinden veya Avrupa Merkez Bankasından bu kurun sağlanamaması durumunda geçerli başka bir kaynaktan alınmalıdır. 

 

(4) Yıllık mali tabloların raporlama döneminin 12 aydan fazla veya az olması durumunda, 5 milyon Euro sınırı (ilgili gelir/giderler) raporlama döneminin uzunluğuna göre azaltılır veya artırılır. Daha sonra da, esnek sınır seviyesi lisans sahibinin ilgili gelir ve giderleri ile karşılaştırılır. 

 

 

DENK HESAP ŞARTLARI 

 

MADDE 77 - İLGİLİ GELİR VE GİDERLER KAVRAMI 

 

 

(1) İlgili gelir; gişe hasılatı, yayın hakları, sponsorluk ve reklam, ticari faaliyetler ve diğer faaliyet gelirleri, oyuncu satışından kaynaklanan gelir ve karlar o, sabit kıymet satış karları ve finansal gelir olarak tanımlanır. İlgili gelir, parasal olmayan kalemleri veya futbol dışı işlemleri içermez. 

 

(2) İlgili giderler; satış masrafları, çalışanlara yapılan ek ödemelerin giderleri ve diğer faaliyet giderleri, amortisman veya oyuncu lisansının alınması masrafları, finans masrafları ve temettü dağıtımı olarak tanımlanır. Maddi sabit varlıkların amortismanını/yıpranmasını Maddi olmayan duran varlıkların (oyuncu itfa payı dışında) amortismanını/yıpranmasını, gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan harcamaları, sosyal gelişim projelerine yapılan harcamaları, diğer parasal olmayan unsurları, maddi duran varlıkların inşasına ilişkin finans giderlerini, vergi giderleri veya futbol dışı faaliyetlerden kaynaklanan belirli giderleri içermez. 

 

(3) İlgili gelirler ve giderler lisans alan tarafından hesaplanmalı ve yıllık mali tablolar ve/veya bunların içinde bulunan muhasebe kayıtları ile yani, geçmiş, kar veya gelecek döneme ilişkin mali bilgilerle uyumlu hale getirilmelidir. 

 

(4) İlgili tarafların gelirleri ve giderleri bu tür işlemlerin adil değerini yansıtacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 

(5) İlgili gelirler ve giderler Ek IX’da kapsamlı olarak tanımlanmıştır. 

 

 

MADDE 78 - İZLEME DÖNEMİ KAVRAMI 

 

 

(1) İzleme dönemi, lisans alanın denk hesap şartları bakımından değerlendirildiği dönemdir. Kural olarak, üç raporlama dönemini kapsar; 

 

a) UEFA kulüp müsabakalarının başladığı takvim yılında sona eren raporlama dönemi (bundan böyle T raporlama dönemi olarak anılacaktır), ve 

 

b) UEFA kulüp müsabakalarının başladığı takvim yılından önce sona eren raporlama dönemi (bundan böyle T-1 raporlama dönemi olarak anılacaktır), ve 

 

c) önceki raporlama dönemi (bundan böyle T-2 raporlama dönemi olarak anılacaktır). 

 

Örnek olarak, 2015/16 lisans sezonunda değerlendirilen izleme periyodu 2015’te (raporlama dönemi T), 2014'te (raporlama dönemi T-1) ve 2013'te (raporlama dönemi T-2) sona eren raporlama periyotlarını kapsar. 

 

(2) Bu kurala istisna olarak, 2013/14 lisans sezonunda değerlendirilen ilke izleme periyodu, 2013'te (raporlama dönemi T) ve 2012'de (raporlama dönemi T-1) sona eren raporlama periyotları olmak üzere sadece iki raporlama dönemini kapsar.  

 

 

MADDE 79 – DENK HESAP SONUCU KAVRAMI 

 

 

(1) İlgili gelir ve giderler arasındaki fark, her bir raporlama dönemi için Ek IX’a göre hesaplanması gereken denk hesap sonucudur. 

 

(2) Bir raporlama döneminde lisans alanın ilgili giderlerinin gelirlerinden az olması durumunda, kulüp denk hesap şartları fazlasına sahiptir. Bir raporlama döneminde lisans alanın ilgili giderlerinin gelirlerinden fazla olması durumunda, kulüp denk hesap şartları açığına sahiptir. 

 

(3) Lisans alanın mali tablolarının Euro dışında bir para birimi ile hazırlanması halinde, denk hesap şartları sonucu Avrupa Merkez Bankasının yayınladığı ortalama raporlama dönemi döviz kuruna göre Euro’ya dönüştürülmelidir. 

 

(4) Toplam denk hesap şartları sonucu, izleme döneminin kapsadığı her bir raporlama döneminin denk hesap şartları sonuçlarının toplamıdır (yani; T, T-1 ve T-2). 

 

(5) Toplam denk hesap şartları sonucunun pozitif olması durumunda (sıfıra eşit veya sıfırdan fazla), lisans alan izleme dönemini toplam denk hesap şartları fazlasına sahip olmuş olur. Toplam denk hesap şartları sonucunun negatif olması durumunda (sıfırdan az), lisans alanın izleme döneminde toplam denk hesap şartları açığına sahip olmuş olur. 

 

(6) İzleme döneminde toplam denk hesap şartları açığı olması durumunda, lisans alan, toplam açığın T-2’den önceki iki raporlama döneminden (yani; T-3 ve T-4 raporlama periyotları) kaynaklanan denk hesap şartları sonuçlarının toplamından kaynaklanan fazla ile (varsa) azaltıldığını gösterebilir. 

 

 

MADDE 80 – KABUL EDİLEBİLİR SAPMA KAVRAMI 

 

 

(1) Kabul edilebilir sapma, Madde 82’te tanımlandığı gibi bir kulübün denk hesap şartları gereksinimlerine uygun addedilmesi için mümkün olan maksimum toplam denk hesap açığıdır. 

 

(2) Kabul edilebilir sapma 5 milyon Euro’dur. Ancak, sadece fazlanın tamamen iştiraklerin ve/veya ilgili tarafların katkılarıyla kapsanması durumunda, aşağıdaki miktarlar kadar bu seviyeyi aşabilir: 

 

a) 2013/14 ve 2014/15 lisans sezonunda değerlendirilen izleme periyodu için 45 milyon Euro; 

 

b) 2015/16, 2016/17 ve 2017/18 lisans sezonunda değerlendirilen izleme periyodu için 30 milyon Euro; 

 

c) takip eden yıllarda değerlendirilen izleme periyotları için UEFA İcra Komitesi tarafından zamanı gelince karar verildiği gibi daha düşük bir miktar. 

 

 

(3) Hisse sahibi ve/veya ilişkili tarafların katkıları (Ek IX D’de belirtildiği gibi), aşağıda bahsi geçen hususların meydana gelmesi veya tanınması halinde, kabul edilebilir sapmayı hesaplarken dikkate alınır: 

 

a) T, T-1 veya T-2 raporlama periyotlarının mali tablolarının birinde; veya 

 

b) T raporlama dönemi yılının 31 Aralık tarihine kadar olan muhasebe kayıtlarında. 

 

Her yönden tamamlanmış olması ve herhangi bir koşulu olmaması gereken işlem esasını gösterme mesuliyeti lisans sahibi üzerindedir. Böyle bir katkının hesaba katılması için, sahip kişilerin katkı sağlama niyeti veya sözü yeterli değildir. 

 

(4) UEFA kulüp müsabakalarının başladığı yılın 31 Aralık tarihine kadar meydana gelen Hisse sahibi ve/veya ilişkili tarafların katkılarının kulübün T+1 raporlama döneminde tanınması ve aynı takvim yılında başlayan lisans sezonunda değerlendirilen izleme periyotları (T-2, T-1 ve T) bakımından kabul edilebilir sapmanın belirlenmesi için hesaba katılması durumunda, izlenme periyodundan sonra bu katkılar T raporlama döneminde kabul edilmiş olarak varsayılacaktır. 

 

 

MADDE 81 - DENK HESAP BİLGİLERİ 

 

 

(1) UEFA yönetimi tarafından belirlenen son tarih ve bildirilen şekilde, lisans alan aşağıdakileri hazırlamalı ve sunmalıdır: 

 

a) T-1 raporlama dönemi için denk hesap bilgileri; 

 

b) daha önceden sunulmamış olması durumunda, T-2 raporlama dönemi için denk hesap bilgileri; 

 

c) aşağıdaki paragraf 3’te tanımlanan göstergelerin herhangi birini ihlal etmiş olması durumunda, T raporlama dönemi için denk hesap bilgileri. 

 

(2) Denk hesap bilgileri: 

 

a) Madde 65’de belirtilen lisans başvurusunda bulunan lisans adayının, başvuruda bulunduğu kuruluşa ilişkin olmalıdır. 

 

b) Lisans alanın yönetimi adına bilgilerin doğruluğunu ve eksiksiz olduğunu teyit eden kısa bir beyan ve imza yoluyla ispat edilerek onaylanmalıdır. 

 

(3) Lisans adayı gösterge 1 veya 4'de tanımlanan koşulların herhangi birini sergilemesi halinde, göstergeyi ihlal etmiş sayılır: 

 

i) Gösterge 1: İşletmenin devamlılığı Madde 66 ve 67 uyarınca sunulan yıllık (T-1 raporlama dönemi) ve/veya ara dönem mali tabloları (varsa) hakkındaki denetçi raporu işletme devamlılığı hakkında bir konu üzerinde vurguyu veya nitelikli fikir/sonucu içerir. 

 

ii) Gösterge 2: Negatif özsermaye; Madde 66 uyarınca sunulan yıllık mali tablolar (yani;T-1 raporlama dönemi) bir önceki yılın mali tablolarında (yani; T-2 raporlama dönemi) yer alan karşılaştırma rakamına göre daha da gerilemiş bir net borç durumu beyan eder veya Madde 67 uyarınca sunulan ara dönem mali tabloları (gerekli olduğu yerde ilave bilgiler dahil) bir önceki yasal hesap kapanış tarihindeki (yani; T-1 raporlama dönemi) karşılaştırma rakamına göre daha da gerilemiş bir net borç pozisyonunu beyan eder. 

 

iii) Gösterge 3: Denk hesap sonucu; Madde 79’ta tanımlandığı şekilde, T-1 ve T-2 raporlama dönemlerinin biri veya ikisi için denk hesap açığı lisans alan tarafından rapor edilir; 

 

iv) Gösterge 4: Vadesi geçmiş borçlar; Lisans alan, Madde 84 ve 85'da ayrıntılı olarak tanımlandığı gibi, UEFA kulüp müsabakalarının başladığı yılın 30 Haziran tarihinden itibaren vadesi geçmiş borca sahiptir. 

 

(4) Ek olarak, UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, herhangi bir zamanda, özelliklede yıllık mali tabloların aşağıdakileri yansıtması halinde, lisans sahibinden ilave bilgileri hazırlamasını ve sunmasını talep etme hakkını saklı tutar. 

 

a) çalışanlara yapılan ek ödemelerin toplam gelirin %70’ini aşması; veya 

 

b) net borcun toplam gelirin %100’ünü aşması. 

 

 

MADDE 82 – DENK HESAP ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMESİ 

 

 

(1) Hiçbir göstergenin ihlal edilmemesi (Madde 81(3)’te tanımlandığı gibi) ve lisans alanın T-2 ve T-1 raporlama dönemleri için denk hesap fazlasına sahip olması durumunda, denk hesap şartlarını yerine getirilmiş olur. 

 

(2) Aşağıda verilen durumların söz konusu olması halinde, bir gösterge (Madde 81(3)’te tanımlandığı gibi) ihlal edilmiş olsa bile, denk hesap şartına yerine getirmiş olur: 

 

a) lisans alanın T-2, T-1 ve T raporlama dönemlerindeki toplam denk hesap fazlasına sahip olması; veya 

 

b) lisans alanın; T-3 ve T-4 raporlama dönemlerindeki (Madde 79(6)’da tanımlandığı gibi) hesap fazlasını hesaba katarak, T-2, T-1 ve T raporlama dönemleri için kabul edilebilir sapma (Madde 80’de tanımlandığı gibi) kapsamında olan toplam bir denk hesap açığına sahip olması. 

 

(3) Lisans alanın; T-3 ve T-4 raporlama dönemlerindeki (Madde 79(6)’da tanımlandığı gibi) hesap fazlasını hesaba katarak, T-2, T-1 ve T raporlama dönemleri için kabul edilebilir sapmayı (Madde 80’de tanımlandığı gibi) aşan toplam bir denk hesap açığına sahip olması durumunda, denk hesap gereksinimi yerine getirilmemiş olur. 

 

 

DİĞER İZLEME ŞARTLARI 

 

MADDE 83 – GELECEK DÖNEME İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN DEVAMLI TAKİBİ 

 

 

(1) UEFA yönetimi tarafından belirlenen son tarih ve bildirilen formda, lisans alan aşağıdakileri içeren gelecek döneme ilişkin mali bilgileri hazırlamalı ve sunmalıdır: 

 

a) Madde 71(2) ve 81(3)’te tanımlandığı şekilde gösterge 1 ve/veya 2’yi ihlal etmesi durumunda, Madde 71 uyarınca halihazırda lisans veren kuruma sunulmuş olan gelecek döneme ilişkin mali bilgilerin güncellenmesi; 

 

b) Madde 81(3)’te tanımlandığı şekilde gösterge 3 ve/veya 4’ü ihlal etmesi durumunda, gelecek döneme ilişkin yeni mali bilgiler. 

 

(2) Gelecek döneme ilişkin yönelik ayrıntılı bilgiler, T raporlama döneminin yasal kapanış geçmişe yönelik dönemden hemen sonra başlayan 12 aylık dönemi kapsamalıdır (bundan böyle T+1 raporlama dönemi olarak anılacaktır). 

 

(3) Gelecek döneme ilişkin ayrıntılı mali bilgiler aşağıdakileri içermelidir: 

 

a) T raporlama dönemi (varsa) için olan karşılaştırmalı yıllık rakamları içeren bütçelenmiş bir kar zarar hesabı; 

 

b) T raporlama dönemi (varsa) için olan karşılaştırmalı yıllık rakamları içeren bir bütçelenmiş nakit akışı; 

 

c) T raporlama dönemi (varsa) için olan karşılaştırmalı yıllık rakamları ;içeren bir bütçelenmiş bilanço 

 

d) makul varsayımları, riskleri ve bütçe ile gerçek rakamların karşılaştırmasını içeren açıklayıcı dip notlar; ve 

 

e) İlgili gelir ve giderleri hesaplamak için yapılan düzeltmeler dahil olmak üzere, T+1 raporlama dönemi için bütçelenmiş gelir tablosuna dayalı olan denk hesap şartları hesaplamasını içeren bir uyum planı. 

 

(4) Ek olarak, Madde 71(4)'ten 71(7)'ye kadar olan bölümün hükümleri gelecek döneme ilişkin ayrıntılı mali bilgiler üzerinde karşılaştırma yoluyla uygulanır. 

 

 

MADDE 84 - FUTBOL KULÜPLERİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMAMASI - DEVAMLI TAKİP 

 

 

(1) Lisans alanı, UEFA kulüp müsabakalarının başladığı yılın 30 Haziran tarihine kadar diğer futbol kulüplerine 30 Haziran tarihine kadar gerçekleştirilen transfer faaliyetleri nedeniyle hiçbir vadesi geçmiş borcu bulunmadığını kanıtlamalıdır. 

 

(2) Borçlar, belirli koşulların yerine getirilmesinden kaynaklanan miktarların yanı sıra, Oyuncuların Statüsü ve Transferi hakkındaki FIFA Talimatında tanımlandığı şekilde yetiştirme tazminatı ve dayanışma katkı payı da dahil olmak üzere transfer faaliyetlerinden dolayı futbol kulüplerine ödenecek olan miktarlardır. 

 

(3) İlgili dönem esnasında hiçbir transfer / kiralama faaliyetinin olmaması halinde bile, lisans alan, transfer borçları bilgilerini UEFA Yönetimi tarafından belirlenen son tarihe kadar bildirilen formda hazırlamalı ve sunmalıdır. 

 

(4) 31 Haziran geçmişe yönelik olarak ödenecek olan bir miktarın olup olmadığına bakılmaksızın, lisans alan 30 Haziran’a kadar gerçekleştirilen tüm transfer faaliyetlerini (geçici transferler dahil) beyan etmelidir. Ek olarak, ulusal veya uluslararası bir spor organı, yargı kurulu veya devlet mahkemesi nezdinde süren yasal işlemlere konu olan tüm transferleri beyan etmelidir. 

