SPK Başvuru - GS Ayak Oyunları

SPK Başvuru - GS Ayak Oyunları

SPK Başvuru - GS Ayak Oyunları

SPK Başvuru - GS Ayak Oyunları

 

GALATASARAY, Sermaye Piyasası Mevzuatını hiçe sayarak yaptığı KULÜP-ŞİRKET arasındaki usulsüz işlemlere, bu kez MAĞAZACILIK AŞ yi kullanarak DEVAM EDIYOR

 

Eskiden GS Kulübüne devrettiği aldığı - sattığı bilet - tribün gelirlerini, bu kez GS STORE ( Mağazacılık AŞ ) yi kullanarak yapıyor.

 

DUR DİYORUZ.. DURDURACAĞIZ...

 

Aşağıdaki başvuru dilekçesini, isim - TC Kimlik - adres - telefon - imza ile SPK ya gönderilmesi, haklarımızın korunması açısından önem taşımaktadır.

 

Aşağıdaki metni kopyalayıp Başkan ve Üyelere tek tek faks ve/veya kargo ile göndermeniz yeterli.

 

Gonderilecek Faks Numarası ve adresler :


SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530

ANKARA

 

 

17 Haziran 2014

 

Sn Yetkili,

 

GALATASARAY Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GS Sportif) yıllardır sürdürdüğü Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı ve küçük yatırımcının haklarını saymayan uygulamalarına devam etmektedir.

 

Çok iyi bildiğiniz gibi :

 

- Galatasaray, Eylul 2010'da hakim ortak olduğu GS Stad ve GS Futbol AŞ yi, BİST'de işlem gören halka açık GS Sportif ile birleştirdi. Bu Şirket birleşmeleri öncesinde GS Sportif, Karda ( +61.982.282 TL), GS Stad ve GS Futbol buyuk zararda ( -122.654.660 TL ) idi. Yani halka açık olan çok karlı bir şirket çok büyük zararda olan bir şirketle birleştirilmiştir.

 

- Bu birleşme sonrasında Galatasaray Profesyonel A Takımı toplam 245.200.000 TL bedelle GS Sportif e devredilmiştir. Yani GS Sportif, sermayesinin 100 katı bedelle profesyonel bir futbol takımı satın almıştır. Tüm BORÇLARI ile birlikte.

 

- Birleşme sırasında Ali Sami Yen stadyumu, GS Stad'a aittir. Bu durumda GS Stad ile beraber Ali Sami Yen'in de GS Sportif'e geçmesi gerekiyor. Ama Stad GS Sportif'e verilmemiş hakim ortak Galatasaray Kulübü tarafından TOKİ’ye devredilmiştir. Bu işlem, Hissedarların onayı alınmadan yapılmıştır.! Halka açık olan GS Sportif, kendisine ait olması gereken Ali Sami Yen’in TOKİ’ye devredilmesine ses çıkarmamıştır.

 

- TOKİ’ye verilen stad karşılığında yeni stad olan TT ARENA, GS Sportif'e verilmesi gerekirken Galatasaray Kulübüne verilmiştir. GS Sportif bu işleme de sessiz kalmıştır. Yani birleşme mantığında Türk Telekom ARENA’nın GS Sportif e ait olması gerekirken, Galatasaray Kulübü el koymuştur

 

- Birleşme sözleşmesinde Müsabaka gelirlerinin birleşen şirketin olacağı açıkça belirlenmiştir. Ama Galatasaray Kulübü eski bir protokol denen ama 2012 Ocak'ında yapıldığı anlaşılan bir PROTOKOLLE Stad gelirlerinin % 90 ına el koymuştur. Bu uyduruk protokolle Halka açık GS Sportif hissedarlarının olması gereken % 90 gelire hukuksuzca el konmuştur

 

- Bu % 90 a GS Kulübü el koymasının sebebi bilet bedellerinin %90 ına dernek BAĞIŞ makbuzu verilerek VERGIDEN KAÇIRILMASIdır. Geçtiğimiz aylarda Maliye Bakanlığı tarafından VERGI KAÇAKÇILIK CEZASI bu nedenle kesilmiştir.

