FLAS.. FLAS .. FLAS.. GALATASARAY'IN TEKNIK IFLASI...

FLAS.. FLAS .. FLAS.. GALATASARAY'IN TEKNIK IFLASI...

GALATASARAY AYLARDIR ISTEDİĞİMİZ

ŞUBAT 2013 SONU TABLOLARINI AÇIKLADI

DURUM : VAHİM

 

( Lütfen yazının sonuna kadar okuyun BOMBA lar en sonda )

 

Mart 2013 te Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı Lisans başvurusunda Spor Şirketlerinin Üçüncü Çeyrek ( Şubat sonu ) rakamları esas alınmasına rağmen 31.12.2012 rakamlarını vermesi üzerine Spor Kamuoyu, yatırımcılar ve taraftarlar olarak ŞUBAT SONU RAKAMLARI ISTIYORUZ diye feveran etmiş ve GERÇEK MALİ TABLOLARI görmek istemiştik.

NEDEN diye soranlara bugün açıklanan tablolar GERÇEKLERİ GÖSTERECEK. Yıl sonu bilançolarının mevcut durumu göstermediği, şu anda Kulübün ve Şirketin hali pür melalini açıkça ifade etmediğini, her rakama bakan arkadaşlar tek tek görecek anlayacaklar.

Amacım muhasebe - finans eğitimi almamış arkadaşların tabloları doğru anlamaları ve Galatasaray'ın gerçekten içinde olduğu mali durumu basit dilde ve anlaşılacak örneklerle anlatmak. Özellikle Galatasaraylı arkadaşlardan ricam TARAFTAR gözlüğünü çıkarmaları ve rakamları öyle incelemeleri. Çünkü burada amaç Galatasaray ile savaşmak ve onu bitirmek değil, Kulübün ve Şirketin içinde olduğu durumu anlatmak. Gerisine Kulüp Üyeleri, taraftar ve yatırımcılar karar verecek.

Bilanço - Gelir - Nakit Akış - Öz sermaye Değişim gibi Mali tablolar Analizine geçmeden önce, meşhur TTK 376 ncı Madde açıklamasını değerlendirmek istiyorum izninizle. Bu madde TEKNİK İFLAS ı düzenler. Peki nedir bu dillere pelesenk olmuş TEKNİK İFLAS bakalım:

Ne diyor Kanun maddesi ? Son yil bilançosunu alacaksınız. Bakacaksınız. Sermaye ile yedek akçeler toplamı ile karşılaştıracaksınız.

Eğer bu toplam rakamın YARISI zarar nedeniyle karşılıksız kalmışsa Genel Kurul Toplanıp İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEMLER ALINACAK.

Eğer bu toplam rakamın ÜÇTE İKİSİ zarar sebebiyle karşılıksız kalmışsa Genel Kurul Toplantıya Çağrılacak ÜÇTE BİR sermaye yetecek mi yoksa SERMAYE TAMAMLANACAK mı karar verilecek, karar verilmezse  ŞİRKET KENDİLİĞİNDEN SONA ERECEK

Eğer ŞİRKET BORCA BATIK durumdaysa Yönetim Kurulu bir Ara Bilanço çıkaracak, şirket kaynaklarının bugünkü piyasa satış fiyatı üzerinden değeri bulunacak, bunlar borçları karşılamaya yetmiyorsa MAHKEMEYE BİLDİRİLECEK ve ŞİRKETİN İFLASI ISTENECEK..  

Peki Galatasaray Ne durumda? Bugün Galatasaray tarafından KAP 'a bildirilen TEKNİK İFLAS tespit raporuna bakalım

 

 

İsterseniz yazıya biraz daha yaklaşalım ve teker teker okuyalım :

 