 

(5) Transfer borçları bilgileri asgari olarak aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir (her oyuncu transferine ilişkin ve kiralamalar dahil): 

 

a) Oyuncu (adına göre kimlik bilgileri); 

 

b) Transfer/kiralama sözleşmenin geçmişe yönelik; 

 

c) Oyuncunun lisansını devreden kulübünün adı; 

 

d) Alacaklının ödemeyi talep etmemiş olmasına rağmen ödenen ve/veya ödenecek transfer (veya kiralama) ücreti (yetiştirme tazminatı ve dayanışma katkı payı dahil); 

 

e) Lisansa ilişkin olarak doğrudan ödenen ve/veya ödenecek olan diğer maliyetler; 

 

f) Ödenen miktar ve ödeme tarihi; 

 

g) Her bir oyuncu transferi bakımından 30 Haziran'da ödenecek olan bakiye; 

 

h) Transfer borçlarının her ödenmemiş tutarı için son ödeme tarihi(tarihleri); ve 

 

j) 30 Haziran tarihinden itibaren bilançoda henüz yer almayan şarta bağlı tutarlar (muhtemel borçlar). 

 

(6) Lisans alan, transfer borçları tablosuna göre, toplam borcu ‘Oyuncu transferlerine ilişkin ödenecek hesaplar' (varsa) için olan mali tablolar bilançosundaki rakam veya altında bulunan muhasebe kayıtları ile uyumlu hale getirmelidir. 

 

(7) Transfer borçları bilgileri yönetim tarafından onaylanmalıdır ve bu durum lisans alan kulübün yönetimi adına yapılan kısa bir beyan ve imza yoluyla ispat edilmelidir. 

 

(8) Lisans alan Madde 81(3)’te tanımlandığı gibi gösterge 4’ü ihlal etmesi durumunda, 30 Eylül tarihi itibariyle, 30 Eylül tarihine kadar gerçekleştirilen transfer faaliyetleri nedeniyle diğer futbol kulüplerine hiçbir vadesi geçmiş borcu olmadığını da kanıtlamak zorundadır. Yukarıda verilen paragraf 2'den 7'ye kadar olan bölüm geçerlidir. 

 

 

MADDE 85 - PERSONELE VE/VEYA SGK/VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN BULUNMAMASI - DEVAMLI TAKİBİ 

 

 

(1) Lisans alan, UEFA kulüp müsabakalarının başladığı yılın 30 Haziran geçmişe yönellikne kadar, 30 Haziran geçmişe yönelik dönemden önce ortaya çıkan ve çalışanlarına yönelik olan sözleşmesel veya yasal yükümlülüklerin sonucu olarak çalışanlarına, SGK ve / Vergi Dairesine (Madde 69’nin 2. ve 3. paragraflarında tanımlandığı gibi) vadesi geçmiş borcunun olmadığını (Ek VII’de tanımlandığı gibi) kanıtlamalıdır. 

 

(2) Lisans sahibi, UEFA yönetimi tarafından belirlenen son tarihe kadar bildirilen formda çalışanlarına ve SGK ve /Vergi Dairesine yönelik olan vadesi geçmiş borçlarının varlığını veya yokluğunu teyit eden bir beyanı hazırlamalı ve sunmalıdır. 

 

(3) Açıklayıcı yorumlar ile birlikte, çalışanlara yönelik olan her bir vadesi geçmiş borç hakkında asgari olarak aşağıdaki bilgiler verilmelidir: 

 

a) Çalışanın adı; 

 

b) Çalışanın unvanı/görevi ; 

 

c) İşe başlama tarihi; 

 

d) İşten çıkış tarihi(varsa); ve 

 

e) Ödenmemiş her bir tutarın son tarihi dahil, 30 Haziran’a kadar ödenecek olan miktarlar; 

 

(4) Açıklayıcı yorumlar ile birlikte, SGK ve /Vergi Dairesine olan her bir borç hakkında asgari olarak aşağıdaki bilgiler verilmelidir: 

 

a) Alacaklının adı; 

 

b) Ödenmemiş her bir tutarın son geçmişe yönelik dahil, 30 Haziran’a kadar ödenecek olan miktarlar; 

 

(5) Beyan, yönetim tarafından onaylanmalıdır ve bu durum lisans sahibinin idari organının adına yapılan kısa bir beyan ve imza yoluyla ispat edilmelidir. 

 

(6) Lisans sahibinin Madde 81(3)’te tanımlandığı gibi gösterge 4’ü ihlal etmesi durumunda, 30 Eylül tarihinden itibaren, 30 Eylül tarihine kadar gerçekleştirilen transfer faaliyetleri nedeniyle diğer futbol kulüplerine hiçbir vadesi geçmiş borcu olmadığını da kanıtlamak zorundadır (Ek VII'de tanımlandığı gibi). Yukarıda verilen paragraf 2'den 5'ye kadar olan bölüm geçerlidir. 

 

 

MADDE 86 – SONRAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ 

 

 

(1) Lisans alan, lisans sezonunun sonuna kadar lisans veren kurumu büyük ekonomik öneme sahip olan olayları içeren önemli değişiklikler hakkında en kısa zamanda yazılı olarak bilgilendirmelidir. 

 

(2) Yönetim tarafından hazırlanan bilgiler olayın veya koşulun doğasının tanımını ve mali etkilerinin tahminini veya böyle bir tahminin yapılayacağına dair bir beyan (destekleyici sebeplerle birlikte) içermelidir. 

 

 

MADDE 87 – UYGUNLUK DENETİMLERİ 

 

 

(1) UEFA ve/veya yetkili organları/daireleri lisans kurumu üzerinde ve bu kurumun eşliğinde Lisans adayı/lisans sahipleri üzerinde uygunluk denetimleri düzenleme hakkını saklı tutar. 

 

(2) Uygunluk denetimleri; Lisans adayı/lisans sahibinin yanı sıra, lisans veren kurumun talimatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve lisansın, lisans veren kurumun nihai kararı esnasında doğru bir şekilde verildiğini temin etme amacını taşır. 

 

 

MADDE 88 - TÜM İZLEME ŞARTLARI İÇİN ORTAK HÜKÜM 

 

 

İzleme şartlarından birinin yerine getirilmemesi halinde, UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, Ek X'de tanımlandığı şekilde diğer faktörleri göz önünde bulundurarak kararını verir ve UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu’nun işleyişine ilişkin düzenlemelerde tanımlanan prosedür uyarınca gecikmeden gerekli önlem(leri) alır. 

 

 

MADDE 89 – DİSİPLİN PROSEDÜRLERİ 

 

 

UEFA Kulüp Lisansına sahip kulüplerin bu talimat kapsamındaki ihlalleri, UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulunu yöneten talimatları uyarınca UEFA tarafından cezalandırılabilir. 

 

 

BÖLÜM IX. NİHAİ HÜKÜMLER 

 

MADDE 90- TALİMATTA HÜKÜM BULUNMAMASI 

 

 

Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde karar vermeye TFF yetkilidir. 

 

 

MADDE 91 – EKLER 

 

 

Ekler, bu talimatın ayrılmaz parçası olup talimat hükmü niteliğindedir. 

 

 

GEÇİCİ MADDE 1- Süper Lig kulüpleri için madde 77-82’de yer alan kriterler 2014-2015 sezonundan itibaren uygulanacaktır. 

 

 

 

1. Lig kulüpleri için Gençlik Geliştirme kriteri içinde yer alan Anti-doping hakkında eğitim programı, 2013-2014 sezonundan itibaren uygulanacaktır. 

 

Süper Lig ve 1. Lig için Gençlik Geliştirme kriteri içinde yer alan çocuk koruma politikası, 2013-2014 sezonundan itibaren uygulanacaktır. 

 

 

GEÇİCİ MADDE 2- 1. Lig kulüpleri için madde 84 ve 85’de yer alan kriterler 2014-2015 sezonundan itibaren uygulanacaktır. 

 

GEÇİCİ MADDE 3- 2. Lig kulüpleri için madde 31 - Gençlik Geliştirme Programının müstesna oldukları c,e,h,i,j,k,l bentlerinde yer alan kriterler 2014- 2015 sezonundan itibaren uygulanacaktır. 

 

 

 

2. Lig kulüpleri için madde 37 ve 39’da yer alan kriterler 2014-2015 sezonundan itibaren uygulanacaktır. 

 

 

GEÇİCİ MADDE 4- UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 1. Lig Kulüplerinin denetim gerektiren belgelerinin, 2014-2015 sezonundan itibaren bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmiş olması zorunludur. 

 

GEÇİCİ MADDE 5- 2015–2016 sezonundan itibaren, EK XI’de yer alan tabloda 2014–2015 sezonu için belirlenen ceza miktarları lisans başvurusunda bulunulan yılın başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 

 

GEÇİCİ MADDE 6- Kriter ihlallerine uygulanacak para cezalarının toplamı o sezon için öngörülen “lisans için başvurmama” için belirlenen para cezasını geçemez. 

 

 

MADDE 92 - YÜRÜRLÜK 

 

 

Bu Talimat Yönetim Kurulu’nun 7.12.2012 tarih ve 18 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org’da 10.12.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile 12.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Talimatı yürürlükten kalkmıştır. 

 

 

EK I: İSTİSNALAR POLİTİKASI 

 

B.Prensip 

 

 

1. Madde 3 uyarınca, UEFA yönetimi aşağıdaki konularda istisna tanıyabilir: 

 

a) Ulusal yasalar veya sair gerekçelerle, Madde 6'da tanımlanan karar verme organlarına veya sürece dair asgari gereksinimlerin uygulanabilir olmaması; 

 

b) Ulusal yasalar veya sair gerekçelerle, Madde 15'de tanımlanan ana sürece dair asgari gereksinimlerin uygulanabilir olmaması; 

 

c) Ulusal yasalar veya sair gerekçelerle, Madde 16'da tanımlanan asgari değerlendirme prosedürünün uygulanabilir olmaması; 

 

d) Yasal formun veya şirket yapısının değişmesi durumunda, Madde 18(2)’de tanımlanan üç yıl kuralının uygulanabilir olmaması; 

 

e) Ulusal yasalar veya sair gerekçelerle, bölüm VI’da tanımlanan kriterin uygulanabilir olmaması; 

 

f) Bölüm VI’da tanımlanan bir kriterin veya bir kriter kategorisinin uygulanması için başlangıç periyodunun uzatılması. 

 

2. a), b), c), e) ve f) şıklarına ilişkin istisnalar TFF’ye sağlanmıştır ve bu istisnalar TFF’ye kayıtlı olan ve UEFA kulüp müsabakalarına katılmak için lisans başvurusunda bulunan tüm kulüpler için geçerlidir. d) şıkkına ilişkin istisnalar, lisans başvurusu yapan kulübün kendisi için geçerlidir. 

 

3. Prensipte, bir istisna bir sezonluk süre için yapılır. Özel koşullar altında, bu süre uzatılabilir ve TFF bir gelişim planına tabi tutulabilir. 

 

4. Yeniden talep edilmesi halinde istisnanın tekrarlanması mümkündür. 

 

 

C.Süreç 

 

 

1. UEFA yönetimi, istisna taleplerinde asli karar verme organı olarak hareket eder. 

 

2. Bir istisna talebi yazılı, açık ve iyi yapılandırılmış olmalıdır. 

 

3. A (1) (a, b, c, e ve f) kapsamındaki istisnalar, UEFA tarafından belirtilen tarihe kadar TFF tarafından UEFA yönetimine sunulmalıdır. 

 

4. A (1) (d) kapsamındaki istisna herhangi bir zaman sunulabilir. Kendisine bağlı olan bir kulübün yeniden organizasyonu veya yeniden yapılanması (örn; yasal yapının değişmesi, kulüplerin birleşmesi, kulübün devralınması, tasfiye veya iflas) konusunda bilgilendirilen TFF, bu durumdan haberdar olur olmaz UEFA yönetimini bilgilendirmekle yükümlüdür. 

 

5. UEFA yönetimi, bu talimatın kapsamı dahilinde istisnaları sağlama konusunda gerekli takdiri kullanır. 

 

6. UEFA, istisna talebini değerlendirilirken TFF’nin yetki alanı içerisinde şunları dikkate alır: 

 

a) Nüfus, coğrafya, ekonomik geçmiş; 

 

b) Futbol faaliyetleri (kulüp sayısı, tescilli oyuncu ve takım sayısı, futbol yönetimi, vs.); 

 

c) Futbol düzeyi (profesyonel, yarı profesyonel veya amatör kulüpler); 

 

d) Futbolun pazar potansiyeli (ortalama katılım, TV piyasası, sponsorluk, gelir potansiyeli, vs.); 

 

e) UEFA katsayısı (federasyon ve kulüpleri) ve FIFA sıralaması; 

 

f) Stadyumlar (kulüp, şehir/topluluk, vs.); 

 

g) Gençlik ve Spor Bakanlığı dahil ulusal, bölgesel ve yerel yetkili mercilerden alınan destek (mali ve sair). 

 

7. Karar, UEFA üyesi kuruluşa bildirilecektir. Karar yazılı ve gerekçeli olmalıdır. UEFA üyesi kuruluş, daha sonra kararı ilgili lisans başvurusu sahiplerine iletmelidir. 

 

8. UEFA Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca, UEFA yönetiminin kararlarına karşı Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) temyiz yoluna başvurulabilir. 

 

 

EK II: 2. BÖLÜMÜN ULUSAL KULÜP LİSANS TALİMATINA ENTEGRASYONU 

 

A. Prensip 

 

 

Her bir UEFA üyesi kuruluş, UEFA kulüp müsabakalarına giriş için talimat uyarınca, ulusal lisans talimatında ilgili tarafların haklarını ve görevlerini, kriterleri ve gerekli süreçleri tanımlamalıdır. 

 

 

B. Süreç 

 

 

1. UEFA üyesi kuruluş, ulusal kulüp lisans talimatını hazırlamalı ve teslim tarihine kadar inceleme için UEFA’nın resmi dillerinden birine tercüme edilmiş olarak UEFA yönetimine göndermelidir. 

 

2. UEFA üyesi kuruluş, talimatın geçerli tüm hükümlerinin ulusal kulüp lisans talimatına entegre edilmesini ve UEFA yönetimine gönderilmesini temin etmekle yükümlüdür. İşbu talimatın 3. Maddesi uyarınca UEFA yönetimi tarafından istisnalar yapılabilir. 

 

3. UEFA üyesi kuruluş, UEFA kulüp müsabakalarına giriş amacına yönelik olarak ulusal kulüp lisans kriterlerini artırmakta veya bunlara ilave kriterler getirmekte özgürdür. 

 

4. Lisans veren kurumun ulusal kulüp lisans talimatına getirdiği artırılmış veya ilave asgari kriterler, UEFA kulüp müsabakalarına giriş için gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla geçerlidir. 

 

5. UEFA üyesi kuruluş, ulusal kulüp lisans talimatında yer alan tüm hükümlerin ulusal mevzuata uygun olduğunu UEFA yönetimine teyit etmelidir. 

 

6. UEFA yönetimi ulusal kulüp lisans talimatının nihai halini inceler ve aşağıdaki hususlara göre talimatın nihai halini UEFA üyesi kuruluş için teyit eder: 

 

a) UEFA kulüp müsabakalarına girme amacına yönelik olarak UEFA Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı’nın gerekli hükümlerinin ulusal kulüp lisans talimatına entegre edilmesi; 

 

b) Ulusal kulüp lisans talimatına göre yetkili ulusal organ tarafından verilen lisansın bölüm VI’daki asgari kriterlere uygun olması. 

 

7. Ulusal kulüp lisans talimatı, yetkili organlar tarafından onaylanmalı ve lisans sürecinin başlamasından önce lisans başvurusu sahiplerine iletilmelidir; UEFA tarafından onaylanmadıkça, daha sonraki süreçlerde değişiklik yapılamaz. 

 

 

EK III: UEFA KULÜP LİSANS SİSTEMİNİN OLAĞANÜSTÜ UYGULAMASI 

 

 

1. UEFA, Madde 23(1)’de belirtilen, kulüp lisans sisteminin olağanüstü uygulanması için geçerli asgari kriterleri ve buna istinaden son başvuru tarihlerini UEFA üyesi federasyonlara, en geç lisans sezonundan önceki yılın 31 Ağustos gününe kadar bildirir. 

 

2. UEFA üyesi kuruluşlar, bu tür olağanüstü kullanım taleplerini yazılı ve ilgili kulübün adı belirtilmiş olarak UEFA yönetimi tarafından bildirilen son tarihe kadar UEFA yönetimine bildirmelidir. 

 

3. UEFA üyesi kuruluşlar, ulusal düzeyde olağanüstü prosedürün değerlendirilmesi için ilgili kulübe kriterleri bildirerek, olağanüstü prosedüre hazırlık için ivedilikle ilgili kulüple birlikte harekete geçer. 

 

4. İlgili kulüp; kulübü sabit asgari standartlara göre değerlendirecek ve aşağıdaki dokümanları UEFA resmi dillerinden birinde bildirilen son teslim tarihine kadar UEFA yönetimine gönderecek olan lisans veren kuruma belgeye dayalı gerekli kanıtları sunmalıdır: 

 

a) ilgili UEFA kulüp müsabakasına katılmak amacıyla özel izine başvurmak için yazılı bir talep; 

 

b) değerlendirmelerini esas alarak lisans veren kurum tarafından yapılan tavsiyeler (kulübü değerlendiren kişilerin adları ve değerlendirme tarihleri dahil); 

 

c) UEFA yönetiminin talep ettiği şekilde kulüp ve lisans veren kurum tarafından sunulan tüm yazılı deliller; 

 

d) olağanüstü prosedür esnasında UEFA yönetimi tarafından talep edilen diğer belgeler.  