 

- Birleşme sonrası Stad gelirlerinin GS Sportif de birleşeceği HİSSETTİRİLEREK yatırımcılardan bilgi gizlenmiştir. Bu konu bizzat SPK tarafından tespit ve cezalandırılmıştır. Hisse fiyatları Borsada yükseltilmiş, hiçbir açıklama yapmadan görülen en yüksek fiyatlardan % 28 hisse halka satılmıştır..

- GS Kulüp Yönetimi, TT Arena stadının 17 yıllık tribün gelirlerini 442,9 Milyon TL'ye GS Sportif e satmıştır. GS Sportif kendisine ait olması gereken biletleri 17 yıllığına GS Kulübünden satın almış ve borçlanmıştır

 

- GS Kulübü, 442,9 m TL hayali alacağını tahsil için, GS Sportif için Mayıs 2012’de %25.000 oranında sermaye artırımına gitmiştir Galatasaray Kulübü kendi koyması gereken % 55 parayı koymamış YATIRIMCI 'nın yaklaşık 180 Milyon TL sını hakim ortak Galatasaray Kulübüne geçirmiştir

 

- GS Kulübü daha sonra gittiği ikinci sermaye artırımında SPK nın düzenlemeleriyle hakim ortak Galatasaray Kulübünün hisseleri geri alması sağlanarak küçük yatırımcı parası kullanamamıştır

 

- GS Spotif, Sermaye Artırım izni alabilmek için SPK nın zoruyla GS Kulübüne iade ettiği 5 yıllık bilet/tribün gelirlerini tekrar Kulüpten alma karar almıştır geçtiğimiz günlerde. Bu bizzat SPK karar ve kurumuyla dalga geçmektir.

 

- Ayrıca GS Kulübü ve GS Sportif biletlerin kendi aralarındaki alışverişleri çok dikkat çektiğinden bu kez biletleri MAGAZACILIK AŞ ye devretmiştir.

 

- Devredilen bu biletler sonrasında GS Sportif in sahip olduğu MAGAZACILIK AŞ nin % 50 si GS Kulübüne devredilmiştir. Bu açıkça KANUNA KARŞI HİLE dir ve ARKADAN DOLANMA dır. GS Sportif hissedarı kendisinin tribün gelirleri, hakim ortak Galatasaray Kulübü ne ve Magazacılık AŞ'ye devredilerek SOYULMAKTADIR

 

Ancak, takdir edersiniz ki, Sermayesi 21.645.000 TL olan bir şirketin sermayesinin yaklaşık 5 katı büyüklüğünde bir bedele tekabül eden devir işlemi Önemli Nitelikte İşlemdir; Genel Kurul toplanması ve ortaklara ayrılma hakkı verilmesi gerekir:

 

Tüm bu saikler göz önünde bulundurularak, GS Sportif A.Ş.nin bilet-tribun gelirlerini Mağazacılık A.Ş.'ye devir kararı ile sahip olduğu Mağazacılık AŞ hisselerinin % 50 sini Galatasaray Kulübüne devir kararlarının, SPK tarafından koyulan kurallar, SPK Piyasası mevzuatı çerçevesinde REDDEDİLMESİ gerekmektedir.

 

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Önemli Nitelikte İşlem saylan bilet/kombinelerin Mağazacılık AŞ'ye devri ve akabinde Mağazacılık AŞ nin % 50 hisselerinin hakim ortak Galatasaray Kulübüne devir kararının onaylanması amacıyla GENEL KURUL toplanması ve Ortaklara AYRILMA HAKKI tanınması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunar, küçük yatırımcının haklarını koruma ve Türk Sermaye piyasasının düzeni açısından, mevzuatın uygulanması, başvurumun değerlendirilmesi ve kanuni olarak yaptığım başvuruya cevap verilmesini arz ederim.

 

 

Saygılarımla

 

 

 

Isim : ………………………..

 

TC Kimlik No : ...........................

 

Adres : ……………………….

 

Tel : ………………………..