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi karşısında Teknik İflas durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği yasal bilanço hazırlamıştır. 10 Mart 2011 tarihi itibarıyla bağımsız profesyonel değerleme şirketince değer tespitine tabi tutulan maddi olmayan duran varlıkların değeri 322.264.775 TL (146.730.763 Avro) ve 11 Haziran 2012 tarihinde Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde Şirket'in taraf olduğu Lisans Sözleşmesi çerçevesinde 2029-2030 dönemi sonuna kadar tahmin edilen ve sözleşme kapsamındaki yayın hakkı gelirleri, UEFA performans gelirleri, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit akışlarının %11,70 indirgeme oranı ile bugünkü değeri 975 milyon ABD Doları (1.784.932.500 TL) olarak tespit edilmiştir. Rapora konu edilen ve lisans ile doğrudan bağlantılı olan sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit akışlarının %11,70 indirgeme oranı ile bugünkü değeri 324 milyon ABD Doları (593.146.800 TL) yukarıda bahsedilen yasal bilanço hazırlanmasında dikkate alınmıştır. Buna göre maddi olmayan duran varlıkların 10 Mart 2011 tarihindeki 322.264.775 TL tutarındaki değeri ile 28 Şubat 2013 tarihindeki 109.781.354 TL tutarındaki kayıtlı değerleri arasındaki 212.483.421 TL tutarındaki değer artışı ve 11 Haziran 2012 tarihinde Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan raporuna konu sözleşmelerden kaynaklanan 593.146.800 TL tutarındaki değer artışı özkaynaklar üzerinde yansıtılınca özkaynakların değeri pozitif 780.943.260 TL olmaktadır. Şirket varlıkları yeniden değerleme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda aynı maddede öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

 

 

 

Şirket'in 28 Şubat 2013 tarihli mali tabloları itibariyle TTK'nin 376. maddesi karşısındaki durumu aşağıdaki gibidir;

28 Şubat 2013Değerleme Raporu Sonucuna Göre Oluşan Fon 

 

 

Lisans Sözleşmeleri                                  593.146.800 TLMaddi olmayan duran varlıklar değerleme farkları     212.483.421 TL

28 Şubat 2013 tarihi itibariyle yasal özkaynaklar     (24.686.961)TL

Değerleme Raporu Sonucuna Göre Ulaşılan Özermaye      780.943.260 TL

                                                        (pozitif)

 

Sondan başa dönelim. Teker teker değerlendirelim.

Kanunun tarif ettiği hesaplamalar yapıldığında, Galatasaray'ın özvarlıkları negatif 24.686.961 TL (Yaklaşık 25 Milyon Lira)

Peki sermayesi ne? 13.940.000 TL (Yaklaşık 14 Milyon Lira)

Ne diyordu Kanun, Sermayesinin yarısı kadarsa özvarlıklar (Yani yaklaşık 7 Milyon TL ise) Genel Kurul Toplanacak İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEM ALACAK. (Bunu geçtik çünkü Özvarlık bitmiş sermayenin 2 katı kadar da borç var)

Kanun devam ediyordu Sermayesinin ÜÇTE BİRİ kadar kalmışsa özvarlıklar (Yani yaklaşık 4,5 Milyon TL ise) Genel Kurul Toplanacak değerlendirecek Sermayeyi tamamlama veya yetinme kararı alınacak . Karar alınamazsa Şirket otomatikman sona erecek (Bunu da geçtik çünkü Özvarlık bitmiş sermayenin 2 katı kadar da borç var)

Bir de Kanunun tarif ettiği BORCA BATIK olmak var. Ne demek Sermaye kalmamış, ayrıca bir de borca BATMIŞ olmak yani.. Bakalım :

Sermaye 13.940.000 TL

Özvarlık :24.686.961 TL (Negatif) Yani Özvarlık Kalmamış

              BORÇLA yürüyor GALATASARAY

Kanun bu durumda GALATASARAY BORCA BATIK ŞİRKET diyor. Ne yapılacak bu durumda : ARA BİLANÇO ÇIKARILACAK, Borçlar - Alacaklar belirlenecek, Mahkemeye başvurulacak, ŞİRKETİN İFLASI İSTENECEK...

Başka söze gerek var mı ?

TABİİ Kİ YOK..

Ama Galatasaray'ın FİNANS DEHASI UZMANLARI - bizim aramızdaki ünvanlarıyla OCEANS ELEVEN : ) bir çözüm bulmuş ki EVLERE ŞENLİK .. 

Ve bu çözümle TFF den Süper Lig Lisansı ve Avrupada mücadele etmek için UEFA lisansı almaya çalışıyorlar...