 

5. UEFA yönetimi, kararını ibraz edilen belgelere dayandırır ve belirtilen tüm kriterlerin yerine getirilmesi ve kulübün nihayetinde sportif başarıyla müsabakalara katılmaya hak kazanması halinde UEFA kulüp müsabakalarına katılmak için özel izin verir. Karar, ilgili kulübe kararı iletmekle yükümlü olan UEFA üyesi kuruluşa iletilir. 

 

6. Bu olağanüstü prosedür esnasında ilgili kulübün sportif açıdan elenmesi durumunda, ilgili UEFA üyesi kuruluş en kısa sürede UEFA yönetimini bilgilendirmek zorundadır ve bu süreç başkaca karar verilmeksizin en kısa sürede sonlandırılır ve daha sonraki bir aşamada tekrar başlatılamaz. 

 

7. UEFA Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca, UEFA yönetiminin kararlarına karşı Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS) temyiz yoluna başvurulabilir. 

 

 

EK IV: DENETÇİ VE DENETÇİNİN DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

A. Prensip 

 

 

1. Denetçi, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nun (IFAC) Profesyonel Muhasebeciler için Etik Kurallarına (bkz. Madde 66 ve 67) uygun olarak bağımsız olmalıdır. 

 

2. Denetçi, ilgili IFAC üyesi organların bir tanesinin üyesi olmalıdır. Lisans adayının bulunduğu bölgede IFAC üyesi bulunmuyorsa, lisans adayının ulusal yasalar uyarınca denetleme işlerini yapma iznine sahip olan bağımsız bir denetçi kullanması gerekmektedir. 

 

3. Lisans adayları her yılın Ocak ayı sonuna kadar mali tablolarını denetleyecek ve rapor yazacak olan denetçi ile ‘Denetim Sözleşmesi’ yaparak sözleşmelerin bir örneği Kulüp Lisans Müdürlüğüne gönderecektir. 

 

 

B. Değerlendirme prosedürleri 

 

 

1. Denetçi, yıllık mali tabloları denetlemelidir. Denetçinin raporu: 

 

a) denetlemenin Uluslararası Denetleme Standartları veya asgari olarak Uluslararası Denetleme Standartlarının gereksinimlerine uygun olan ilgili ulusal denetleme standartları veya uygulamalarına uygun olarak gerçekleştirildiğini teyit eden bir beyan içermeli; ve 

 

b) lisans kararı için dayanak oluşturacak olan yıllık mali tablolar ile birlikte lisans verene sunulmalıdır. 

 

2. Denetçi, asgari olarak ara dönem mali tablolarını denetlemelidir. Denetçinin raporu: 

 

a) incelemenin Uluslararası Gözden Geçirme Sözleşmeleri (ISRE) 2410 ‘Kurumun Bağımsız Denetçisi Tarafından Gerçekleştirilen ara Dönem Mali Bilgiler İncelemesi' veya asgari olarak ISRE 2410'un  gereksinimlerine uygun olan ilgili ulusal standartlara veya uygulamalara uygun olarak gerçekleştirildiğini teyit eden bir beyanı içermeli; ve 

 

b) lisans kararı için dayanak oluşturacak olan ara dönem mali tabloları ile birlikte lisans verene sunulmalıdır. 

 

3. Eğer varsa, denetçi ilave bilgileri de değerlendirmelidir. Denetçinin gerçeklere dayalı bulgulara dair raporu: 

 

a) değerlendirmenin İlgili Hizmetlere dair Uluslararası Standartlar (ISRS) 4400 veya asgari olarak ISRS 4400'ün gereksinimlerine uygun olan ulusal standart ve uygulamalar uyarınca üzerinde mutabık kalınan prosedürlerle gerçekleştirildiğini teyit eden bir beyan içermeli; ve 

 

b) lisans kararı için dayanak oluşturmak için olan ilave bilgiler ile birlikte lisans verene sunulmalıdır. 

 

4. Mali tablolar haricindeki mali bilgiler bir denetçi tarafından değerlendirilmelidir. Bu durumda, denetçinin gerçeklere dayalı bulgulara dair raporu: 

 

a) değerlendirmenin İlgili Hizmetlere dair Uluslararası Standartlar (ISRS) 4400 veya asgari olarak ISRS 4400'ün gereksinimlerine uygun olan ulusal standart ve uygulamalar uyarınca üzerinde mutabık kalınan prosedürlerle gerçekleştirildiğini teyit eden bir beyan içermeli; ve 

 

b) lisans kararı için dayanak oluşturmak için olan ilave bilgiler ile birlikte lisans veren kuruma sunulmalıdır. 

 

 

EK V: ASGARİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

A. Prensip 

 

 

1. Ulusal muhasebe uygulamasının, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarının gereksinimlerine bakılmaksızın, lisans başvurusu sahipleri/lisans alanların Madde 66, 67, 71 ve 83'te belirtildiği gibi asgari seviyede finansal bilgileri lisans verene sunmasını gerektirmektedir. 

 

2. Mali tabloların her bir bileşeni açıkça tanımlanmalıdır. Aşağıdaki bilgiler, sunulan bilgilerin daha iyi anlaşılması için mali tablolar içerisinde belirgin bir şekilde gösterilmeli ve gerekli olduğu yerde tekrar edilmelidir: 

 

a) Raporlama yapan kuruluşun adı (ve yasal formu), ikametgâhı ve iş adresi ve bir önceki yasal hesap kapanış tarihinden bu yana bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler; 

 

b) Mali bilgilerin solo olarak Lisans adayı/lisans alanı veya bir işletmeler grubunu veya başka bir oluşumunu kapsayıp kapsamadığı ve bu tür grup veya oluşumların yapısı ve tertibinin tanımı; 

 

c) Yasal hesap kapanış tarihi ve mali bilgilerin kapsadığı dönem (hem cari hem de karşılaştırmalı bilgiler); ve 

 

d) Kullanılan para birimi. 

 

 

B. Bilanço 

 

 

1. Bilançoda yer alacak kalemlere dair asgari gereksinimler aşağıda belirtilmiştir. 

 

Dönen Varlıklar 

 

i. nakit ve nakit benzeri değerler 

 

ii. oyuncu transferlerinden kaynaklanan alacaklar 

 

iii. grup işletmeleri ve diğer ilgili taraflardan kaynaklanan alacaklar 

 

iv. diğer dönen varlıklar 

 

v. stoklar 

 

Duran varlıklar 

 

vi. maddi duran varlıklar 

 

vii. maddi olmayan duran varlıklar - oyuncular 

 

vii. diğer maddi olmayan duran varlıklar - diğer 

 

ix. yatırımlar 

 

x. diğer duran varlıklar 

 

Kısa vadeli yükümlülükler 

 

xi. banka ve diğer krediler 

 

xii. oyuncu transferlerinden kaynaklanan borçlar 

 

xiii. grup işletmeleri ve diğer ilişkili taraflara olan borçlar 

 

xiv. çalışanlara olan borçlar 

 

xv. SGK/vergi dairesine olan borçlar 

 

xvi. diğer kısa vadeli borçlar 

 

xvii. kısa vadeli karşılıklar 

 

Uzun vadeli yükümlülükler 

 

xviii. banka ve diğer krediler 

 

xix. oyuncu transferlerinden kaynaklanan borçlar 

 

xx. SGK/vergi dairesine olan borçlar 

 

xxi. diğer uzun vadeli yükümlülükler 

 

xxii. diğer vergi borçları 

 

xxiii. uzun vadeli karşılıklar  

 

 

Net varlıklar/yükümlülükler 

 

xxiv. net varlıklar/yükümlülükler 

 

Öz Sermaye 

 

xxv. sermaye ve yedekler 

 

2. Yönetim, (i)’den (xxv)’ye kadar olan kalemlerin bilanço üzerinde veya dip notlarında en iyi şekilde sunulduğunu dikkate alabilir. 

 

3. Toplam kıymetlerden toplam borçların çıkarılması olan net kıymetler/borçlar şeması, Lisans adayının/lisans alanın Madde 71 ve 81'de tanımlanan 2. göstergeyi ihlal edip etmediğini belirlemek için kullanılır. 

 

 

C. Kar ve zarar 

 

 

1. Kar ve zarar hesaplamaları için asgari gereksinimler aşağıda belirtilmiştir. 

 

Gelir 

 

i, gişe gelirleri 

 

ii. sponsorluk ve reklam gelirleri; 

 

iii. yayın hakları 

 

iv. ticari faaliyetler 

 

v. UEFA tarafından verilen katkı payı ve ödül paraları 

 

vi. diğer faaliyet gelirleri 

 

Giderler 

 

vii. satış/malzeme masrafları 

 

viii. çalışanlara yapılan ödemeler 

 

ix. amortisman ve itfa payı 

 

x. sabit kıymet değer düşüklükleri 

 

xi. diğer faaliyet giderleri 

 

Diğer 

 

xii. sabit kıymet satış karı/zararı 

 

xiii. maddi olmayan varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kar/zarar - oyuncular 

 

xiv. finansal gelirler 

 

xv. finansal giderler 

 

xvi. vergi giderleri 

 

xvii. vergi sonrası kar veya zarar  

 

2. Yönetim, (i)’den (xvii)’ye kadar olan kalemlerin gelir tablosu üzerinde veya dip notlarında en iyi şekilde sunulduğunu dikkate alabilir. 

 

 

D. Nakit akım beyanı 

 

 

1. Nakit akım beyanı, mali dönemlere göre aşağıda belirtildiği gibi ayrı olarak sınıflandırılan nakit akışlarını (ve bir önceki mali dönem ile karşılaştırmaları) raporlamalıdır. 

 

a) İşletim faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları 

 

İşletim faaliyetleri, işletmenin temel gelir yaratan, yatırım veya finansman faaliyetlerinden olmayan diğer faaliyetlerdir. Dolayısıyla, genellikle net kar veya zararın belirlenmesinde rol alan işlemlerden ve diğer olaylardan kaynaklanırlar. 

 

b) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, 

 

Yatırım faaliyetleri, uzun vadeli kıymetlerin varlıkların (oyuncu tescilleri dahil) alınması veya elden çıkarılması ve nakde benzer değerlerin arasında bulunmayan diğer yatırımlardır. İşletme, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan brüt nakit girişler ve brüt nakit çıkışlarını ayrı sınıflar halinde raporlamalıdır. 

 

b)Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 

 

Finansman faaliyetleri, işletmenin ortaklarca oluşturulmuş sermayesinin ve borçlarının boyutu ve yapısında değişikliklere neden olan faaliyetlerdir. İşletme, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarını ayrı sınıflar halinde raporlamalıdır. 

 

d) Diğer nakit akışları 

 

Alınan ve ödenen faiz ve temettülerden kaynaklanan nakit akışları birbirlerinden ayrı olarak beyan edilmelidir. Her biri dönemden döneme işletim, yatırım veya finansman faaliyetleri olarak tutarlı bir şekilde beyan edilmelidir. Gelir vergilerinden kaynaklanan nakit akışları ayrı olarak beyan edilmeli ve özel olarak finansman veya yatırım faaliyeti olarak tanımlanamıyorsa, işletim faaliyetinden kaynaklanan nakit akışı olarak sınıflandırılmalıdır. 

 

2. Nakit ve nakit benzeri değerlerin bileşenleri beyan edilmeli ve sunulan nakit akım tablosundaki tutarlar, bilançoda raporlanan eşdeğer kalemlerle uyumlu hale getirilmelidir. 

 

 

E. Mali tablo Dipnotları 

 

 

 

1. Mali tablo dipnotları sistematik olarak sunulmalıdır. Bilanço, Gelir tablosu ve Nakit akım tablosunda bulunan her bir kalem ilgili tüm bilgiler ile çapraz referans

lanmalıdır. 

 

Dipnotlardaki beyanlar için asgari gereksinimler aşağıdaki gibidir: 

a) Muhasebe politikaları 

 

Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan ilkeler ve kullanılan önemli muhasebe politikalarının özeti. 

 

b) Maddi duran varlıklar 

 

Her bir maddi duran varlık sınıfı ayrı ayrı beyan edilmelidir (örn; mülk, stadyum ve ekipman). Her bir maddi duran varlık sınıfı için aşağıdaki bilgiler beyan edilmelidir. 

 

i) Dönem başında ve sonundaki birikmiş amortisman (birikmiş değer düşüklüğü zararları ile birlikte); ve 

 

ii) Dönem esnasındaki değerlemelerden, kar-zarar hesaplamalarında gösterilen değer düşüklüğü zararlarından (varsa), dönem içinde kar-zarar hesaplamalarında tersine çevrilen değer düşüklüğü zararlarından ve amortismandan kaynaklanan ilaveleri, elden çıkarmaları, artışları veya azalmaları gösteren dönem başı ve sonundaki taşıma miktarının hesap mutabakatı. Kullanılan amortisman yöntemleri ve faydalı kullanım ömürleri (veya amortisman oranları) muhasebe politikası notlarında beyan edilmelidir. 

 

c) Maddi olmayan duran varlıklar 

 

Her bir maddi olmayan duran varlık sınıfı ayrı ayrı beyan edilmelidir (örn; oyuncu tescilli, şerefiye ve diğer maddi olmayan varlıklar). Her bir maddi olmayan duran varlık sınıfı için aşağıdaki bilgiler beyan edilmelidir: 

 

i) dönem başında ve sonunda brüt taşıma miktarı ve birikmiş amortisman (birikmiş değer düşüklüğü zararları ile birlikte); ve 

 

ii) dönem esnasındaki değerlemelerden, kar-zarar hesaplamalarında gösterilen değer düşüklüğü zararlarından (varsa) ve amortismandan kaynaklanan ilaveleri, elden çıkarmaları, artışları veya azalmaları gösteren dönem başı ve sonunda taşıma miktarının hesap mutabakatı. Oyuncu tescilleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Ek VI’ya bakınız. 

 

d) Rehinli varlıklar ve koruma altında olan varlıklar (örn. ipotek, rehin) ; Borçlar veya teminatlar için garanti olarak rehin verilen tapu mülk, stadyum ve ekipmanlar üzerindeki sınırlamaların varlığı ve miktarları beyan edilmelidir. Mülkiyeti sınırlı olan maddi olmayan varlıkların varlığı ve defter değeri ve borçlar için teminat olarak rehin verilen maddi olmayan varlıkların defter değeri beyan edilmelidir. 

 

e) Yatırımlar 

 

Yatırımlar, iştirakleri, ortak olarak kontrol edilen işletmeleri ve ortakları kapsamalıdır. İştirakler, ortak olarak kontrol edilen işletmelere ve ortaklara yapılan yatırımlara dair, her bir yatırım için asgari olarak aşağıdaki bilgiler beyan edilmelidir. 

 

i) adı; 

 

ii) kurumun ülkesi veya ikametgahı; 

 

iii) işletmenin iş/operasyon tipi; 

 

iv) sermaye payı oranı; 

 

v) Hisse yapısından farklı olması durumunda, sahip olunan oy hakkı; ve 

 

vi) yatırımların muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntemin tanımı. 

 

f) banka ve diğer krediler 

 

Her bir finansal borç sınıfı için aşağıdaki bilgiler beyan edilmelidir: 

 

i) Tutarlar, süre, tutarı etkileyebilecek tüm önemli koşullar ve şartlar, zamanlama ve gelecekteki nakit akışının kesinliği dahil olmak üzere finansal enstrümanların kapsamı ve doğası hakkında bilgi; ve 

 

ii) Kabul kriterleri ve uygulanan ölçümün temeli dahil olmak üzere kullanılan yöntemler ve muhasebe politikaları 

 

g) Karşılıklar 

 

Karşılıklar, ayrı sınıflarda beyan edilmelidir. Hangi karşılıkların bir sınıf oluşturabileceğini belirlerken, kalemlerin doğalarının tek bir değer beyanında altında birleştirmeye yetecek kadar benzer olup olmadıklarını hesaba katmak gereklidir. Her bir karşılık sınıfı için, dönem başı ve sonundaki defter değeri, dönem içinde ayrılan, iptal edilen ve silinen değerler beyan edilmelidir. 

 

h) Çıkarılmış sermaye ve yedekler 

 

Sermaye, diğer yedekler ve dağıtılmayan karlar ayrı ayrı beyan edilmelidir. 

 

i) Sermaye 

 

Cari yılda ihraç edilen hisselere ilişkin olarak; aşağıdaki bilgiler beyan edilmelidir: 

 

• ihraç edilen hisselerin sayısı ve tipi; 

 

• ihraç edilen hisseler üzerindeki hisse senedi ihraç primi (varsa); 

 

• hisselerin ihracı sonucunda elde edilen toplam tutar 

 

• yeni hisselerin ihraç sebebi .  

 

 

ii) Diğer Yedekler 

 

Mülk, stadyum ve ekipman kalemlerinin değerlemeye tabi tutulması durumunda, değer artış tutarı, dönemdeki değişim ve hissedarların payındaki artış üzerindeki sınırlamaları gösteren bilgiler beyan edilmelidir. 

 

iii) Dağıtılmamış karlar 

 

Raporlama döneminin başında ve bilanço tarihinde birikmiş karların bakiyesi (yani birikmiş kar/zarar), ve rapor döneminde gerçekleşen değişiklikler beyan edilmelidir. i) Kontrol eden taraf 

 

Raporlama yapan kişi/kurumun başka bir tarafça kontrol edilmesi durumunda, ilişkili tarafların ilişkisi ve tarafın adı beyan edilmelidir ve farklı olması halinde nihai kontrol eden tarafın adı da beyan edilmelidir. Bu bilgiler, kontrol eden taraf ve raporlama yapan kişi/kurum arasında herhangi bir işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın beyan edilmelidir. 

 

j) İlişkili taraf işlemleri 

 

Mali tabloların kapsadığı dönemde ilişki taraflar arasında işlem gerçekleşmesi halinde, raporlama yapan işletme, ilişkinin mali tablolar üzerindeki olası etkilerinin anlaşılması için gerekli olan işlemler, devreden bakiyeler ve taahhütler hakkındaki bilgilerin yanı sıra, ilişkili taraflar ile olan ilişkinin doğasını beyan etmelidir. Raporlama yapan işletmenin mali tabloları üzerindeki ilişkili taraf işlemlerinin etkilerini anlamak için ayrı olarak beyanın gerekmesi haricinde, benzer doğaya sahip olan kalemler toplu olarak beyan edilebilir. 

 

Dipnotlar, ilişkili her taraf hakkında asgari olarak aşağıdakileri içermelidir: 

 

i) işlemlerin tutarı ve doğası; 

 

ii) taahhütlerde dahil olmak üzere, devreden bakiyelerin tutarı; ve 

 

• güvence altına alınıp alınmamalarına göre olup olmamalarına göre şartları ve koşulların doğası; ve 

 

• alınan veya verilen tüm teminatların detayları; 

 

iii) devreden bakiyeler ile ilgili olarak tutarlarına şüpheli alacaklar karşılığına ilişkin bakiyeler; ve 

 

iv) ilişkili taraflardan kaynaklanan değersiz veya şüpheli alacaklar bakımından dönem içinde oluşan zararlar. 

 

Aşağıdaki kategoriler için gerekli olan dipnot bilgileri ayrı ayrı açıklanmalıdır ;: 

 

• ana şirket; 

 

• ortak kontrollü veya raporlama yapan işletme üzerinde önemli derecede etkiye sahip olan kuruluşlar ; 

 

• bağlı ortaklıklar; 

 

• ortaklar; 

 

• raporlama yapan kuruluşun risk sermayedarı olduğu ortak girişimler; 

 

• kuruluşun veya ana şirketinin kilit yönetici personeli; ve 

 

• diğer ilişkili taraflar. 

 

Doğrulanabilmeleri halinde, ilişkili taraf işlemlerinin, piyasa şartlarında muvazaasız işlemlerde geçerli olan koşullara denk olan koşullarda gerçekleştirildiğine dair doğrulama. 

 

k) Muhtemel borçlar 

 

Hesaplaşmanın nakit çıkışı olasılığı uzak olmadığı sürece, raporlama yapan işletme yasal kapanış tarihinde geçmişe yönelik her bir muhtemel borç sınıfı için muhtemel borcun doğasına dair kısa bir açıklama ve mümkün olduğu yerde de aşağıdakileri beyan etmelidir: 

 

i) mali etkilerine dair tahmin; 

 

ii) Muhtemel nakit çıkışının miktarı veya zamanlamasına ilişkin belirsizliklere dair gösterge; ve 

 

iii) tazminat olasılığı. 

 

l) Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

 

Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen önemli olaylar beyan edilmelidir (olayın doğası, mali etkilerine dair bir tahmin veya böyle bir tahminin yapılamayacağına dair açıklama). Bu olaylara verilebilecek örnekler aşağıdakiler gibidir: 

 

i) yenileme veya yeniden ödeme hususunda gerçekçi bir ihtimal bulunmayan vadesi yaklaşan borçlar; 

 

ii) önemli faaliyet zararları ; 

 

iii) mali tabloların doğru olmadığını gösteren önemli yolsuzluk veya hataların bulunması; 

 

iv) işletmeyi tasfiye etme veya ticareti durdurma niyetinde olan veya bundan başka alternatifi bulunmayan yönetim; 

 

v) ödenen veya alınan tutarların önemli derecede büyük olduğu oyuncu alım satım işlemleri; 

 

vi) mülklere ilişkin işlemler – örneğin, kulübün stadyumuna ilişkin işlemler. 

 

m) Diğer dipnot beyanları 

 

i) Menajer ücretleri 

 

Bir menajere yapılan veya menajerin faydalanması için yapılan ödemelerin toplam miktarı beyan edilmelidir. 

 

ii) Oyuncuların ekonomik hakları (veya benzeri) 

 

Ekonomik hakları veya benzerleri tamamı lisans adayı tarafından sahip olunmayan tüm oyuncular için, dönemin başlangıcında (veya kaydın alınması) ve sonunda Lisans adayının elinde bulundurduğu ekonomik hakların veya benzerinin yüzdesi beyan edilmelidir. 

 

iii) Vergi giderleri 

 

Vergi giderlerinin içerikleri ayrı olarak beyan edilmelidir. Yani, cari ve/veya ertelenmiş vergiler bakımından raporlama döneminin net kar veya zararının belirlenmesine dahil olan toplam miktar beyan edilmelidir. 

 

iv) Diğer 

 

Bilançoda, gelir tablosunda veya nakit akım tablosunda sunulmayan, ancak bu beyanların anlaşılmasına ilişkin olan ve/veya asgari mali bilgi gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan tüm ilave bilgiler veya beyanlar beyan edilmelidir. 

 

2. Ara dönem mali tabloları dipnotları asgari olarak aşağıdakileri içermelidir: 

 

a) en yakın tarihli yıllık mali tablo ile karşılaştırıldığında ara dönem mali tablolarında aynı muhasebe politikalarının ve hesaplama yöntemlerinin kullanıldığına dair bir beyan veya bu politikaların veya yöntemlerin değişmesi halinde, değişimin doğası ve etkilerinin tanımlanması; ve

 

b) mevcut ara dönemin anlaşılmasına yardımcı olacak önemli olayların veya işlemlerin beyanı. 

 

 

F. Yönetim tarafından hazırlanan faaliyet raporu 

 

 

1. Yıllık mali tablolar, yönetimin tarafından yapılan ve raporlama yapan kuruluşun finansal performansını, finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu temel riskleri ve belirsizlikleri tanımlayan ve açıklayan mali bir gözden geçirme veya yorumu (bazen yönetim raporu olarak anılır) içermelidir. 

 

2. Yıllık mali tablolar, yıl esnasında raporlama yapan kuruluşun idari organında veya yönetim kurulunda görev yapan kişilerin adlarını da içermelidir. 

 

 

EK VI: MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

 

A. İlke 

 

 

1. Madde 66 ve 67’de tanımlandığı gibi mali tablolar, Lisans adayının yasal yapısına bakılmaksızın ilgili ülkenin geçerli mali raporlama çerçevesi, Uluslararası Mali Raporlama Standartları veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Uluslararası Mali Raporlama Standartlarına göre yerel mevzuatın anonim şirketler için gerektirdiği muhasebe standartlarına dayanmalıdır. 

 

2. Mali tablolar, Lisans adayının işletmenin sürekliliği ilkesine , yani öngörülebilen gelecekte operasyonuna devam edeceği varsayımını baz alarak hazırlanmalıdır. Lisans adayının tasfiyeye gitme, ticareti durdurma veya yasalar ya da talimatlar uyarınca alacaklılardan koruma arayışına girme niyeti veya ihtiyacı olmadığı varsayılır. 

 

3. Mali tabloların hazırlanması için uygun bir temel olan mali raporlama çerçevesi aşağıdaki ilkeleri içermelidir: 

 

a) adil sunum; 

 

b) sunumun tutarlılığı; 

 

c) tahakkuk temelli muhasebe; 

 

d) her bir önemli kalemin sınıfının ayrı olarak sunumu; 

 

e) varlıkların ve borçların veya gelirlerin ve giderlerin netleştirilmemesi . 

 

4. Mali tablolar yönetim tarafından onaylanmalıdır ve bu durum raporlama yapan kuruluşun idari organının adına yapılan kısa bir beyan ve imza yoluyla kanıtlanmalıdır. 

 

 

B. Konsolidasyon gereklilikleri. 

 

 

1. Rapor kapsamında yer verilen tüm işletmelerin mali bilgileri (mükerrer Madde 65’de tanımlandığı gibi) tek bir şirketmiş gibi birleştirilmeli veya konsolide edilmelidir. 

 

2. Lisans adayının Madde 18’e göre bir futbol şirketi olması durumunda, lisans adayı futbol şirketinin ve kayıtlı üyenin mali bilgilerini lisans verene sunmalıdır (yani; tek bir şirketmiş gibi birleştirilmiş veya konsolide edilmiş mali tablolar halinde). 

 

 

C. Oyuncu kayıtları için muhasebe gereksinimleri 

 

 

1. Her bir Lisans adayının denetlenmiş mali tabloları anonim şirketler için kullanılan kendi ulusal muhasebe uygulamalarına, Uluslararası Mali Raporlama Standartları veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Uluslararası Mali Raporlama Standartlarına göre hazırlamak zorunda olduğuna bakılmaksızın, bu düzenlemeler, Madde 66, 67 ve 71’de belirtildiği gibi maddi olmayan duran varlıklar olarak değerlendirilen oyuncu kayıtları için özel bir muhasebe gereksinimi içerir. 

 

2. oyuncu lisanslarının satın alınmasına ilişkin giderleri aktifleştiren lisans adayları: 

 

a) C bölümünde, 4. paragrafta tanımlandığı gibi belirli asgari muhasebe gereksinimleri uygulamalıdır; 

 

D bölümünde tanımlandığı gibi bir adet oyuncu tanımlama tablosu hazırlamalıdır. 

 

3. Şüpheye mahal vermemek amacıyla, bir lisans adayının oyuncu transfer giderlerinin aktifleştirilmesinden ziyade masraf gösterilmesini öngören bir muhasebe politikası var ve bu politika ulusal muhasebe mevzuatına uygun ise, bu lisans adayı, aşağıda belirtilen asgari muhasebe uygulamalarını yerine getirmek ve yeniden mali tablo hazırlamak zorunda olmayacaktır. (aşağıdaki paragraf 5(b)'de belirtilen asgari muhasebe gereksinimlerine uyum için gerekli olan ayarlamalar hariç). 

 

4. Asgari muhasebe uygulamaları aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) Bir oyuncunun satın alınmasına ilişkin giderleri aktifleştiren lisans adayları, her oyuncunun lisansı için faydalı ömrünü göz önüne alarak sistemli bir şekilde amortisman ayırmak zorundadır. Bu, aktifin maliyetinin oyuncunun sözleşme süresini kapsayacak şekilde sistemli olarak giderleştirilmesiyle sağlanır. 

 

b) Yalnızca oyuncu transferine ilişkin direkt giderler aktifleştirilebilir. Bunların muhasebeleştirilmesinde, oyuncunun defter değeri, yönetim, piyasa değerinin defter değerinden yüksek olduğuna inansa bile, yukarıya doğru yeniden değerlendirilmemelidir. Ayrıca, lisans adayının yerli bir oyuncunun kullanımı ve/veya transferi üzerinden değer yaratabileceği biliniyorsa da, muhasebeleştirme açısından lisans adayının kendi genç takım oyuncularına ilişkin giderler bilançoya yansıtılmamalıdır, zira yalnızca oyuncu satın alma giderleri aktifleştirilebilir. 

 

c) Amortisman, oyuncunun satın alındığı tarihte başlamalıdır. Amortisman, aktifin satış amacıyla elde tutulan varlık olarak sınıflandırıldığı tarihten önce veya aktifinin kayıtlardan çıkarıldığı (yani başka bir kulübe transferi) tarihte durdurulur. 

 

d) Buna ilaveten aşağıdaki ilkenin uygulanması zorunludur: aktifleştirilen bütün oyuncu değerleri her yıl değer düşüklüğü göz önüne alınarak ayrı ayrı incelenmelidir. Eğer bir oyuncunun olası satış bedelinin bilançodaki defter değerinden düşük olması durumunda, defter değeri olası satış bedeline eşitlenmeli ve bu eşitleme değer düşüklüğü gideri olarak gelir tablosunda yansıtılmalıdır. 

 

Lisans veren lisans başvurusu sahiplerinden oyuncu aktifleştirme maliyetleri bakımından tutarlı muhasebe politikaları uygulamalarını şart koşması tavsiye edilir. 

 

5. Oyuncu lisansının elden çıkarılması için olan asgari gereksinimler aşağıdaki gibidir: 

 

a) Gelir tablosunda belirtilecek olan oyuncu lisansının başka bir kulübe geçirilmesine dair kar/(zarar), elden çıkarma gelirleri ve transfer tarihinde bilançodaki oyuncu lisansının geriye kalan defter değeri arasındaki farktır. 

 

b) Lisans adayının tescilini elinde bulundurduğu oyuncuya dair karlar gelir tablosunda belirtilmemelidir. Şüphenin ortadan kaldırılması amacıyla, bir oyununun ekonomik veya benzeri haklarının başka bir tarafa aktarılmasından kaynaklanan tüm karlar ertelenmeli ve kar sadece oyuncu lisansının başka bir kulübe kalıcı transferinden sonra gelir tablosuna dahil edilebilir. 

 

6. Lisans adayı, muhasebe gereksinimlerinin denetlenen yıllık mali tablolardaki beyanlar ve muhasebe uygulamaları tarafından yerine getirilmemesi halinde ek bilgiler (lisans verene sunulmak üzere) hazırlamalıdır. Ek bilgiler yeniden düzenlenmiş bilançoyu, gelir tablosunu ve yukarıda belirtilen gereksinimleri karşılamak için gerekli dipnotları içermelidir. Ayrıca, ek bilgi dokümanında gösterilen sonuçları ve mali durumu denetlenen (ulusal muhasebe uygulamalarına göre hazırlanmış) mali tablolarda gösterilenlerle uyumlu hale getiren bir not (veya notlar) içermelidir. Yeniden düzenlenen mali bilgiler, üzerinde mutabık kalınan prosedürler kullanılarak denetçi tarafından denetlenmelidir. 

 

 

D. Oyuncu tanımlama tablosu 

 

 

1. Yukarıdaki C(2)’de belirtildiği gibi, bir oyuncu lisansının alınmasına dair giderleri aktifleştiren lisans adayı oyuncu tanımlama tablosu hazırlamalıdır. 

 

2. Oyuncu tanımlama tablosu denetçiye sunulmalıdır. Oyuncu tanımlama tablosunun yıllık mali tablolarda beyan edilmesi veya lisans verene sunulması zorunludur. 

 

3. En son mali tabloların kapanış tarihine kadar elde bulundurulan her oyuncuyla ilgili olarak oyuncu tanımlama tablosunda bulunması gereken asgari bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

a) Oyuncunun adı ve doğum tarihi, 

 

b) Sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri, 

 

c) Oyuncunun lisansının alınmasına ilişkin direkt giderler, 

 

d) Devreden ve dönem sonu birikmiş amortisman, 

 

e) Dönem içindeki gider/amortisman, 

 

f) Dönem içi değer düşüklüğü, 

 

g) Satışlar (gider ve birikmiş amortisman), 

 

h) Net defter değeri(taşınan tutar), ve 

 

i) Oyuncunun lisansının satışından elde edilen kâr/(zarar). 

 

4. Tabloda hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi gereken oyuncular, lisansları dönem içindeki herhangi bir zamanda lisans adayının elinde bulunan ve lisansları için (cari dönemde veya önceki dönemlerdeki herhangi bir zamanda) doğrudan masraf yapılan oyunculardır. 

 

5. Oyuncu tanımlama tablosunda yansıtılan aşağıdaki toplam rakamlar, denetimden geçmiş yıllık mali tablolardaki bilanço ve gelir tablosunda yansıtılan rakamlarla mutabık olmalıdır. 