Ne yapmış peki bu DEHA lar ? OKUYALIM EĞLENELİM...

Önce Galatasarayın 2030 yılına kadar elde edeceği tahmin edilen yayın hakkı gelirleri, UEFA performans gelirleri, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerini hesaplamışlar. ( yaklaşık 1 Milyar USD ) YANLIŞ DUYMADINIZ 2013 değil 2030 yılına kadarki tahmini gelirler.

Sonra insafa gelmişler, o gelirleri 2013 yılına kadar iskonto etmişler. Bu ne demek O yıllardaki o hayali gelirlerin bugünkü gerçek değerini bulmak demek. Yıllık bir faiz oranı gibi oran bulunur, O rakamlarla indirgenerek bugünkü gerçek değer hesaplanır (Uzmanlar için NPV - Net Bugünkü Değer hesabı diyelim)

Basitleştirelim, Bir adamın size 3 yıl sonra vereceği bir para var. O para 100.000 TL olsun. Bugün de o paranın değeri 100.000 TL midir? HAYIR. GS nin uyguladığı iskonto-faiz oranı ile o paranın bugünkü değeri 68-69.000 TL arasında çıkar. İndirgeme oranı bunu ifade eder.

ANCAK, bu indirgeme muhasebede ve tüm ticari hesaplamalarda, TAHMİNİ GELİRLER üzerinden değil, Sözleşmeye bağlanmış KİRA GELİRİ - Borç Senedi gibi kesin gelirlere uygulanır

SORALIM?

Nereden biliyorsunuz GALATASARAY'ın 2030 yılına kadar Sampiyon olacağını Kupa alacağını ya da UEFA'ya CL ye katılacağını? 2011 de katılabildi mi?

Nereden biliyorsunuz katılacağı turnuvalarda elemelerde - gruplarda başarılı olacağını? Üst turlara çıkacağını?

Nereden biliyorsunuz YAYIN HAKKI gelirlerinin ne kadar olacağını?

Nereden biliyorsunuz UEFA Performans gelirlerinin ne kadar olacağını?

Nereden biliyorsunuz kimlerin kaç para ödeyerek SPONSOR olacağını?

Nereden biliyorsunuz REKLAM GELİRİ olarak ne elde edeceğini?

Nereden biliyorsunuz İSİM HAKKI nın ne kadar olacağını?

Bu soruları artırmak kolay.. Ama DEVLET 'in, yani SPK nın, IMKB nin, Ticaret Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın, Futbol Federasyonu'nun, UEFA'nın bu hayali gelirleri KABUL ETMESİ MÜMKÜN MÜ ?

Komik misiniz?

Son bir paragraf da artık hepimizin bildiği, emin olduğu, şaşırmadığı bir konuyla ilgili..

Biliyorsunuz bu bahsedilen gelirleri Kulüp kendisi yapsa da Bağımsız ( ! ) bazı uzman ( ! ) kuruluşların hesap etmesi ve TEYİD vermesi gerekir.

Peki GALATASARAY'ın bu hayali gelirlerini hesaplayan indirgeyen kuruluş kim ?

DENİZ YATIRIM...

DENİZ YATIRIM hangi gruba dahil ? Önce Belçikalı DEXIA BANK'a sonra Rus SBERBANK'a satılan DENİZBANK a ait.

( DENİZBANK ve RUSLAR ile Galatasaray ın çok özel ilişkisini geçtiğimiz ay yazdığım makalede çok ayrıntılı olarak irdelemiştim . İlgilenenler için : http://hanoglu1907.blogspot.com/2013/03/galatasarayin-ruslarla-derin-dansi.html )

Peki SBERBANK 'ın DENIZBANK'ın başına atadığı Yönetim Kurulu Üyesi kim?

Sıkı durun : DENIZ ULKE ARIBOĞAN ..

Soyadı tanıdık geldi mi ? Evvet tam üstüne bastınız.. Galatasaray CEO su Lutfi ARIBOĞAN 'ın karısı ...

 

: ) ) ........... !!!!!!!

 

BAŞKA SORUM YOK...

  Hanoglu Hakan