 

a) Oyuncu lisanslarının amortismanının oyuncu tanımlama tablosunda gösterildiği şekliyle cari dönemdeki toplamı, (aynı döneme ait gelir tablosunda veya ona ilişkin dipnotlarda açıklanan) ‘Oyuncu lisanslarının amortisman rakamı’ ile mutabık olmalıdır; 

 

b) Oyuncu tanımlama tablosunda gösterildiği şekliyle cari dönemde ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları toplamı, (aynı döneme ait gelir tablosunda veya ona ilişkin dipnotlarda açıklanan) ‘Oyuncu lisanslarının değer düşüklüğü rakamı’ ile mutabık olmalıdır; 

 

c) Oyuncu tanımlama tablosundaki oyuncu satışından elde edilen toplam kâr/(zarar) rakamı, (aynı döneme ait gelir tablosunda veya ona ilişkin dipnotlarda açıklanan) ‘Oyuncu satışından elde edilen toplam kâr/(zarar) rakamı’ ile mutabık olmalıdır; 

 

d) Oyuncu tanımlama tablosundaki oyuncuların net defter değeri toplamı, dönem sonu bilançosunda (veya bilanço dipnotlarında) yazılı ‘Maddi olmayan varlıklar - oyuncular rakamı’ ile mutabık olmalıdır;  

 

6. Bu talimatta belirtilen muhasebe uygulamalarına uygunluğu teminen oyuncu muhasebe rakamlarını yeniden düzenlemiş olan lisans adayları açısından, oyuncu tanımlama tablosunda yansıtılan bu toplam rakamlar, ek mali bilgilerde yeniden düzenlenen rakamlarla mutabık olmalıdır.

 

 

EK VII: VADESİ GEÇMİŞ BORÇLAR KAVRAMI 

 

 

1. Borçlar, kabul edilen sürelerde ödenmemeleri halinde vadesi geçmiş sayılır. 

 

2. İşbu talimatın anlamı kapsamında, lisans adayı/ lisans sahibi (yani borçlu kulüp) 31 Mart (Madde 68 ve 69'a göre), 30 Haziran ve 30 Eylül (Madde 84 ve 85'e göre) tarihlerine kadar sırasıyla aşağıdakileri kanıtlaması halinde, borçlar vadesi geçmiş sayılmaz: 

 

a) ilgili bakiyenin tam olarak ödendiğini; veya 

 

b) borç verenin yazılı olarak, ödeme için geçerli son ödeme geçmişe yönelik döneminin uzatılmasını kabul ettiği bir anlaşma yapması (not: borç verenin bir meblağın ödemesini talep etmemiş olması, son ödeme geçmişe yönelik döneminin uzatıldığı anlamına gelmez) ya da (eski) 

 

c) vadesi geçmiş borçlarla ilgili olarak yükümlülüğe itiraz etmek üzere, ulusal mevzuat kapsamında yetkili mercilerin kabul edilebilir olarak değerlendirdiği bir hukuki iddiada bulunması ya da ulusal ya da uluslar arası futbol yetkilileri veya ilgili temyiz mahkemesinde soruşturma açtırması; ancak, eğer karar verme merci (TFF ve/veya Kulüp Mali Kontrol Kurulu) bu iddianın veya bu soruşturmanın bu yönetmelikte belirtilen geçerli tarihlerden kaçınmak amacıyla açıldığını düşünürse (yani zaman kazanmak için), ilgili meblağ hala vadesi geçmiş borç olarak değerlendirilecektir; ya da 

 

d) vadesi geçmiş borçlara ilişkin olarak bir alacaklı tarafından aleyhine açılan davalar veya başlatılan işlemlere ulusal yasalar uyarınca yetkili bir merci, ulusal veya uluslararası yetkili futbol mercileri veya ilgili tahkim mahkemeleri nezdinde itiraz ettiğini ve açılan davalar ve başlatılan işlemlere itiraz için gerekçelere sahip olduğunu ilgili karar verme organlarının (TFF ve/veya UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu) makul takdirine sunabildiğini; ancak; karar verme organlarının (TFF ve/veya UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu) açılan dava veya başlatılan işlemlere itiraz gerekçelerinin yersiz olduğunu düşünürse, bakiye vadesi geçmiş sayılacaktır. 

 

 

EK VIII: MALİ KRİTERLER VE GEREKSİNİMLER İÇİN LİSANS VEREN TARAFIN DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ 

 

A. İlke 

 

 

Madde 16 ve 74’te belirtilen mali kriterlere uyumu kontrol etmek için kullanılan değerlendirme prosedürleri, aşağıda belirtildiği gibi lisans veren tarafından takip edilmesi gereken özel değerlendirme adımlarından oluşur.  

 

 

B. Yıllık ve ara dönem mali tabloları hakkındaki denetçi raporunun değerlendirilmesi 

 

 

1. Yıllık ve ara dönem mali tabloları bakımından, lisans veren aşağıdaki asgari değerlendirme prosedürlerini yerine getirmelidir: 

 

a) Seçilen raporlama yapan kuruluş/kuruluşlar kulüp lisans için uygun olup olmadığının değerlendirilmesi. 

 

b) Lisans kararı için temel oluşturması amacıyla sunulan bilgilerin değerlendirilmesi (ek bilgi içerebilecek yıllık ve ara dönem mali tabloları dahil). 

 

c) Yıllık mali tabloların ve daha sonra da denetçinin raporunun okunması ve değerlendirilmesi. 

 

d) Aşağıdaki paragraf 2 uyarınca asgari beyan ve muhasebe gereksinimleri ile karşılaştırıldığında denetçi raporu üzerinde yapılacak değişikliklerin (yeterliliğe sahip olmayan raporun normal yapısı ile karşılaştırıldığında) ve/veya raporun eksikliklerinin sonuçlarının ele alınması. 

 

2. Yıllık ve ara dönem mali tablolarında hakkındaki denetçi raporunu okuduktan sonra, lisans veren bunu aşağıdaki unsurlara göre değerlendirmelidir: 

 

a) Denetçi raporunun olumlu görüşe sahip olması durumunda, herhangi bir değişiklik olmaksızın, bu durum lisansın verilmesi için yeterli bir gerekçe oluşturur. 

 

b) Denetçi raporunun şartlı görüş veya olumsuz görüş içermesi durumunda, şartlı veya olumsuz görüş içermeyen bir denetim görüşü sağlanana (aynı mali yıl için olan ve asgari gereksinimleri karşılayan başka mali tablolara ilişkin olan) ve lisans veren müteakip denetim görüşü hususunda tatmin olana kadar lisans verilmemelidir. 

 

c) Denetçi raporu işletmenin sürekliliği açısından bir konuya vurgu yapması, olumsuz veya "şartlı" görüşe sahip olması durumunda, 

 

i) aynı mali yıla ilişkin olarak, işletmenin sürekliliği açısından bir konuya vurgu barındırmayan veya olumsuz veya şartlı görüş belirtmeyen müteakip bir denetim görüşü sağlanana kadar; veya 

 

ii) Lisans adayının lisans sezonu sonuna kadar başarılı bir işletmenin sürekliliği ilkesine uygun olarak devam edebileceğini gösteren ilave kanıtlayıcı deliller sağlanana ve lisans veren tarafından değerlendirilene kadar lisans verilmemelidir. İlave kanıtlayıcı deliller, Madde 71’de tanımlanan bilgilerle sınırlı olmamak kaydıyla ek belgeler istenilebilinir (Geleceğe yönelik mali bilgiler). 

 

d) İşletmenin sürekliliği konusunda görüşe şart oluşturmayan hususların olması veya şartlı görüş olması durumunda, lisans veren, kulüp lisans amaçlarına yönelik değişikliklerin etkilerini dikkate almalıdır. Ek kanıtlayıcı deliller sunulmadığı ve lisans veren tarafından yeterli bulunmadığı sürece lisans verilmesi reddedilebilir. Lisans veren tarafından talep edilebilecek olan ek bilgiler denetleme raporunun değiştirilmesi sebebine bağlı olacaktır. 

 

e) Denetçi raporunun Madde 70 paragraf 2(d)'de tanımlanan herhangi bir duruma atıf yapması durumunda, lisans başvurusu reddedilmelidir. 

 

3. Lisans adayının ek bilgi sağlaması durumunda, lisans veren ek bilgilere dair üzerinde mutabık kalınan prosedürlere göre denetçi raporunu değerlendirmelidir. Ek bilgilerin bulunan hata ve/veya istisnalara ilişkin atıfları içermesi durumunda lisans verilmesi reddedilebilir. 

 

 

C. Diğer kulüplere olan vadesi geçmiş borçların değerlendirilmesi 

 

 

1. Diğer kulüplere olan vadesi geçmiş borçlara dair, lisans veren: 

 

a) lisans adayı tarafından sunulan bilgileri kendisi değerlendirmeye karar verebilir; bu durumda değerlendirmeyi aşağıda verilen paragraf 2'ye göre yapmalıdır; veya 

 

b) değerlendirmeyi bağımsız denetçilere yaptırmaya karar verebilir; bu durumunda denetçi raporunu gözden geçirmeli ve özellikle de denetçi tarafından seçilen örneklerin tatmin edici olup olmadığını doğrulamalıdır ve gerekli olduğuna inandığı ek değerlendirmeleri talep edebilir; yani örnek sayısını genişletebilir ve/veya lisans adayından ek kanıtlayıcı deliller talebinde bulunabilir. 

 

2. Değerlendirmenin lisans veren tarafından yapılması halinde, kurum, aşağıda detaylı olarak verildiği gibi transfer borçları tablosu ve bunu destekleyen dokümanlar olmak üzere Lisans adayı tarafından sunulan bilgileri değerlendirmelidir. Değerlendirmenin bağımsız bir denetçi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, aynı adımlar denetçi tarafından atılmalıdır. 

 

a) Transfer borçları tablosundaki toplamın 31 Aralık tarihli yıllık veya ara dönem mali tablolarındaki ‘Oyuncu transferlerine ilişkin borçların' tutarlar ile mutabakatı. 

 

b) Transfer borçları tablosunun matematiksel doğruluğunun kontrol edilmesi. 

 

c) Oyuncu transferleri/kiralamalarının tümünün seçilmesi, sözleşmelerin transfer borçları tablosundaki bilgilerle karşılaştırılması ve tüm transferlerin/kiralamaların vurgulanması. 

 

d) Oyuncu transferleri/kiralamalarının tümünün seçilmesi, bunların transfer borçları tablosundaki bilgilerle karşılaştırılması ve tüm transferlerin/kiralamaların vurgulanması. 

 

e) Transfer borçları tablosuna göre, bir önceki yılın 31 Aralık tarihinden önce gerçekleşmiş bir transfere ilişkin olan ve 31 Mart tarihinde vadesi dolacak olan bir bakiyenin olması halinde, bunun en geç 31 Mart tarihine kadar incelenmesi: 

 

i) Ek VII(2b) uyarınca bir anlaşmaya varılması; veya 

 

ii) Ek VII (2 c veya d) uyarınca anlaşmazlığın/hak iddiasının ortaya çıkması. 

 

 

f) Ödemelere destek olarak banka hesap ekstrelerinin tümünün veya seçilen bir kısmının incelenmesi. 

 

g) Mümkünse: yukarıdaki e(i) ve e(ii) maddelerine destek olarak, ilgili futbol kulübü(leri) ile yapılan anlaşmalar ve/veya yetkili organla yapılan yazışmalar da dahil olmak üzere tüm dokümanların elde edilmesi ve incelenmesi. 

 

 

D. Personele ve/veya SGK/Vergi Dairelerine olan vadesi geçmiş borcun değerlendirmesi 

 

 

1. Çalışanlara ve SGK/vergi dairelerine e olan vadesi geçmiş borçlar konusunda, lisans veren: 

 

a) lisans adayı tarafından sunulan bilgileri kendisi değerlendirmeye karar verebilir; bu durumda değerlendirmeyi aşağıda verilen paragraf 2'ye göre yapmalıdır; veya 

 

b) değerlendirmeyi bağımsız denetçilere yaptırmaya karar verebilir; bu durumunda denetçi raporunu gözden geçirmeli ve özellikle de denetçi tarafından seçilen örneklerin tatmin edici olup olmadığını doğrulamalıdır ve gerekli olduğuna inandığı ilave kanıtlayıcı delilleri talep edebilir; yani örneklemeyi genişletebilir ve/veya lisans adayından ek kanıtlayıcı delil talebinde bulunabilir. 

 

2. Lisans veren, aşağıda detaylı olarak verildiği gibi özellikle çalışan listesi ve bunu destekleyen dokümanlar olmak üzere Lisans adayı tarafından sunulan bilgileri değerlendirmelidir Değerlendirmenin bağımsız bir denetçi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, aynı adımlar denetçi tarafından atılmalıdır. 

 

a) Yönetim tarafından hazırlanan çalışan listesinin elde edilmesi. 

 

b) Çalışanlar listesindeki toplam yükümlülüğün 31 Aralık tarihli yıllık veya ara dönem mali tablolarındaki ‘personele borçlar bakiyesiyle' mutabakatı. 

 

c) Tüm çalışanlara ait teyit yazılarının temin edilmesi ve incelenmesi ve çalışanlar listesinde yer alan bilgilerle karşılaştırılması. 

 

d) Lisans verene göre 31 Mart tarihinde vadesi dolacak olan borcun, 31 Aralık tarihinden önce ortaya çıkan ve çalışanlara ilişkin sözleşmeden veya yasalardan kaynaklanan borcun olması halinde, en geç 31 Mart tarihine kadar bunun incelenmesi: 

 

i) Ek VII(2b) uyarınca bir anlaşmaya varılması veya 

 

ii) Ek VII (2 c veya d) uyarınca anlaşmazlığın/hak iddiasının ortaya çıkması. 

 

e) Ödemelere destek olarak banka hesap ekstrelerinin tümünün veya seçilen bir kısmının incelenmesi. 

 

g) Mümkünse: yukarıdaki e(i) ve e(ii) maddelerine destek olarak, ilgili çalışan(lar) ile yapılan anlaşmalar ve/veya yetkili organla yapılan yazışmalar da dahil olmak üzere gerekli belgelerin elde edilmesi ve incelenmesi. 

 

3. Lisans veren, aşağıda detaylı olarak verildiği gibi özellikle SGK/vergi borçları tablosu ve bunu destekleyen dokümanlar olmak üzere Lisans adayı tarafından sunulan bilgileri değerlendirmelidir Değerlendirmenin bağımsız bir denetçi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, aynı adımlar denetçi tarafından atılmalıdır. 

 

a) Yönetim tarafından hazırlanan SGK/vergi borçları tablosunun elde edilmesi. 

 

b) SGK/vergi borçları tablosundaki toplamın 31 Aralık tarihinde yıllık veya ara dönem mali tablolarındaki ‘SGK/vergi dairesine ilişkin borçların’ tutarları ile mutabakatı. 

 

c) Destekleyici belgelerin elde edilmesi. 

 

d) Lisans verene göre 31 Mart tarihinde vadesi dolacak olan borcun, 31 Aralık tarihinden önce ortaya çıkan ve çalışanlara ilişkin sözleşmeden veya yasalardan dolayı SGK/veri dairesine ilişkin borcun olması halinde, en geç 31 Mart tarihine kadar bunun incelenmesi: 

 

i) Ek VII(2b) uyarınca bir anlaşmaya varılması; veya 

 

ii) Ek VII (2 c veya d) uyarınca anlaşmazlığın/hak iddiasının ortaya çıkması. 

 

e) Ödemelere destek olarak banka hesap ekstrelerinin tümünün veya seçilen bir kısmının incelenmesi. 

 

f) Mümkünse: yukarıdaki d(i) ve d(ii) maddelerine destek olarak, SGK/vergi daireleri ile yapılan anlaşmalar ve/veya yetkili organla yapılan yazışmalar da dahil olmak üzere tüm kanıtlayıcı delillerin elde edilmesi ve incelenmesi. 

 

 

E. Yazılı temsil mektubunun değerlendirilmesi 

 

 

1. Yazılı temsil mektubu konusunda, lisans veren lisanslama kriterlerine ilişkin meydana gelen önemli değişiklikleri, bunların etkilerini okumalı ve dikkate almalıdır. 

 

2. Ayrıca, lisans veren büyük ekonomik öneme sahip olan durum veya olaylara dair bilgileri mali tablolar, geleceğe döneme ilişkin mali bilgiler ve Lisans adayı tarafından sunulan ek kanıtlayıcı deliller ile birlikte okumalı ve değerlendirmelidir. Lisans veren, değerlendirmeyi bir denetçiye yaptırmaya karar verebilir. 

 

3. Lisans veren, Lisans adayının lisans sezonu sonuna kadar işletmenin sürekliliği ilkesine uygun olarak devam edebilme imkanını değerlendirmelidir. Mali bilgilere dayanarak lisans verenin kendisine göre Lisans adayının lisans sezonu sonuna kadar işletmenin sürekliliği ilkesine uygun olarak devam edemeyeceğinin değerlendirmesi halinde lisans verilmesi reddedilmelidir. . 

 

4. Lisans adayının (veya Lisans adayı ile Madde 18'de belirtildiği gibi sözleşmeye dayalı bir ilişkiye sahip olan UEFA üyesi kuruluşun kayıtlı üyesi) veya Lisans adayının raporlama kapsamında bulunan herhangi bir ana şirketinin lisans sezonundan önceki 12 ay içerisinde yasalar veya talimatlar uyarınca (gönüllü veya zorunlu idari prosedürler dahil) alacaklısından koruma arayışında olup olmadığını veya koruma alıp almadığını teyit etmelidir. Şüphenin giderilmesi için; lisans, ilgili kuruluş lisans kararının alındığı anda alacaklılarından korunmaması halinde de verilmemelidir. 

 

 

F. Gelecek döneme ilişkin mali bilgilerin değerlendirmesi 

 

 

1. Geleceğe döneme ilişkin mali bilgiler konusunda, lisans veren Madde 71’de tanımlanan göstergelerin ihlal edilip edilmediğini değerlendirmelidir. Herhangi bir göstergenin ihlal edilmiş olması halinde, lisans veren aşağıdaki paragraf 2'de tanımlandığı gibi gelecek döneme ilişkin mali bilgileri değerlendirmelidir. 

 

2. Bir denetçi tarafından gerçekleştirilebilecek olan değerlendirme prosedürleri asgari olarak aşağıdakileri içermelidir: 

 

a) Gelecek döneme ilişkin mali bilgilerin aritmetik olarak doğruluğunun kontrol edilmesi; 

 

b) Yönetim ile yapılan görüşmeler ve gelecek döneme ilişkin mali bilgilerin incelenmesi yoluyla, gelecek döneme ilişkin mali bilgilerin beyan edilen varsayımlar ve riskler kullanılarak hazırlanıp hazırlanmadığının belirlenmesi; 

 

c) Gelecek döneme ilişkin mali bilgilerdeki açılış bakiyelerinin denetlenen bir önceki yıllık mali tablolar veya incelenen ara dönem mali tablolarındaki (böyle bir ara dönem mali tabloları sunulmuşsa) bilançolarla tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi; ve 

 

d) Gelecek döneme ilişkin mali bilgilerin Lisans adayının idari organı tarafından resmi olarak onaylanıp onaylanmadığının kontrol edilmesi. 

 

e) Mümkünse: örnek olarak sponsorlarla yapılan anlaşmalar, banka hizmetleri, sermaye artırımı, banka teminatları ve yönetim kurulu kararlarına ait tutanaklarını içeren destekleyici belgelerin incelenmesi. 

 

3. Lisans veren, Lisans adayının lisans sezonu sonuna kadar işletmenin sürekliliği ilkesine uygun olarak devam edebilme imkanını değerlendirmelidir (yani; Mali bilgilere dayanarak lisans verenin kendisine göre Lisans adayının lisans sezonu sonuna kadar işletmenin sürekliliği ilkesine uygun olarak devam edemeyeceğini değerlendirmesi halinde lisans verilmemelidir). 

 

 

G. Vadesi geçmiş borçların değerlendirmesi – devamlı takip 

 

 

1. Ayrıntılı vadesi geçmiş borç gereksinimleri konusunda (futbol kulüplerine, çalışanlara ve SGK/vergi dairesine ilişkin ) lisans veren asgari olarak aşağıdaki değerlendirme prosedürlerini uygulamalıdır: 

 

a) lisans sahibinin tamamlanmış borç bilgilerinin okunması ve lisans verenin kulüp lisanslama aşamasında lisans adayına dair mevcut bilgileri ve/veya diğer makul kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak lisans adayının eksik ve/veya yanlış bilgi olup olmadığı konusunda sorgulaması; 

 

b) transfer borçları tablosuna ilişkin olarak, lisans sezonundan önceki yılın 1 Temmuz ve değerlendirme tarihi arasındaki dönemde oyuncu kaydı amacıyla beyan edilen bilgiler ile birlikte sunulan oyuncu listesinin eksiksiz olduğunun doğrulanması. 

 

 

H. Denk hesap şartları bilgilerinin değerlendirilmesi 

 

 

1. Denk hesap şartları bilgileri konusunda, lisans veren, lisans sahibi tarafından sunulan mali bilgilerin kulüp lisansı amacına yönelik olarak aynı raporlama yapan kuruluş/kuruluşlar tarafından sunulan bilgilerle uyumlu olup olmadığını değerlendirmelidir. 

 

2. Asgari olarak, değerlendirme kriterleri aşağıdakileri içermelidir: 

 

a) denk hesap şartları bilgilerinin aritmetik olarak doğru olup olmadığının kontrol edilmesi; 

 

b) denk hesap şartları bilgilerde bulunan bakiyelerin denetlenmiş mali tablolar, ek bilgiler veya bunların bünyesindeki muhasebe kayıtlarında yer alan bakiyelerle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi; 

 

c) denk hesap şartları bilgilerinin lisans sahibinin idari organı tarafından resmi olarak onaylanıp onaylanmadığının kontrol edilmesi. 

 

3. Lisans veren, UEFA Kulüp Mali Kontrol Kuruluna yukarıdaki değerlendirme prosedürlerinin sonuçlarını teyit etmelidir. 

 

 

EK IX: DENK HESAP ŞARTLARI SONUÇLARININ HESAPLANMASI 

 

A. Denk hesap şartları sonuçlarının hesaplamasının özeti 

 

 

1. raporlama döneminin denk hesap şartları sonuçları ilgili gelirden ilgili giderlerin çıkarılması yoluyla hesaplanır (bkz. Madde 77). 

 

2. İlgili gelir aşağıdaki kalemlerin toplamına eşittir (bölüm B’de detaylandırılmıştır): 

 

a) Gelir – Gişe gelirleri 

 

b) Gelir – Sponsorluk ve reklam 

 

c) Gelir – Yayın hakları 

 

d) Gelir – Ticari faaliyetler 

 

e) Gelir – Diğer faaliyet gelirleri 

 

f) Oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan karlar (veya oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan gelirler) 

 

g) maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan gelirler 

 

h) Finansal gelirler 

 

Paragraf 2’de yer alan a) şıkkından h) şıkkına kadar olan öğelerin aşağıdakileri içermesi durumunda ilgili gelir düşer (bölüm B'de detaylandırılmıştır): 

 

i) Parasal olmayan krediler 

 

j) İlişkili taraflarla yapılan gerçeğe uygun değerin üzerindeki gelir işlemleri 

 

k) Kulübe ilişkin olmayan futbol dışı işlemlerden kaynaklanan gelirler 

 

3. İlgili giderler aşağıdaki kalemlerin toplamına eşittir (bölüm C’de detaylandırılmıştır): 

 

a) Giderler – Satış/malzeme masrafları 

 

b) Giderler – Personel giderleri 

 

c) Giderler – Diğer faaliyet giderleri 

 

d) Oyuncu kayıtlarının amortismanı/değer düşüklüğü ve oyuncu kayıtlarının elden çıkarılmasından kaynaklanan zararlar (veya oyuncu lisansının alınmasına dair masraflar) 

 

e) Finansal giderler ve temettü 

 

Paragraf 3’de yer alan a) şıkkından e) şıkkına kadar olan kalemlerin aşağıdakileri içermesi durumunda ilgili giderler artar (bölüm B'de detaylandırılmıştır): 

 

f) İlişkili taraflarla yapılan gerçeğe uygun değerin altındaki gider işlemleri 

 

Paragraf 3’de yer alan a) şıkkından e) şıkkına kadar olan kalemlerin aşağıdakileri içermesi durumunda ilgili giderler azalır (bölüm B'de detaylandırılmıştır): 

 

g) Gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan giderler 

 

h) Sosyal gelişim projeleri faaliyetlerine ait giderler 

 

i) Parasal olmayan borçlar/giderler 

 

j) Maddi duran varlıkların inşası ile doğrudan ilişkili olan finansman giderleri 

 

k) Kulübe ilişkin olmayan futbol dışı işlemlerden kaynaklanan giderler 

 

 

B. İlgili gelir 

 

 

1. İlgili gelirlerin kalemlerine dair tanımlar aşağıdaki gibidir: 

 

a) Gelir – Gişe gelirleri 

 

Ulusal müsabakalar (lig ve kupa), UEFA kulüp müsabakaları ve diğer müsabakalara (dostluk müsabakaları ve turlar) ilişkin olarak müsabaka günü satılan biletler ve sezonluk biletlerden, genel girişten ve kurumsal katılımlardan elde edilen gelirleri içerir. Gişe gelirlerine üyelik ücretleri de dahildir. 

 

b) Gelir – Sponsorluk ve reklam 

 

Ana sponsor, diğer sponsorlar, saha etrafındaki ve diğer panolardaki reklamlar, diğer sponsorluk ve reklamlardan elde edilen gelirleri içerir. 

 

c) Gelir – Yayın hakları 

 

Ulusal müsabakalar (lig ve kupa), UEFA kulüp müsabakaları ve diğer müsabakalara (dostluk müsabakaları ve turlar) ilişkin olarak yayın haklarının televizyon, radyo, yeni medya araçları ve diğer yayın organlarına satışından elde edilen gelirleri içerir. 

 

d) Gelir – Ticari faaliyetler 

 

Ticari satışlardan, yiyecek – içecek satışlarından, konferanslardan, şans oyunlarından ve kategoride belirtilmemiş diğer ticari faaliyetlerden elde edilen gelirleri içerir. 

 

e) Gelir – Diğer faaliyet gelirleri 

 

Yukarıda tanımlanmamış diğer tüm işletim gelirlerini, alt şirketlerden, kiralamalardan, temettülerden ve futbol dışı operasyonlardan elde edilen gelirleri içerir. 

 

f) Oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan karlar (veya oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan gelirler) 

 

Bir kulübün, İlgili gelirin hesaplanmasına (i) oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan karlar veya (ii) oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan gelirleri dahil edip etmeyeceği kulübün mali tablolarındaki oyuncu kayıtlarının muhasebesi için kullandığı yönteme ve aşağıda tanımlanan gereksinimlerin uygulanmasına bağlıdır: 

 

i) Oyuncu kayıtlarının muhasebesi için “aktifleştirme ve amortisman” yöntemini kullanan bir kulüp için, oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan kar, transfer zamanında oyuncu lisansının net defter değerinin alınan ve alınabilecek olan net satış gelirlerinden çıkarılması ile hesaplanır. 

 

Net elden çıkarma gelirlerinin transfer döneminde oyuncu lisansının net defter değerini aşması halinde, oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan kar rapor edilir. Bu tür karlar, denk hesap şartları sonuçlarının hesaplanması için ilgili gelirlere dahil edilmelidir. 

 

ii) Oyuncu kayıtlarının muhasebesi için “gelir ve gider” yöntemini kullanan bir kulüp için, oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan gelir, oyuncu lisansının başka bir kulübe transferinden kaynaklanan net satış gelirleridir. Net satış gelirleri, oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan parasal gelir ile eşit olmalıdır. Denk hesap şartları hesaplamasına yönelik olarak: 

 

ii) Yıllık mali tablolarında oyuncu kayıtlarının muhasebesi için “aktifleştirme ve amortisman” yöntemini kullanan kulüpler için, ilgili gelir ve ilgili giderler bu muhasebe uygulamasını yansıtmalıdır: 

 

iv) Yıllık mali tablolarında oyuncu kayıtlarının muhasebesi için “gelir ve gider” yöntemini kullanan kulüpler için, kulüp “gelir ve gider “ yöntemini veya “sermayeleştirme ve amortisman” yöntemini kullanabilir. Seçilen uygulama, bir raporlama döneminden diğerine kadar tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. 

 

g) Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan gelirler 

 

Bir raporlama dönemindeki maddi duran varlıklara (bir kulübün stadyumu ve antrenman tesislerini içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan) dair kar aşağıdaki istisnalarla birlikte denk hesap şartları sonucundan hariç tutulmalıdır: 

 

i) Stadyum veya antrenman tesislerinin dışında bir maddi duran varlığın yerine konulmaması durumunda, gelir beyanında belirtilen satış karı aşağıdakilere göre ilgili gelir olarak hesaba katılabilir: 

 

i) 1 raporlama yapan kuruluşun mali tablolarında maddi duran varlık olarak belirtilen varlığın satış gelirleri ve tarihi maliyeti arasındaki fark; 

 

ii) Bir kulübün satılmış maddi duran varlığını yerine koyduğunu göstermesi durumunda, gelir beyanında belirtilen elden çıkarma karı aşağıdakilere göre ilgili gelir olarak hesaba katılabilir: 

 

ii) 1 raporlama yapan işletmenin mali tablolarında maddi duran varlık olarak belirtilen veya belirtilecek olan varlığın satış gelirleri ve tam varlık yerine koyma maliyeti arasındaki fark; 

 

ii.2 bir kulüp tarafından finansal kiralama/kiralama sözleşmesine göre kullanılacak olan yerine koyulan varlık bakımından, satış gelirleri ve asgari 50 yıllık kira ödemesinin mevcut değeri arasındaki fark. 

 

h) Finansal gelir 

 

Finansal gelir, işletme varlıklarının faizi ile birlikte başkaları tarafından kullanılmasından kaynaklanan faiz geliri hakkındadır. 

 

i) Parasal olmayan krediler 

 

Denk hesap şartları hesaplaması için parasal olmayan krediler ilgili gelirlerden hariç tutulacak şekilde uygun ayarlamalar yapılmalıdır. Parasal olmayan kalemler parasal kalem tanımını karşılamayan kalemlerdir. Parasal kalemler sahip olunan para birimi, varlıklar ve sabit veya belirlenebilir sayıda para birimi şeklinde alınacak veya ödenecek borçlar olarak tanımlanır. Parasal bir kalemin temel niteliği sabit veya belirlenebilir sayıda para biriminin alınması hakkıdır (veya sevk etme yükümlülüğüdür). Parasal olmayan kalem örnekleri arasında aşağıdakiler vardır:  

 

• Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemeleri ; 

 

• Stok değerlemeleri ; 

 

• Duran varlıklar (oyuncu kayıtları dahil) bakımından değer düşüklüğü veya amortisman tutarının ters kayıtla iptal edilmesi ; ve 

 

• Parasal olmayan kalemlerde kambiyo karları/(zararları). 

 

j) İlişkili taraflarla yapılan gerçeğe uygun değerin üzerindeki gelir işlemleri 

 

Denk hesap şartları sonucuna yönelik olarak, lisans sahibi tüm ilişkili taraf işlemlerinin gerçeğe uygun değerini belirlemelidir. Tahmin edilen gerçeğe uygun değerin kayıtlı değerden farklı olması durumunda, ilgili gelire artış yönünde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı akılda bulundurularak ilgili gelir uygun şekilde düzeltilmelidir. 

 

Lisans sahibinin işlemin gerçeğe uygun değerini göstermesini gerektiren ilişkili taraf işlemlerine dair örnekler aşağıdaki gibidir: 

 

• Sponsorluk haklarının kulüp tarafından ilişkili bir tarafa satılması; 

 

• Kulüp tarafından ilişkili bir tarafa davetiye biletlerinin satışı ve yönetim locasının kullandırılması; ve 

 

• Kulübe mal ve hizmetlerin sağlandığı ilişkili tarafla yapılan tüm işlemler. 

 

İlgili gelirden daima hariç tutulmaları gerektiği için ayarlanması gereken ilişkili taraf işlemlerine dair örnekler aşağıdaki gibidir: 

 

 

• Bağış olarak kulüp tarafından ilişkili taraftan alınan paralar; ve 

 

• İlişkili tarafça kulüp adına borçların ödenmesi. 

 

İlişkili tarafın yaptığı katkılar, (D) bölümünde daha ayrıntılı tanımlandığı gibi denk hesap şartları gereksiniminin değerlendirmesinin bir parçası olarak sadece kabul edilebilir sapmanın (Madde 80’de tanımlandığı gibi) belirlenmesinde hesaba katılabilir. İlişkili tarafın, ilişkili taraf işlemlerinin tanımları ve ilişkili taraf işleminin gerçeğe uygun değerinin tanımı (E) bölümünde sunulmuştur. 

 

k) Kulübe ilişkin olmayan futbol dışı işlemlerden kaynaklanan gelirler 

 

Futbol dışı işlemlerden kaynaklanan gelirlerin (ve giderlerin – bkz. bölüm C(1)(k)) sadece faaliyetlerle, mekanlar veya futbol kulübünün markası ile açıkça ve net bir şekilde ilişkili olmamaları durumunda ilgili gelirin hesaplamasından hariç tutulmalıdır. Mali tablolarda futbol dışı işlem olarak rapor edilebilecek olan; ancak, ilgili gelir ve giderlerin hesaplanması için normal olarak düzeltilmesi gerekecek faaliyet örnekleri aşağıdaki gibidir: 

 

• Otel, restoran, konferans merkezi, iş binaları (kiralama için), sağlık merkezi ve diğer spor takımları gibi kulüp stadyumunda veya antrenman tesislerinde veya bunların yakınında bulunan operasyonlar; ve 

 

• Operasyonlarının bir parçası olarak açık bir şekilde kulübün adını/markasını kullanan operasyonlar.  

 

 

C. İlgili giderler 

 

 

1. İlgili giderler kalemlerine dair tanımlar aşağıdaki gibidir: 

 

a) Giderler – Satış/malzeme masrafları 

 

yeme içme, mağaza, tıbbi bakım, araçlar ve spor malzemeleri gibi tüm faaliyetlerin satış giderlerini ı içerir. 

 

b) Giderler – Çalışanlara yapılan ödemeler (personel giderleri) 

 

Direktörler, yönetim ve idari yetkiye sahip olanlarda dahil olmak üzere raporlama dönemi esnasında çalışanlar tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin karşılığı olan tüm ücretleri içerir. Çalışanlara yapılan ödemeler; kısa dönemli çalışan sosyal yardımları (aylıklar, haftalıklar, sosyal güvenlik katkıları, kar paylaşımı ve ikramiyeler gibi), parasal olmayan sosyal yardımları (tıbbi bakım, barınma, araç ve ücretsiz veya indirimli mallar veya hizmetler gibi), istihdam sonrası sosyal yardımları (istihdam sonrası borçlar), diğer uzun dönemli çalışan sosyal yardımlarını, sözleşmenin feshinden kaynaklanan ödemeleri ve hisse bazlı ödemeleri kapsar. 

 

c) Giderler – Diğer faaliyet giderleri 

 

Müsabaka giderleri, kiralama masrafları, idari masrafları ve genel masraflar ve futbol dışı faaliyetlere ait giderler gibi tüm faaliyet giderlerini içerir. Ek V-C’deki asgari beyan gereksinimlerine göre, duran varlıkların amortismanı, itfa payı ve değer düşüklüğü, diğer işletim giderlerine dahil değildir ve gelir tablosunda ayrı olarak açıklanmalıdır.. 

 

d) Oyuncu kayıtlarının amortismanı/değer düşüklüğü ve oyuncu kayıtlarının elden çıkarılmasından kaynaklanan zararlar veya oyuncu lisansının alınmasına dair masraflar 

 

Bir kulübün, İlgili gelirin hesaplanmasına (i) oyuncu lisansının amortismanını/değer düşüklüğünü veya (ii) oyuncu lisansının alınmasından kaynaklanan masrafları dahil edip etmeyeceği kulübün mali tablolarındaki oyuncu kayıtlarının muhasebesi için kullandığı yönteme ve aşağıda tanımlanan gereksinimlerin uygulanmasına bağlıdır: 

 

i) Oyuncu kayıtlarının muhasebesi için “sermayeleştirme ve amortisman” yöntemini kullanan bir raporlama yapan işletme için, bir raporlama döneminde oyuncu lisansının alınmasından kaynaklanan masrafların amortismanı/değer düşüklüğü Ek VI C’de tanımlanan asgari muhasebe gereksinimlerine uygun olarak hesaplanmalıdır. Bir oyuncu lisansının satışından kaynaklanan zarar, transfer zamanında oyuncu lisansının net defter değerinin alınan ve alınabilecek olan net elden çıkarma gelirlerinden çıkarılması ile hesaplanır. Net elden çıkarma gelirlerinin transfer döneminde oyuncu lisansının net defter değerinden az olması halinde, oyuncu lisansının elden çıkarılmasından kaynaklanan zarar rapor edilir. Bu tür kayıplar, denk hesap şartları sonuçlarının hesaplanması için ilgili giderlere dahil edilmelidir. 

 

ii) Oyuncu kayıtlarının muhasebesi için “gelir ve gider” yöntemini kullanan bir raporlama yapan işletme için, oyuncu lisansının alınmasının masrafları bir raporlama döneminde kaydedilir. 

 

Denk hesap şartları hesaplamasına yönelik olarak: 

 

iii) Yıllık mali tablolarında oyuncu kayıtlarının muhasebesi için “sermayeleştirme ve amortisman” yöntemini kullanan kulüpler için, ilgili gelir ve ilgili giderler bu muhasebe uygulamasını yansıtmalıdır: 

 

iv) Yıllık mali tablolarında oyuncu kayıtlarının muhasebesi için “gelir ve gider” yöntemini kullanan kulüpler için, kulüp “gelir ve gider “ yöntemini veya “sermayeleştirme ve amortisman” yöntemini kullanmayı seçebilir. Seçilen uygulama, bir raporlama döneminden diğerine kadar tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. 

 

e) Finansman masrafları ve temettüler 

 

Finansman masrafları; borçlu cari hesaplar ve banka kredileri ve diğer krediler üzerindeki faiz ve mali kiralamalar bakımından finansman ücretleri dahil olmak üzere, bir işletme tarafından fon borcunun alınması ile oluşan diğer masrafları ve faizleri içerir. Temettüler, özkaynak araçlarının sahiplerine dağıtılmasıdır. Temettülerin mali tablolarda belirtilmesi halinde, temettülerin kar-zarar muhasebesinde veya alternatif niteliğindeki bir beyanda sunulup sunulmadığına bakılmaksızın, temettü miktarları ilgili giderler olarak belirtilmelidir. 

 

f) İlgili taraflarla yapılan adil değerin altındaki gider işlemleri 

 

Denk hesap şartları sonucuna yönelik olarak, lisans sahibi ilgili tüm taraf işlemlerinin adil değerini belirlemelidir. Tahmin edilen adil değerin kaydedilen değerden farklı olması durumunda, ilgili gelire azalma yönünde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı akılda bulundurularak ilgili gelir uygun şekilde ayarlanmalıdır. 

 

İlgili taraf işlemlerinin adil değerinin ilave tanımları (E) bölümünde belirtilmiştir. 

 

g) Gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan masraflar 

 

Gençlik geliştirme giderlerinin denk hesap şartları sonucunun hesaplamasından hariç tutulması için uygun ayarlamalar yapılabilir. Gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan masraflar; bir kulübün gençlik geliştirme programında bulunan genç oyuncuları eğitmek, yetiştirmek ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerle doğrudan ilişkili giderler (kulübün gençlik geliştirme programına sahip olmaması durumunda gerçekleştirilmez) ve gençlik geliştirme ile doğrudan ilişkili kulüp tarafından alınan tüm gelirlerin neti anlamına gelir. Denk hesap şartları gereksinimi raporlama yapan bir işletmenin gençlik geliştirme faaliyetlerine yönelik giderlerini ilgili giderlerden hariç tutmasına izin verir; çünkü buradaki amaç kulübün uzun vadeli fayda görmesi için tesisler ve faaliyetler üzerine yapılan yatırım ve harcamaları teşvik etmektir. Gençlik geliştirme faaliyeti sayılan faaliyetler aşağıdakiler gibidir; ancak bunlarla sınırlı değildir: 

 

i) Gençlik sektörünün (altyapının) organizasyonu; 

 

ii) Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde oynanan ve üye federasyon tarafından tanınan resmi müsabakalarda veya programlarda yer alan genç takımlar (altyapı takımları); 

 

iii) Farklı yaş grupları için futbol eğitimi programı (oyun becerileri, teknik, taktiksel ve fiziksel); 

 

iv) Oyunun Kuralları hakkında eğitim programı; 

 

v) Genç oyuncular için tıbbi destek; ve 

 

vi) Futbol dışı eğitimler. 

 

Doğrudan ilişkili giderler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler gibidir: 

 

vii) Konaklama masrafları, tıbbi ücretler, eğitim ücretleri, seyahat ve harcırah, araç ve giysiler, tesis tutulması gibi gençlik geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında kullanılan veya tüketilen malların ve hizmetlerin masrafları; 

 

viii) Madde 52 ve 53’da tanımlandığı gibi, kulüp tarafından istihdam edilmelerinin sebebi tamamen gençlik geliştirme faaliyetlerine yönelik olması durumunda, oyuncular dışında gençlik programı başkanı ve gençlik (altyapı) antrenörleri gibi tamamen gençlik geliştirme programı ile ilişkili olan çalışanların sosyal yardım masrafları; 

 

ix) Lisans sahibinin yasal kapanış geçmişe yönelik itibariyle 18 yaşının altında olan çalışan konumundaki genç oyuncular için ödenen sosyal yardım masrafları. Lisans sahibinin yasal kapanış geçmişe yönelik itibariyle 18 yaşında veya üstünde genç oyuncu olan çalışanların sosyal yardım masrafları ilgili giderlerden hariç tutulamaz. Raporlama yapan bir işletmenin gençlik geliştirme faaliyetleri giderlerini diğer giderlerden ayrı olarak tanımlayamaması halinde, bu giderlere gençlik geliştirme faaliyetleri giderleri olarak muamele yapılmaz. Aşağıdakiler, gereksinimin amacına yönelik olarak gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan harcamaların parçası değildir: 

 

x) Oyuncu keşfi masrafları; 

 

xi) Bir menajere veya başka bir kulübe ödenen ücretler gibi genç bir oyuncunun lisansının elde edilmesi için ödenen ücretler; 

 

xii) Doğrudan gençlik geliştirme faaliyetlerine ilişkilendirilemediği sürece satış, idari ve diğer genel masraflar; 

 

xiii) Gençlik geliştirme faaliyetlerinde kısmen yer alan çalışanlar için ödenen sosyal yardımların masrafları (örneğin; gençlik geliştirme faaliyetlerinde yarı zamanlı olarak görev alan bir antrenör); 

 

xiv) Mülk, stadyum ve ekipman maliyetleri ve/veya bunların aşınma payı (maddi duran varlıkların aşınma payı da dahildir ancak bununla sınırlı değildir; gençlik geliştirme faaliyetlerine ilişkin bu tür varlıklar ilgili giderlerden ayrı olarak hariç tutulur). 

 

h) Toplum gelişimi faaliyetlerine yapılan masraflar 

 

Toplum gelişimi giderlerinin denk hesap şartları sonucunun hesaplamasından hariç tutulması için uygun ayarlamalar yapılabilir. Toplum gelişimi faaliyetlerine yapılan masraflar; bir kulübün spora katılımı artırmak ve sosyal gelişimi ileriye taşımak amacıyla toplum yararına gerçekleştirilen faaliyetlerle doğrudan ilişkili masraflar anlamına gelir (kulübün toplum gelişimi faaliyetlerini üstlenmemesi durumunda gerçekleştirilmez). Toplum gelişimi faaliyetleri bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler gibidir: 

 

i) Eğitimin ilerlemesi; 

 

ii) Sağlığın ilerlemesi; 

 

iii) Sosyal katılımın ve eşitliğin gelişmesi; 

 

iv) Yoksulluğun önlenmesi veya azaltılması;  

 

v) İnsan haklarının gelişimi, anlaşmazlıkların çözümü veya dini veya ırksal uyumun veya eşitliğin ve çeşitliliğin artırılması; 

 

vi) Amatör sporun gelişimi; 

 

vii) Çevre korumasının gelişimi veya artırılması; veya 

 

viii) Gençlik, yaş, hastalık, engellilik, mali zorluk veya diğer dezavantajlardan dolayı muhtaç olanların refaha kavuşturulması. Doğrudan ilişkili giderler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler gibidir: 

 

ix) Toplum gelişimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında kullanılan veya tüketilen malların ve hizmetlerin masrafları; 

 

x) Tamamen toplum gelişimi faaliyetlerinde görev alan çalışanların sosyal yardım ödemeleri; 

 

xi) spora katılımı artırmak ve/veya sosyal gelişimi ileriye taşımak amacıyla diğer işletmelere yapılan bağışlar. Raporlama yapan bir işletmenin toplum gelişimi faaliyetleri giderlerini diğer giderlerden ayrı olarak tanımlayamaması halinde, bu giderlere toplum gelişimi faaliyetleri giderleri olarak muamele yapılmaz. Aşağıdakiler, gereksinimin amacına yönelik olarak toplum gelişimi faaliyetlerine yapılan harcamaların parçası değildir: 

 

xii) Doğrudan toplum gelişimi faaliyetlerine ilişkilendirilemediği sürece satış, idari ve diğer genel masraflar; 

 

xiii) Toplum gelişimi faaliyetlerinde kısmen yer alan çalışanlar için ödenen sosyal yardımların masrafları (örneğin; toplum gelişimi faaliyetlerinde bir şekilde yer alan bir oyuncu); 

 

xiv) Mülk, stadyum ve ekipman maliyetleri ve/veya bunların aşınma payı (maddi duran varlıkların aşınma payı da dahildir ancak bununla sınırlı değildir; toplum gelişimi faaliyetlerine ilişkin bu tür varlıklar ilgili giderlerden ayrı olarak hariç tutulur). 

 

i) Parasal olmayan borçlar/ücretler 

 

Denk hesap şartları hesaplaması için parasal olmayan borçlar/ücretler ilgili gelirlerden hariç tutulacak şekilde uygun ayarlamalar yapılabilir. Parasal olmayan kalemler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölüm B (1) (i)'ye bakınız. 

 

Toplum gelişimi faaliyetleri bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler gibidir: 

 

i) Eğitimin ilerlemesi; 

 

ii) Sağlığın ilerlemesi; 

 

iii) Sosyal katılımın ve eşitliğin gelişmesi; 

 

iv) Yoksulluğun önlenmesi veya azaltılması; 

 

v) İnsan haklarının gelişimi, anlaşmazlıkların çözümü veya dini veya ırksal uyumun veya eşitliğin ve çeşitliliğin artırılması; 

 

vi) Amatör sporun gelişimi; 

 

vii) Çevre korumasının gelişimi veya artırılması; veya 

 

viii) Gençlik, yaş, hastalık, engellilik, mali zorluk veya diğer dezavantajlardan dolayı muhtaç olanların refaha kavuşturulması. Doğrudan ilişkili giderler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler gibidir:  

 

ix) Toplum gelişimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında kullanılan veya tüketilen malların ve hizmetlerin masrafları; 

 

x) Tamamen toplum gelişimi faaliyetlerinde görev alan çalışanların sosyal yardım ödemeleri; 

 

xi) Spora katılımı artırmak ve/veya sosyal gelişimi ileriye taşımak amacıyla diğer işletmelere yapılan bağışlar. Raporlama yapan bir işletmenin toplum gelişimi faaliyetleri giderlerini diğer giderlerden ayrı olarak tanımlayamaması halinde, bu giderlere toplum gelişimi faaliyetleri giderleri olarak muamele yapılmaz. Aşağıdakiler, gereksinimin amacına yönelik olarak toplum gelişimi faaliyetlerine yapılan harcamaların parçası değildir: 

 

xii) Doğrudan toplum gelişimi faaliyetlerine ilişkilendirilemediği sürece satış, idari ve diğer genel masraflar; 

 

xiii) Toplum gelişimi faaliyetlerinde kısmen yer alan çalışanlar için ödenen sosyal yardımların masrafları (örneğin; toplum gelişimi faaliyetlerinde bir şekilde yer alan bir oyuncu); 

 

xiv) Mülk, stadyum ve ekipman maliyetleri ve/veya bunların aşınma payı (maddi duran varlıkların aşınma payı da dahildir ancak bununla sınırlı değildir; toplum gelişimi faaliyetlerine ilişkin bu tür varlıklar ilgili giderlerden ayrı olarak hariç tutulur). 

 

i) Parasal olmayan borçlar/ücretler 

 

Denk hesap şartları hesaplaması için parasal olmayan borçlar/ücretler ilgili gelirlerden hariç tutulacak şekilde uygun ayarlamalar yapılabilir. Parasal olmayan kalemler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölüm B (1) (i)'ye bakınız. 

 

j) Maddi duran varlıkların inşası ile doğrudan ilişkili olan finansman masrafları 

 

Bir lisans sahibi, kulübün futbol faaliyetleri için kullanılan varlıkların inşası ile doğrudan ilişkili olan ve raporlama döneminde varlık kullanıma hazır olana kadar varlığın masrafının bir parçası olarak sermayeleştirilmek yerine gider gösterilen tüm finansman maliyetlerini denk hesap şartları sonucunun hesaplamasından hariç tutabilir. 

 

Ayarlanabilecek olan miktar reel faiz masrafından (sermayeleştirilmediği sürece) faizin ilgili olduğu borç miktarın geçici yatırımından elde edilen tüm yatırım gelirinin çıkarılmasıdır. İlgili faiz; işletmenin varlık için masraf yaptığı, borçlanma maliyeti yaptığı ve varlığı amacına yönelik olarak veya satış için hazırlamak için gerekli faaliyetleri üstlendiği tarihten varlığın tamamlandığı tarihe kadardır. 

 

Varlığın inşasının tamamlanmasından sonra, tüm finansman maliyetleri denk hesap şartları sonucu hesaplamasına dahil edilmelidir. 

 

k) Kulübe ilişkin olmayan futbol dışı işlemlerden kaynaklanan giderler 

 

Futbol dışı işlemlerden kaynaklanan giderlerin (ve gelirlerin – bkz. bölüm B(1)(k)) sadece faaliyetlerle, mekânlar veya futbol kulübünün markası ile açıkça ve net bir şekilde ilişkili olmamaları durumunda ilgili giderin hesaplamasından hariç tutulabilir. Mali tablolarda futbol dışı işlem olarak rapor edilebilecek olan; ancak, ilgili gelir ve giderlerin hesaplanması için normal olarak ayarlanması gerekecek faaliyet örnekleri aşağıdaki gibidir: 

 

2. Aşağıdaki gider tipleri, denk hesap şartları sonucunun hesaplamasından hariç tutulabilir. 

 

a) Maddi duran varlıkların aşınma payı/değer düşüklüğü 

 

Aşınma payı, faydalı kullanım ömrü; yani varlığın işletme tarafından kullanılması beklenen dönem boyunca bir varlığın amortismana tabi tutarının sistematik tahsisidir. Değer düşmesi zararı, maddi duran bir varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşmasına neden olan, yani bir varlığın adil değerinden yüksek, satış ve kullanım değerini maliyetlerinden az olan tutardır. Maddi duran varlıkların bir raporlama dönemindeki aşınma payı ve/veya değer düşüklüğü denk hesap şartları hesaplamasından hariç tutulabilir; çünkü buradaki amaç kulübün uzun vadeli fayda görmesi için tesisler ve faaliyetler üzerine yapılan yatırım ve harcamaları teşvik etmektir. 

 

b) Oyuncu kayıtları dışındaki maddi olmayan duran varlıkların amortismanı/değer düşüklüğü 

 

Amortisman, faydalı kullanım ömrü; yani varlığın işletme tarafından kullanılması beklenen dönem boyunca bir varlığın amortismana tabi tutarının sistematik tahsisidir. Değer düşmesi zararı, bir varlığın defter değerinin satış maliyetleri çıkarılan adil değerini aşmasına neden olan tutardır. Oyuncu kayıtlarının alınmasından kaynaklanan maliyetler dışındaki maddi olmayan duran varlıkların bir raporlama dönemindeki amortismanı/değer düşüklüğü denk hesap şartları sonucu hesaplamasından hariç tutulabilir. Şüphenin önlenmesi için, bir oyuncu lisansının alınması maliyetlerinin amortismanı/değer düşüklüğü bir raporlama dönemindeki denk hesap şartları hesaplamasına dahil edilmelidir (bkz. bölüm C(1)(d)). 

 

c) Vergi giderleri 

 

Gelir vergisi bakımından vergi giderleri; vergiye tabi kara dayalı olan tüm yurtiçi ve yurtdışı vergilerini içerir. Vergiye tabi kar (vergi zararı), gelir vergilerinin ödenecek (geri kazanılabilir) olduğu raporlama dönemi için olan kardır (zarardır). Vergi gideri, işlemlerin ve diğer olayların mevcut ve gelecek vergi sonuçları bakımından bir raporlama dönemi için belirtilen tutardır. Veri gideri katma değer vergilerini veya çalışanlara dair vergiler ve sosyal sigorta primlerini içermez. 

 

 

D. İştirakler ve/veya ilgili taraf/tarafların katkıları 

 

 

1. Kabul edilebilir sapma; sadece gerçekleşen aşımın iştirakler ve/veya ilgili tarafların sağladığı katkıları kapsaması durumunda, bir izleme periyodunda Madde 80(2)’de tanımlanan tutarlara kadar 5 milyon Euro’yu aşabilir. 

 

2. İştiraklerin katkıları; hisse sermayesi veya hisse sermayesi prim rezerve hesapları üzerinden yapılan hisse ödemeleridir. Yani, hissedar olarak kendi sıfatlarıyla özkaynak araçlarına yatırım yapmalarıdır. 

 

3. İlgili tarafların yaptığı katkılar şunları içerir: 

 

a) İlgili bir tarafın katkısının sermaye katkısı olması: Hiçbir geri ödeme veya katkının alınmasına dair herhangi bir şey yapma yükümlülüğü olmaksızın raporlama yapan işletmenin sermayesini artıracak şekilde ilgili bir tarafın raporlama yapan işletmeye yaptığı koşulsuz bağış. Örneğin; şirketler arası veya ilgili tarafa olan borçtan muaf tutma eylemi, sermaye artışı sağladığı için bir tür sermaye katkısı teşkil eder; ve/veya 

 

b) İlgili bir taraftan elde edilen gelir işlemleri: Katkı sayılacak olan tutarlar, bir raporlama dönemindeki reel gelir ve denk hesap şartları sonucu hesaplamasında hâlihazırda tanındığı şekilde bir raporlama dönemindeki işlemlerin adil değeri arasındaki farka eşdeğer bir tutardan fazla olmayacaktır (bkz bölüm B(1)(j)). İlgili tarafın söz veya taahhüt vermesinden daha çok, paralar raporlama yapan işletme tarafından alınmış olmalıdır. 

 

4. Aşağıdaki işlem tipleri 'iştirakler ve/veya ilgili tarafların katkıları’ arasında değildir: 

 

i) Revalüasyondan dolayı net varlıklar/borçlarda pozitif hareket; 

 

ii) İştiraklerin katkı sağlamadığı diğer rezervlerin oluşturulması veya bakiyesinin artışı; 

 

iii) Raporlama yapan işletmenin belli bir şekilde hareket etme veya çalışma yükümlülüğünün olduğu bir işlem; 

 

iv) Borçlar olarak sınıflandırılan araçlar konusunda maliklerin katkıları. 

 

 

E. İlgili taraf, ilgili taraf işlemleri ve ilgili taraf işlemlerinin adil değeri 

 

 

1. İlgili bir taraf; mali tablolarını hazırlayan işletme (‘raporlama yapan işletme’) ile bağlantısı bulunan gerçek kişi veya tüzel kişidir. 

 

2. Bir kişi veya bu kişinin yakın bir aile üyesi, bu kişinin aşağıda belirtildiği gibi olması durumunda raporlama yapan işletme ile ilişkilidir: 

 

a) kişinin raporlama yapan işletme üzerinde kontrole veya ortak kontrole sahip olması; 

 

b) kişinin raporlama yapan işletme üzerinde önemli bir etkiye sahip olması; veya 

 

c) kişinin raporlama yapan işletmenin veya raporlama yapan işletmenin ana şirketinin yönetici kadrosunun önemli bir üyesi olması. 

 

3. Bir işletme, aşağıdaki koşulların herhangi birinin geçerli olması durumunda raporlama yapan işletme ile ilişkilidir: 

 

a) İşletme ve raporlama yapan işletmenin aynı grubun üyesi olması (bu durum her bir ana şirket, alt şirket ve diğer alt şirketlerin birbirleri ile ilişkili olduğu anlamına gelir); 

 

 

b) Bir işletmenin diğer tarafın iş ortağı veya ortak girişimi olması (veya diğer işletmenin üyesi olduğu grubun bir üyesinin iş ortağı veya ortak girişimi olması); 

 

c) İki işletmenin de aynı üçüncü tarafın ortak girişimi olması; 

 

d) Bir işletmenin üçüncü bir işletmenin ortak girişimi olması ve diğer işletmenin üçüncü işletmenin iş ortağı olması; 

 

e) Mahiyetin, raporlama yapan işletmenin veya ona bağlı bir işletmenin çalışanlarının sosyal yardımları için istihdam sonrası sosyal yardım planı olması. Raporlama yapan mahiyetin böyle bir plan olması durumunda, sponsorluk yapan işverenler de raporlama yapan mahiyet ile ilişkilidir; 

 

f) İşletmenin paragraf 2’de tanımlanan bir kişi tarafından kontrol edilmesi veya ortak olarak kontrol edilmesi; veya 

 

g) Paragraf 2(a)’da tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli bir etkiye sahip olması veya işletmenin (veya ana şirketin) yönetim kadrosunun önemli bir üyesi olması. 

 

4. Yukarıda verilen paragraf 1-3 ile ilgili olarak, aşağıdaki tanımlar geçerlidir: 

 

a) Bir kişinin ailesin yakın üyeleri, işletme ile içinde bulundukları ilişkide etkide bulunması veya etkilenmesi beklenebilecek aile üyeleridir. Bu üyeler kişinin çocukları ve eşi veya hayat arkadaşı, bu kişinin eşi veya hayat arkadaşının çocukları ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler veya bu kişinin eşinin veya hayat arkadaşının bakmakla yükümlü oldukları kişiler olabilir. 

 

b) Kontrol; faaliyetlerinden faydalanmak amacıyla bir işletmenin mali ve işletim politikalarını yönetme gücüdür. 

 

c) Ortak girişim, iki veya daha fazla tarafın birlikte ortak kontrole tabi olan ekonomik bir faaliyette bulunduğu sözleşmeye dayalı uzlaşmadır. 

 

d) Ortak kontrol, ekonomik bir faaliyet üzerinde kontrolün sözleşme ile kabul edilmiş şekilde paylaşılmasıdır ve sadece faaliyete dair stratejik mali ve işletim kararlarının kontrolü paylaşan tarafların oybirliğini gerektirmesi durumunda mevcuttur. 

 

e) Önemli yönetim kadrosu üyeleri, işletmenin direktörleri (idari veya başka türde) de dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak işletmenin faaliyetlerinin planlanması, idaresi ve kontrolü konusunda yetkiye ve sorumluluğa sahip olan kişilerdir. 

 

f) Önemli etki, bir işletmenin mali ve işletim politikası kararlarına katılım gücü demektir; ancak, bu politikaların üzerinde kontrole sahip olunması anlamına gelmez. Önemli etki hissedarlık, tüzük veya anlaşma yoluyla elde edilebilir. 

 

g) Bir iş ortağı, ortaklık gibi bağımsız bir işletme de dahil olmak üzere, yatırımcının üzerinde önemli bir etkiye sahip olan ve ortak bir girişimde alt şirket veya ortak olmayan bir işletmedir. İlgili tarafın tanımında, bir iş ortağı kendisinin alt şirketlerini ve ortak girişim, ortak girişimin al şirketlerini içerir. Dolayısıyla, örneğin, bir iş ortağının alt şirketi ve iş ortağı üzerinde etkiye sahip olan yatırımcı birbirleri ile ilişkilidir. 

 

5. Mümkün olan her bir ilişkili taraf ilişkisi düşünüldüğünde, sadece yasal forma değil, ilişkinin esasına da dikkat edilir. 

 

Aşağıdakiler ilişkili taraflar değildir: 

 

a) Ortak bir direktöre veya önemli yönetici kadrosu üyesine sahip olan veya bir işletmenin yönetici kadrosunun önemli bir üyesinin diğer işletme üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu iki işletme. 

 

b) Ortak girişim üzerinde ortak kontrole sahip olan iki girişimci. 

 

c) İşletme ile gerçekleştirdikleri normal işlemler yoluyla raporlama yapan işletmeyi kontrol etmeyen, ortak kontrole sahip olmayan veya önemli derecede etkilemeyen finansman sağlayıcıları, sendikalar, kamu hizmet kuruluşları ve devlet daireleri ve departmanları (ancak, bir işletmenin hareket özgürlüğünü etkileyebilir veya karar verme sürecine katılabilirler). 

 

d) Ekonomik bağımlılık yoluyla işletmenin birlikte önemli miktarda iş yaptığı bir müşteri, tedarikçi, franchising, distribütör veya genel acente. 

 

6. İlgili taraf işlemi; ücretli olup olmadığına bakılmaksızın ilgili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin veya yükümlülüklerin transferidir (İlgili taraflar ve ilgili taraf işlemlerine dair beyan gereksinimleri Ek V'de belirtilmiştir). 

 

7. İlgili taraf işlemi adil değerde gerçekleşebilir veya gerçekleşmeyebilir. Adil değer; istekli iki taraf arasında piyasa koşullarına uygun bir işlemde bir varlığın değiş tokuş edilebileceği veya bir borcun kapatılabileceği tutardır. Bir anlaşma veya işlemin herhangi bir tarafın daha fazla lehinde olacak şekilde gerçekleşmesi durumunda bu anlaşma veya işlem ‘piyasa koşullarına uygun olmayan bir işlem’ olarak addedilir. 

 

 

EK X: İZLEME GEREKSİNİMLERİ BAKIMINDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN DİĞER FAKTÖRLER 

 

 

1. Madde 87’e göre UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu tarafından dikkate alınacak diğer faktörler, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir: 

 

a) Denk hesap şartları sonucunun miktarı ve trendi 

 

Bir raporlama dönemi veya izleme dönemi toplamında bir lisans sahibinin ilgili gelirine ilişkin olarak denk hesap şartları açığının miktarı ne kadar fazlaysa, bu sonuca o kadar az iyi gözle bakılacaktır. Yıllık denk hesap şartları sonuçlarındaki artış yönündeki trende, düşüş yönündeki trendden daha iyi gözle bakılacaktır. 

 

b) Döviz kurlarındaki değişimlerin etkisi 

 

Döviz kurlarının, lisans sahibinin yıllık mali tablolarında kullandığı para birimi ile karşılaştırıldığında bir raporlama döneminde veya izleme dönemi toplamında Euro olarak belirtilen denk hesap şartları sonucu üzerinde kötü bir etkiye neden olacak şekilde değişmesi durumunda, döviz kurlarındaki değişikliklerin etkisinin miktarı hesaba katılacaktır. 

 

c) Yansıtılan denk hesap şartları sonucu 

 

T+1 raporlama dönemi için yansıtılan denk hesap şartları sonucunun bir sermaye fazlası öngörmesi durumu, T+1 raporlama dönemi için yansıtılan denk hesap şartları sonucunun açık öngörmesi durumundan daha olumlu görülecektir. Dikkate aldığı hususların bir parçası olarak, kulübün stratejisini daha iyi anlamak amacıyla UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu lisans sahibinin uzun vadeli iş planını da (T+2 ve T+3 raporlama dönemlerini kapsar) talep edebilir. 

 

d) Bütçelemenin doğruluğu 

 

Bir lisans sahibinin bir raporlama dönemine dair denk hesap şartları sonucu daha önce sunulan “uyum planı” ile karşılaştırılabilir (yani bütçeli denk hesap şartları sonucu). Bütçeli denk hesap şartları sonucunun gerçekçi olması ve kulübün geçmiş uygulamaları ile tutarlı olması durumunda, bu duruma daha olumlu gözle bakılacaktır. 

 

e) Borç durumu 

 

Bir lisans sahibinden borç durumuna dair ilave bilgiler talep edilebilir. Bu durum, borcun kaynağı, faiz ve anapara ödemelerini yapma yetisi, borç sözleşmesine uyum ve borcun vade profili gibi unsurları içerebilir. Dikkate aldığı hususların bir parçası olarak, bir kulübün sermaye yapısını ve borç ödemesi yetisini değerlendirmek için UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki borç oranlarını da değerlendirebilir: 

 

i) Temayül seviyesi – kazançlar ve dayanak varlıklara ilişkin olarak borç seviyesi; 

 

ii) Karlılık ve kapsam – borç ödeme maliyetlerine ilişkin olarak kazanç seviyesi; 

 

iii) Nakit akışı yeterliliği – hem faiz hem de anapara geri ödemelerini kapsama kapasitesi. 

 

f) Mücbir sebep 

 

Dikkate aldığı hususların bir parçası olarak, UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, mücbir sebep olduğu düşünülen kulüp kontrolü dışındaki olağanüstü olaylar veya durumları da hesaba katmaktadır. 

 

g) Kadro sınırı 

 

İzleme gereksinimlerini değerlendirirken, UEFA Kulüp Mali Kontrol Paneli, lisans sahibinin kadrosunun büyüklüğünü de dikkate alacak ve lisans sezonundan önceki UEFA kulüp müsabakalarına katılmaya hak kazanma ihtimallerinin bulunduğu ulusal müsabakalardan önceki ve/veya esnasındaki herhangi iki yıllık kayıt döneminden birinde maksimum 25 oyuncu (21 yaşının altındaki oyuncular hariç) kullanan lisans sahiplerine daha olumlu bakacaktır. 

 

2. İlk iki izleme periyodunun; yani 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında değerlendirilen izleme periyotlarının amacına uygun olarak, aşağıdaki geçici ilave faktör UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu tarafından dikkate alınacaktır: 

 

1 Haziran 2010 geçmişe yönelik dönemden önce sözleşmeli olan oyuncular 

 

Bir lisans sahibinin kabul edilebilir sapmayı aşan bir toplam denk hesap şartları açığını rapor etmesi ve aşağıdaki iki koşulu yerine getirmesi durumunda, bu durum olumlu bir şekilde dikkate alınır. 

 

i) Yıllık denk hesap şartları sonuçlarında (geleceğe dönük uyum için sağlam bir strateji uyguladığını kanıtlar şekilde) olumlu bir trend rapor etmesi; ve 

 

ii) Toplam denk hesap şartları açığının, 1 Haziran 2010 geçmişe yönelik dönemden önce gerçekleştirilen oyuncu sözleşmeleri nedeniyle 2012 yılında sona eren raporlama döneminin yıllık denk hesap şartları açığından kaynaklandığını kanıtlaması (bu tarihten sonra gerçekleştirilen yeniden anlaşma görüşmeleri dikkate alınmaz). 

 

Bu durum, yukarıda tanımlanan i) ve ii) koşullarına uyan ancak kabul edilebilir sapmayı aşan toplam denk hesap şartları açığını rapor eden bir lisans sahibine prensipte yaptırım uygulanmaması gerektiği anlamına gelir. 

 

 

EK XI - ULUSAL KULÜP LİSANS SİSTEMİ YAPTIRIM TABLOLARI 

 

a) Lisans İçin Başvurmama Cezası 

 

 

 

 

Sezon 2013-2014 

Mart 2013 2014-2015 

Mart 2014

Süper Lig 600.000 TL + 3 Puan Silme Lige Alınmama

1.Lig 300.000 TL + 3 Puan Silme Lige Alınmama

2.Lig 150.000 TL + 3 Puan Silme Lige Alınmama